Loading

Çocuklarda ve yetişkinlerde anjinada "Flemoxin solute"

Penisilin grubunun antibiyotik ajanı bu hastalıkta en etkili olduğu düşünüldüğünden, angina ile "Flemoxin solute" çok sık reçete edilir. Bu ilaç, geniş bir etki yelpazesinin yarı sentetik bir antibakteriyel ilaçtır. İlacın bir parçası olarak, kısa bir süre için hastalığın semptomları ile baş edebilen bir madde olan amoksisilin vardır.

Fleminanın anjinadaki etki mekanizması

Anginadaki "Flemoxin", hücre zarının elementlerinin, patolojik sürecin nedensel etkisinden sentez sürecinin engellenmesi nedeniyle etkilidir. İlacın etkisinin mekanizması, patojen mikroorganizmanın yeniden üretimi sırasında, duvarlarının tahrip edilmesi ve bakterilerin yok edilmesidir. Ajan insan vücudunun diğer hücreleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığı not edilmelidir. Tek istisna, bağırsakta yaşayan bakteriyel elementlerdir. Hasta anjinada "Flemoxin" kullanıyorsa kısmen ölürler.

Bir dizi bakteri bu ilacın bileşenlerine karşı duyarlı değildir. Bu nedenle, yetişkinlerde (bebeklerde olduğu gibi) anjinada "Flemoxin", aktif maddenin viral organizma üzerindeki yıkıcı etkisinden dolayı her zaman etkili değildir. Pozitif bir etki elde edilmediyse, bir beta-laktamaz inhibitörü ile kombinasyon halinde bademcik iltihabının tedavi edilmesi, böylece ilacın virüs üzerindeki etkisinin spektrumunun genişletilmesi daha iyidir. Bu tür bir tedavi, bir enfeksiyöz ajan kurulmamışsa özellikle önemlidir.

Hastalık sırasında ilaç bademcik iltihabı ciddi sonuçlarının gelişmesini önlemek için yardımcı olacaktır. Patojenik bakteriler karın boşluğunda, böbreklerde, idrarda ve karaciğerde birikir. Bu bağlamda, alkol içeren içeceklerin böyle bir ilaç ile birlikte kullanılması, hepatik veya böbrek yetmezliğini tetikleyebilir. İlaç karaciğerde ayrışmaya başlar ve böbrekler yoluyla vücuttan atılır. İlacın sadece küçük bir kısmı kişiyi bağırsaktan çıkarır.

Yaşlı hastalarda olduğu gibi çocuklarda da anjinada "Flemoxin solute", hızlandırılmış sindirimden dolayı etkilidir. Gastrik asitler, ilaç üzerinde herhangi bir etki göstermediğinden, aktif maddenin konsantrasyonu, yuttuktan en fazla iki saat sonra ulaşır. Zamanında fon kullanımı ile, patojenik virüslerin çoğalmasının en erken aşamada durdurulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, ilacın kullanımı akut şiddetli bademcik iltihabı tedavisi için çok önemlidir.

Hazırlık Flemposin soluteba anjin ile hazırlanması


Bir ilacın bir hastalıktaki dozajı çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, hastanın yaşı, patojenlerin duyarlılığı, patolojinin şiddeti. Bu bağlamda, genel terapi şeması ile doz, doktor tarafından bireysel bir yaklaşımda belirlenir. Çoğu zaman hastalığın hafif veya orta formdaki terapötik seyri yedi günden fazla sürmez. Ancak, gerekirse, doktor böyle bir hastalığın tedavisini angina olarak uzatabilir, bu durumda "Flemoxin" daha etkili bir ilaçla değiştirilebilir.

Özellikle zor durumlarda, hastalık streptococci tarafından provoke edildiğinde, ilaç iki haftaya uzatılabilir.
Anjina ile, ilaç neredeyse her zaman oral olarak kullanılır. Ve hasta son kez yemek kullandığında özel bir anlamı yoktur. Ancak ilacın düzenli aralıklarla uygulanması arzu edilir.

Uygunluk açısından, tablet suya çözülmüş veya çiğnenmiş parçalara bölünebilir. Ancak, bir çocuk üç yaşından küçükse, özel bir süspansiyon önerilir. İlacın uygulama süreci doktor tarafından belirlenir, takip edilmeli ve diğer reçetelerin yerine getirilmelidir.

Hazırlık Flemoxin çözünen yan etkileri

Bu ilaç için standart tedavi rejimi, herhangi bir formda bademcik iltihabı tedavisi için uygundur. Bir yetişkin ve 10 yıllık bir çocuğun tedavisi için günde iki tabletin tavsiye edilen alımı. Küçük çocukların bir hapına ihtiyacı vardır.

Hastalığın ciddi bir formunu tedavi etmek için ilacın üç katı olmalıdır. İlacı genel kabul görmüş şemayla uyumlu olarak yerine getirilemediğinden, boğaz ağrısı sırasında doğru şekilde "Flemaxin" in nasıl alınacağını doktorla açıklığa kavuşturmak gerekir. Hastanın renal patolojisi varsa, doz neredeyse yarıya iner.

Ek olarak, dozajın belirlenmesi doğrudan anjin (catarrhal, lacunar, follicular) formuna bağlıdır. Bu ilaç nadiren herhangi bir yan etkiye neden olur. Ancak vücudun ilacın bileşenlerine olan reaksiyonu olumsuz ise, hasta nefes almada zorluk çekebilir, kusma, tadı değiştirebilir. Bazen gelişim seyri sırasında stomatit, rinit, karaciğer kolestazı ve Quincke'in ödemi gelişir.

Lösemiden muzdarip insanlara "Flemaxin" almak yasaktır. Ayrıca, ciddi gastrointestinal enfeksiyonlar, ülserler, monokulez, gebelik ve emzirme bu ilacın kullanımına kontrendikasyonlardır. Allerji hastaları ilaç kullanırken çok dikkatli olmalıdır.

Çocuklarda angina tedavisinde "Flemoxin solute"

Bu ilaç, penisilin grubunun antibakteriyel ajanlarına yeterince duyarlı bir streptokok enfeksiyonu saptanırsa, yıl boyunca bebeklere verilir. İlaç, çeşitli formlarda, yani tabletler, tozlar, kapsüller biçiminde üretilmesi açısından elverişlidir. Bu, küçük çocukları tedavi etmek için en uygun seçeneği seçmeyi mümkün kılar.

En fazla 6 ay olan bebeklerin, bağırsak mikroflorası üzerinde en az etkiye sahip oldukları için enjeksiyon yapmak için tavsiye edilir. İki ila beş yıl arasında çocuğa bir süspansiyon vermek daha iyidir ve altı yıllık dönemden başlayarak ilacın tablet biçiminde reçete edilir.

Anjina tedavisi için herhangi bir antibiyotik ilacı, mikroflorasını yok ettiği için bağırsak problemlerinde çocukları kışkırtır. Bu nedenle, dengeyi yeniden düzenleyen ve gastrointestinal sistemin işleyişini düzenleyen ilaçları almanın yolu paralel olarak yürütülmektedir. Mikrofloranın normalizasyonu için bifidobakteri içeren yoğurtlar önleyici olarak kullanılır.

Pürülan boğaz ağrısına karşı "Flemoxin"

Boğaz ağrısının pürülan şekli genellikle Fleminkin içeren penisilin serisinin antibakteriyel ilaçları ile tedavi edilir. Patolojik sürecin tüm belirtilerini başarıyla ele alır.

Pürülan bademcik iltihabı, gırtlak ve boynun şişmesi, ayrıca karın ve boğazda sürekli ağrı ile karakterizedir. Ek olarak, hasta lenf düğümlerinin büyüklüğünde bir artış ile morbiddir.

Kural olarak, belirtiler patojen mukoza organlarına girdikten sonra bir hafta görünmeye başlar. Hastadaki zayıf bağışıklık, inkübasyon süresini neredeyse yarıya indirir.

Bu ilaç, patojenik bakteriler üzerinde oldukça etkili ve hızlı bir etkiye sahiptir ve hastanın sağlığını önemli ölçüde iyileştirir. Pürülan semptomların ortadan kaldırılması daha zordur, dolayısıyla ilacın tek bir dozu ve terapötik seyrin süresi arttırılabilir. Ancak karar, hastanın kendisi değil, katılan doktor tarafından verilir. Ek olarak, hastanın refahı normal olsa bile, kendi kendine uygulanan antibiyotik tedavisi kursunu kesmek kabul edilemez.

Tedavi rotasının erken kesilmesi, virüsün antibiyotiklere karşı direncinin oluşmasına neden olabilir, bu da penisilinler ile daha ileri tedavinin imkansızlığına yol açacaktır.

Boğaz ağrısı olan "Flemoxin", aşağıdaki komplikasyonların gelişimini engelleyebilir:

 • kalp kasının işlevlerinin ihlali;
 • romatizma;
 • böbrek problemleri;
 • orta kulak iltihabı;
 • kanın kirlenmesi.

Tedavinin entegre bir modda gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Günlük olası en yüksek miktarda sıvı kullanın. Hasta yatak istirahatine, diyete uymalıdır.

Bazen bir doktor, kullanımının uygun olduğundan emin olursa, bu ilacın bir analoğunu önerebilir. Mukoza larenksini yaralamaması ve bu şekilde etkilenmemesi için yağlı ve baharatlı ürünlerin yanı sıra tüm katı gıdaların dışarıda bırakılması gereklidir.

Flemina Flemenkçe nasıl alınır?

Flemoxin Solutab, anjinaları hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça başarılı bir şekilde tedavi eden bir antibiyotiktir. Tıpta, bu hastalığın, akıntının ciddiyeti ile birbirinden farklı olan birkaç türü bilinmektedir. En tehlikeli, iç organlara sık sık komplikasyon veren, pürülan tiptir. Angina ile Flemoxin Solutab inflamatuar odağı ortadan kaldırır, patojenik mikroorganizmaları öldürür.

Çalışma prensibi

Angina Flemoxin ile oldukça reçeteli bir ilaçtır. Çünkü streptokok bakterileriyle savaşabilen bir aktif madde olan amoksisilin oluşur. İlaç iyi emilim var. Flemoxin eylemine başlar, bir saat sonra hasta daha hafif olur.

Bu ajan, patojenden proteinleri bloke ederek boğaz ağrısını hızla iyileştirir. Onun eylemi, bakterinin Flemoxin bölünmesi sırasında hücre duvarını tahrip ettiği gerçeğine dayanır. Bu mikroorganizmanın tahrip olmasına yol açar. İlaveten, ilacın eşsiz etkisi, vücut hücrelerini olumsuz etkilememesi gerçeğine dayanır. İstisna, bağırsakta yaşayan yararlı mikroorganizmalardır. Onlar, antibiyotiği kullandıktan sonra, kısmen ölürler.

Yetişkinlerde anjinada Flemoxin her zaman çok etkili değildir. Bu, aktif maddenin, bazı mikroorganizmaların bir parçası olan enzim laktamazın etkisi altında tahrip edilmesinden kaynaklanmaktadır. Buna dayanarak, bazı mikroorganizmalarda ilaca duyarlılık yoktur. Bu durumda, amoksisilin ve laktamaz inhibitörlerinin kombinasyonu nedeniyle ilacın etki spektrumu gereklidir. Bu durum, anjinin nedensel ajanının doğru bir şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda özellikle doğrudur.

Bademciklerin tedavisinde Flemoxin ciddi komplikasyonlardan kaçınmayı mümkün kılar. Aktif madde en fazla karaciğer, böbrek, mesane, karın boşluğunda yoğunlaşır. Bu nedenle, bir antibiyotik ile birlikte alkol kullanımı böbrek veya hepatik yetmezliğe yol açabilir. Flemoxin ayrışması karaciğerde meydana gelir, atılım böbrekler vasıtasıyla gerçekleşir. Sadece küçük bir miktarı bağırsaklardan geçer.

Hızlı sindirilebilirliğe sahip olduğu için Flemoxin Solutab'ı pürülan boğaz ağrısı ile almanız önerilir.. Yutulması halinde sindirim suyu bu ilacı etkilemez. Kandaki maksimum içeriği, kabul edilmesinden bir saat sonra gözlemlenir. Üreyen bakterilerin gelişimlerinin başlangıcında durduğu ortaya çıkıyor. Bu etki anjina gibi bir patoloji için çok önemlidir.

Ilacın dozajı

Angina ile Dozaj Flemoxin Solutab kesin değil. Bazı noktalara bağlı. Hastanın yaşı, patojenin aktif bileşene duyarlılığı, hastalığın derecesi gibi. Bulgulara dayanarak, doktor tek bir doz ve tedavi kursu süresini belirler.

Genellikle hafif ve orta ağırlıkta patolojiler yaklaşık 7 gün boyunca tedavi edilir. İhtiyaç varsa, tedavi kursu sürebilir veya ilaç daha etkili bir şekilde değiştirilebilir. Anjina streptokok enfeksiyonundan kaynaklandığında, 12 güne kadar Flemoxin uygulamasının uzatılması mümkündür.

Çoğu zaman bu antibiyotiği ağızdan alır. Ve yiyeceğe bakılmaksızın ilacın anjinle birlikte içilmesine izin verilir. Daha iyi etkililik için, ilacın aynı aralıklarla tüketilmesi tavsiye edilir. Ürün çocuk tarafından alınırsa, tablet su ile seyreltilebilir. Ancak, yine de, çocuk doktorları tarafından yaşamın ilk yılındaki çocukların tedavisi sırasında bir eczane süspansiyonu kullanılması tavsiye edilir.

İlaç nasıl alınır

Aşağıdaki standart şemaya göre orta boy bir boğaz boğazından Flemoxin Solutab alınız:

 • anjina Flemoxin ile yetişkinler için dozaj, yanı sıra 10 yaşına ulaşan ergenler için 500 mg'dır. günde iki kez. Ayrıca, bir durumdan devam eden doktor, 375 mg'lık resepsiyon önerisini verebilir. Günde 3 kez;
 • 3 yaşına ulaşmış olan çocuklara genellikle her biri 375 mg olmak üzere iki kez reçete edilir. ya da her biri üç kez 250 mg;
 • 1-3 yaş arası çocuklar 125 mg için üç kez içmelidir. veya 250 mg. İki kez.

Önemli! Flemposinin emziren kadınlara uygulanması, ilacın bir kısmı anne sütüne geçtiği için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Ağır anjina ile üçlü bir karşılama önerilir. Hastanın sıklıkla anjina nüksü varsa, o zaman bireysel bir program olan Flemoxin Solutab atandı. Ayrıca, böbrek problemleri olan kişiler için özel bir randevu alınır. Bu durumda, genellikle standart doz yarı yarıya azalır. İlaç dozu hesaplanırken, doktor da hastalığın formuna dikkat eder.

Flemoxin Solutab, kolay tolere edilebilirliği ve etkinliğinden ötürü, yeni nesil antibiyotikler arasında haklı bir yer edinmiş olan, anjinaya karşı savaşmaya yardımcı olan etkili bir araç olarak kendini kanıtlamıştır.

Bir hata mı buldunuz? Onu seçin ve Ctrl + Enter tuşlarına basın

Yetişkin dozajda anjina ile Flemoxin soluteba

Flemin ile Flemoxin solletab: tedavinin etkinliği

Flemoxin çözün - Aktif maddenin, penisilin grubunun bir antibiyotik olduğu bir ilaç. Pürülan anjina, solunum sistemi bakteriyel enfeksiyonları ve çeşitli iltihapların tedavisi için çocuklar ve yetişkinler için reçete edilir. İlaç ayrıca viral hastalıklar için reçete edilir, eğer enfeksiyon sonucu mukoza zarlarının mikroflorası bozuldu ve bakteriyel bir enfeksiyona katıldı. Flemoxin soluteba'yı anjina ile nasıl alırlar? Boğaz ağrısı tedavisinde bu ilaç ne kadar etkilidir? Ve Flemoxin soluteab% 100 anjinayla yardımcı olur mu?

Hazırlığın açıklaması

Flemoxin soluteba'nın terapötik etkisi bir antibiyotik amoksisilin sağlar. Bu eylem, geniş bir spektrumu ile karakterize edilir, Streptococcus, stafilokok, gonokok, meningokoklara, tetanos basili, şarbon, Helikobakter bazı türlerine karşı aktiftir. Amoksisilin, enterokoklara, salmonellaya, shigella'ya karşı daha az etkilidir. Ve beta-laktamaz oluşturan bakteriler (P. aeruginosa, E. coli, Serratia, Enterobacteriaceae) karşı aktif değildir.

İlacın emilmesi% 93'dür. O müköz membranlar, patojenik bitki örtüsü inhibe eder ve patojen bakterilerin üremesini durur interstisyel sıvı, bağ dokusu, mukus, nüfuz eder. Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi, birlikte patojenik bitki örtüsü ile mukoza zarının (bağırsak, nazofarenks) ait dysbiosis neden amoksisilin dost ve yardımcı adam bakterileri inhibe eder.

Preparattaki amoksisilin miktarına bağlı olarak, 125, 250 ve 500 mg aktif antibiyotik tabletleri ayırt edilir. Antibakteriyel bileşene ek olarak, müstahzar, mandalina ve limon, magnezyum stearat ve selülozun tadına sahip bir tat olan şeker ve vanilin içerir.

Terapötik doz

Herhangi bir antibakteriyel ilaç gibi, çocuklarda ve yetişkinlerde anjinada flemoxin soluteba tıbbi randevu gerektirir. Bu ilacı hangi dozlarda alıyorsunuz?

 • Yetişkinlerde anjinada Flemoxin soluteba 2 veya 3 doz için günde 1500 mg reçete (benzer bir şema - 10 yaşından büyük çocuklar için).
 • 3 yaşından küçük ve 10 yaşından küçük çocuklar günde 750 mg (2 veya 3 dozda) alırlar.
 • Bir yıldan 3 yıla kadar - günde 500 mg.
 • 1 yıla kadar - günlük dozun hesaplanması, çocuğun vücudunun ağırlığına bağlıdır ve bebeğin ağırlığının her bir kg'ı için 30 mg'dır.

İlaç sayısının seçimi (günde iki veya üç) hastalığın seyrinin karmaşıklığı ile belirlenir. Şiddetli enfeksiyon durumunda, geniş enfeksiyon, günlük doz olan Flemoxin soluteba 3 eşit parçaya bölünür, tedavi 10 gün sürer. Ortalama bir enfeksiyon derecesinde, antibiyotik iki dozda reçete edilir, tedavi süresi 7 güne kadardır. Ağrılı semptomların ortadan kalkmasından sonra ilaç 2 gün daha sürüyor.

ağır enfeksiyonlarda irin ilaç miktarı küçük bir çocuk seçilirse uygulanan 750 mg ağırlığında tabletler fronkül ile yukarıdaki dozaj yerine 30 mg, 500 mg anjin soljutab flemoksin örneğin, yerine tabletler (1/3 oranında artar / kg vücut ağırlığı 50-60 mg olarak uygulanır / kg).

Flemoxin çözünen: talimat

Anjina ile, Flemoxin soluteab ana tedavi olarak reçete edilir. İlacın tabletleri çiğnenebilir, parçalara ayrılabilir, toz haline getirilebilir veya bir süspansiyon haline getirilebilir (suda çözülür).

Tedavi Flemoksin soljutab kontrendikasyon böbrek hastalığı, karaciğer ve sindirim yolu-, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyöz mononükleoz gibi gebelik ve emzirme vardır. Listelenmiş tanılar varsa, ilaç çok dikkatli reçete edilir.

Tedavi sırasında aşağıdaki belirtiler mümkündür:

 • Mide bulantısı, ishal, kusma ve sindirim sisteminin diğer belirtileri.
 • Alerjik döküntü.

Bu komplikasyonlar meydana geldiğinde, bir kişiye bol miktarda içme yanı sıra laksatifler ve adsorbanlar verilir. Bu antibiyotik ile tedavi iptal edilir.

Tedavinin etkinliği

İlacın etkinliğine ilişkin farklı değerlendirmelerin (pozitif ve negatif) mevcudiyeti, tam bir tedavi öncesi muayenenin olmamasından ve ilacın her zaman yetkili bir reçetesinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Amoksisilin bir dizi bakteriyel patojene (Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli, enterobacteria) karşı etkili olmayabilir veya hiç etkili olmayabilir. Bu nedenle, ilacı reçetelemeden önce, enfeksiyonun nedensel ajan tipini belirlemek gereklidir.

Tıp eğitimi olmaksızın ortalama bir kişi için yapılan olumsuz yorumlar, Flemoxin soluteba'yı anjina ile almak mümkün mü? Ve ilacın tedaviye yardımcı olup olmadığını nasıl belirleyebilirim?

Flemoxin soluteba: Anjina ile mümkün mü?

Flemoxin soluteab, anjina için en sık reçete edilen ilaçlardan biridir. Diğer birtakım enflamasyonların (KBB organları, genitoüriner organlar, deri) tedavisinde de kullanılır. Yan etkilerin oluşumu vücudun diğer alerjik ruh hallerine, diğer hastalıkların ve iltihapların varlığına bağlıdır.

En sık görülen komplikasyonlar 1 yaşın altındaki çocuklarda ishal ve döküntü şeklinde görülür. Torasal çocukta anjinada flemoksin soljutab içmenin mümkün olup olmadığı? Tedavi seçimi aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır:

 • Bu patojene karşı antibiyotiğin etkinliği (bu, boğaz ağrısının bakteriyel florasının bir analizini gerektirir).
 • Bebeğin vücudunun bu antibakteriyel ilaca reaksiyonu (çekildikten sonra ortaya çıkar, gözlem gerektirir).

Yetişkinlerde yan etkiler çocuklardan daha az yaygındır.

Flemoxin soluteba: anginada özellikleri ve terapötik etkisi

Boğaz ağrısı nedeni enfeksiyöz, inflamasyonun gelişmesinden streptokok sorumludur. Tedavi, mikroorganizmaların büyümesini engelleyen antibiyotik kullanımını gerektirir. Angina Flemlajin soluteba yetişkinler ve çocuklar için reçete edilir.

Preparatın tanımı ve avantajları

Birkaç bakteri türüne karşı kararlı bir etkiye sahip yarı sentetik antibiyotik. Hollandalı şirket Astellas Pharma tarafından çıkarıldı. Amoksisilin aktif maddedir. Penisilin'den elde edilen kimyasal formülünü değiştirdi. Amoksisilin, bakterilerdeki hücre zarının bileşenlerini bloke eder ve ölüme neden olur. Bu özellik solunum sistemi, sindirim, genitoüriner sistem ve cilt enfeksiyonları için kullanılır.

İlacın maddeleri, diyete bakılmaksızın, midede hidroklorik asitin etkisiyle, terapötik amaçlarla yok edilmez. Tablet, gastrointestinal kanalın içinde yok edilir, bileşenler emilir ve kan tarafından taşınır.

Ilacın avantajları arasında:

 • Aktif madde amoksisilin trihidrat kolayca sindirilir;
 • Farklı bir dozaj, kullanım için kolaylık sağlar;
 • cilt hastalıklarını tedavi eder;
 • sinir sistemini etkilemez.

Ilacı almak için kurallar

Kullanım talimatları

 1. Yetişkinler için tabletlerde Flemoxin solutab üretin. İlacın 125 mg ila 1000 mg arasında dozajı. Riskin yüzeyine uygulanan yuvarlatılmış kenarlı dikdörtgen tablet, daha küçük bir doz durumunda yarıya bölünmesine yardımcı olur. Tümü yutun veya tableti çiğneyin.
 2. Çocuklar için mandalina aromalı bulamaç üretilir. Doktor ilacın dozu hastanın durumuna göre ve testler temelinde belirler. Tabletin suda ayrılması ve çözülmesi kolaydır, kalıntı yoktur. Yutulabilir, çiğnenebilir veya su ile içebilirsiniz. Bir tabletten şurup ve süspansiyon hazırlayabilirsiniz. Çözün, ya 10 ml suda ya da irade 100 ml olmalıdır.

Kanda, aktif maddenin konsantrasyonu 2 saat sonra maksimum seviyeye ulaşır. Dozaj ve kullanım sıklığı doğrudan boğaz ağrısının şiddetine bağlıdır.

Angina'daki Flemoxin çocuk hafif ancak etkili terapötik etkisine dayanılarak reçete edilir. İlacın başka bir pozitif kalitesi, bağırsak mikroflorası üzerinde zararlı bir etkisi yoktur ve bu nedenle, probiyotikler kullanılarak restore edilmesi gerekmez.

Paket, farklı dozlarda aktif madde ve talimatlar içeren 20 parça tablet içerir. Bir antibiyotik reçete ederken, amoksisilin duyarlılık oluşturmak için idrar birikimi gereklidir.

Bir antibiyotik ile birlikte pürülan anjina, B vitamini, alerjilere ve iltihaplara karşı ilaçlar alır. Flemoxin enfeksiyonla başa çıkmakta ve üçüncü günde hasta refahı iyileştirmektedir. Hastalığın semptomlarının yokluğuna bakılmaksızın asgari yatış süresi 5 gündür.

Yan etkileri

 1. Angina ile Flemoxin soluteba, çocuklarda ve yetişkinlerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Kişinin penisilin alerjisi olup olmadığını tedavi etmek için ilaç reçete etmeyin.
 2. Çoğu durumda, ilaç yan etkilere neden olmaz, ancak ishal, deri döküntüleri, dişlerin renk solması, baş dönmesi olasılığı vardır.
 3. Kolit, böbrek yetmezliği ve hamilelik konusunda dikkatli olun.
 4. Klinik çalışmalarda ilacın güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Ancak hasta sağlık durumunda değişirse, Flemoxin'i almayı kesmelidir.

Çocuklarda angina tedavisi

Anjina ile komplikasyon olasılığı yüksektir. Uygun dikkat ve tedavi verilmeyen bir hastalık, kardiyovasküler sistemin kötüleşmesine yol açacaktır. Romatizma gelişme riski yüksektir.

Soğuk algınlığı belirtileri benzerdir ve bu nedenle kendi kendine ilaç kullanımı tehlikelidir. Her yaşta bir çocuk için bir çocuk doktorunun yardım ve muayenesi gereklidir.

Flemoxin randevusu ve alımı, durumu normalleştirmek, boğaz ağrısını azaltmak ve sıcaklığı düşürmek için kısa bir sürede başarılı olur.

Küçük hastalar ilaçlara "iddia" vardır. Uygun sıvı formundan dolayı anjinaya sahip olan çocuklarda Flemoxin soluteba, tat olumsuz duygulara neden olmaz. Çocukların uzun süreli iknalarına başvurmak gerekli olmayacaktır.

Talimatlara göre bir antibiyotik alın ve düzenli kullanımını izleyin. Doktorunuz tarafından öngörülen kursu takip edin:

Fleminesin soluteba talimatlarına göre angina olan çocuklar için doz kesinlikle hesaplanır:

 • 3 yılda 250 mg x 2'nin altındaki hastalar için;
 • 3-6 yaş arası - günde 375 mg x 2;
 • 6 yıl sonra, hastalığın şiddetine bağlı olarak, vücut ağırlığının kilogramı başına 30 ila 60 mg'lık bir günlük dozaj;
 • 10 yıldan itibaren dozaj yetişkin hastalarda olduğu gibidir.

Çocuğun bir antibiyotiği aldığı andaki ebeveynler, yan etkilerin görünümünü gözlemlemekte, zaman zaman fark etmekte ve eylemlerin daha fazla düzeltilmesi için doktora başvurulmaktadır.

Çocuğun başka ilaçları alması durumunda dikkatlice düşünün. Aynı tür antibiyotik ve sülfonamid ilaçları birleştiremezsiniz. Bebeğin aldığı veya aldığı ilaçlar hakkında doktor bilgilendirilecektir.

Çocuklarda, Flemoxin solunum sisteminin diğer iltihaplarını tedavi eder: otitis media, bronşit, pnömoni. Ebeveynlerin değerlendirmeleri, iyileştirici etkinin yüksek sıcaklıklarda bile kendini hızlı bir şekilde gösterdiği bilgisini içerir. Yan etkiler nadiren kaydedilmiştir, dozaj ayarlaması dışavurumlarından kaçınmaya yardımcı olur.

Diğer ilaçlar ile kombinasyonu

Flemoxin, bir çok ilaca sahip bir “ittifak” içinde çalışmakta ve bu da onu karmaşık tedavi için kullanmayı mümkün kılmaktadır. Asetilsalisilik asit ile kombinasyon, bağırsakta durgun görünüme neden olur. Metronidazol ve aminoglikozidlerle birlikte uygulama, Flemoxin'in antibakteriyel aktivitesini artırır. Kontraseptiflerin etkisi, aksine, azalır.

Erişkinlerde boğaz ağrısı tedavisi

Yetişkinler için Flemoxin 1000mg

Bir yetişkinde anjinada Flemoksin, diğer, daha yüksek dozlar gerektirir. Günde en az 1000 mg atayın. Akış karmaşıksa, dozaj artırılır, ancak sadece doktor kararı ile. Flemoxin kulak iltihabı, maksiller sinüsler vb. Ile tedavi edilir.

Bir antibiyotiğin alınması sırasında araç sürmeye ve özel ekipmanla çalışmaya izin verilir. Alkol ile kombinasyon yasaktır.

Antibiyotiklerle kendi kendine ilaç tedavisi yapılamaz. Mikroorganizmalar aktif maddeye uyum sağlayabilir ve tepki gösteremez. Bu nedenle, antibiyotik almak uygun bir etkiye sahip değildir. Antibiyotik talimatlarını okuduktan sonra bile, bu size doktor reçetesi vermeden onu alma hakkını vermez.

dezavantajları: bulamadı

Antibiyotik Flemoxin Solutab bana ve genç adam pürülan anjina ile reçete edildi. Her ikisi de düştü, ama biraz önceydi. Bu nedenle tedavi de biraz farklı ilerledi.

5 gün boyunca günde iki kez 1000 mg alması önerildi. Yakındaki eczanelerde bu dozaj yoktu, bu yüzden her biri 500 mg aldılar. Yemekten önce veya sonra alabilirsin, öğünlerden 30 dakika önce, sabahları aç karnına iki, akşam ise iki tane aldık.

Ile önemli ekran görüntüleri talimatları:

Tatlılar, tatlılar gibi kolay tatlar, kolayca ısırır, büyük, ama yutması zor değildir.

Serbest dozaj: 125 mg, 250 mg (kreş), 500 mg ve 1000 mg. 5 adet için 4 blister ambalaj başına 20 tablet.

fiyat: Genel olarak fiyatları ile garip bir şey oluyor, en azından burada Astana'da. Tek bir yerde 500m başka bir 2650 tenge (480r) - 1860 tenge (330r) var - iyi bir yayılma. Doza bağlı olarak (çocuk / yetişkin), fiyat değişmez. Çocuk 125 mg, 500 mg ile aynı miktarda mal olacak. Ancak 1000 mg zaten iki buçuk kat daha pahalı.

görüş öldürülmesi değildir ve son, daha sonra mutasyona uğrar ve daha güçlü hale gelinceye kadar geri kazanılan değil ise bakteriler durumunda, hastalığın kronik forma akabilir. Ve cehennem Bunu gerekiyor?!) Alevlenmeler ve sağlığın iyileştirilmesi azalmasına rağmen, hala bir antibiyotik içmeye karar verdi. durgunluk ve yüksek sıcaklık krizinden sonra, iki gün akut ağrı sonra, bu zamana kadar sıcaklık yukarıda 37.5 derece yükselecek vermedi almaya başladı.

Alevlenme döneminde resepsiyon hemen başladı. Antibiyotik alımı ile birlikte yüksek sıcaklık devam etti, ilk üç gün boyunca 38-39 derece bölgesinde kaldı, tekrar çalındıktan sonra büyüdü. Her ne kadar bu dönem için bir antibiyotik fikri, bir şekilde hastalığın odağını etkileyecek şekilde olmalıdır. Sanırım öyle bir doktor değilim, sadece düşünüyorum. Ayrıca, resepsiyon sadece 5 gün için reçete edildi.

Kılavuzda açıklanan yan etkilerin hiçbiri ortaya çıkmamıştır veya tezahür etmemiş, kaşıntı, mide bulantısı, baş dönmesi veya mide ağrısı oluşmamıştır.

Genel olarak, resepsiyondan memnunum. Antibiyotik ek olarak, sprey, durulama ve halk tarifleri de vardı. Çift, 7 gün sonra almaya başladıktan sonra (sadece bitmiş antibiyotik tedavisini bitirdim), 3 gün sonra sağlıklıydım. Boğaz artık rahatsız etmiyor.

Hatırlamaya dikkat ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz!) Sağlıklı olun)

Çok çeşitli konulardan hoşlanıyorsanız abone olun.

Uluslararası adı:
Amoksisilin (Amoksisilin)

Grup bağlantısı:
Antibiyotik, penisilin yarı sentetik

Aktif içeriğin (INN) tanımı:
amoksisilin

Dozaj formu:
intravenöz ve kas içi uygulama, n süspansiyon için toz çözelti oral damla [çocuk], toz oral süspansiyon, kapsül, toz, suda dağılabilir granüller

Farmakolojik eylem:
Semisyentetik penisilin, bakterisidal bir etkiye sahiptir, geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Bakteriyel erimesine neden bölünmesi ve büyüme arasında cezalandırılmış peptidoglikan sentezi (Referans polimer hücre duvarı). Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalara karşı aktiftir: Staphylococcus spp. (penisilinaz üreten suşlar hariç), Streptococcus spp. ve aerobik gram-negatif organizmalar: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Shigella spp. Salmonella spp. Klebsiella spp. Penisilinaz üreten suşlar amoksisilin etkisine karşı dirençlidir.

Endikasyonları:
Bakteriyel duyarlı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar: solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni), ENT (sinüzit, farenjit, bademcik iltihabı, akut orta kulak iltihabı), üriner sistem (piyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, bel soğukluğu, endometrit, servisit), karın enfeksiyonu (peritonit, kolanjit, kolesistit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (erizipel, impetigo, ikincil olarak enfekte dermatozlar), leptospirosis, listerioz, Lyme hastalığı (Lyme hastalığı), gastrointestinal sistem (dizanteri, salmonella, salmonella taşıyıcısı) menenjit, endokardit (pr resmi), sepsis.

Kontrendikasyonlar:
.C dikkatli (diğer. Penisilinler, sefalosporinler, karbapenemler de dahil olmak üzere), aşırı duyarlılık. ksenobiyotiklere polivalan aşırı hassasiyet, enfeksiyöz mononükleoz, (özellikle antibiyotik kullanımı ile ilgili kolit), gastrointestinal hastalık öyküsü, böbrek yetmezliği, gebelik, emzirme.

İnceleme hakkındaki yorumlar

Evet, anjin için iyi bir antibiyotik. Sadece kurtarıldılar. Ama paralel olarak her zaman probiyotik içerim.

gecekondu. Oh evet, hiç unutmuşum, probiyotikler de vardı. Onları her zaman alırım, ben de onlara, her zaman oldukları gibi alıştım.
Doktor onları yazmamış olmasına rağmen, bu üzücü (

Angina ile Flemoxin Solutab: tedavi, dozaj, yan etkileri kursu

Anjin - Böyle stafilokok ve streptokok, bu yüzden sadece antibiyotik getirebilir kür düzgün etkisi mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır diğerleri arasında eylemleri ve bu bakterileri hedef aldı.

Hangi durumlarda Flemoxin Solutab atanır?

Bu antibiyotik, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bu hastalığın tedavisinde kendini kanıtladığı için, anjina ile birlikte Flemoxin soluteba reçete edilir. Hastanın durumu hemen tedavi gerektiriyorsa ve antibiyotiklere duyarlılık için ekim sonuçlarını beklemek için zaman kalmamışsa, doktorlar Flemoxin reçete ederler.

İlaç hızlı bir şekilde mide-bağırsak sisteminde emilir, bu nedenle, tam olarak, kandaki ilacı aldıktan sonra bir saat, ilacın maksimum konsantrasyonu zaten gözlenmiştir. İlaç çalışmaya başladı - hasta yakında daha kolay olacak. Antibiyotik Flemoxin yavaş yavaş farklı sistemlerde ve organlarda birikir: kemik dokusu, müköz membranlar, balgam.

Bazı hastalar, internette çeşitli bilgileri okuduktan sonra, belirli ilaç dozlarının vücutta sonsuza kadar kalacağından ve zararlı olacağından endişe ediyorlar. Ama bu böyle değil: % 90'a varan oranda Flemoxin, son alımından 8 saat sonra vücuttan böbrekler tarafından atılır.

Flemin ile Flemoxin Soluteba almak nasıl?

Flemoxin Solutab, 125 mg, 250 mg, 500 mg ve 1000 mg'lık bir dozaj veya süspansiyonlar ile beyaz veya sarımsı renkli tabletlerde mevcuttur.

Tedavinin seyri, hastalığın şiddetine bağlı olacaktır. Hafif ila orta dereceli anjinaya sahip Flemoxin Solutab günde 0.5 - 2 g dozda alınır ve alım sabah ve akşam olmak üzere 2 kez bölünmelidir.

Genellikle antibiyotik alma seyri 5-7 gündür. Testler enfeksiyonun vücutta kaldığını gösteriyorsa, doktor rotayı 10 güne kadar uzatabilir.

Hatırlanmalı, hiçbir durumda, doktorun reçetesine göre, tam kursu içmeden, rahatlama başlangıcından sonra ilacı almayı kesmemelisiniz! Staphylococci ve streptococci, bir sonraki anjin ya da kronik bademcik iltihabı ile birlikte, bu antibiyotiğin etkisine boyun eğmeyecek!

İlaç genellikle yemeklerden önce içmek için tavsiye edilir, ancak birçok için kısa bir mide bulantısı neden olur. Bu hastalar, gıda alımı sırasında veya hemen ardından bir hap almalıdır.

Maddenin ters tarafı: Flemoxin'in yan etkileri hakkında biraz

Yetişkinlerde anjina olan Flemoxin Solutab (ancak çocuklarda da) bazı alerjik reaksiyonlara ve yan etkilere neden olabilir. vanilin, süreksiz selüloz, çeşitli tatlandırıcı: Bu dizi antibiyotik penisilin (ve sefalosporin) ve yardımcı olarak üretim Flemoksin kullanılan bileşenlere alerjisi olan bireylerin kontrendikedir.

Yan etkiler hiç olmayabilir, ancak aşağıdaki gibi olması muhtemeldir: ishal, anüste kaşıntı, hemolitik anemi, cilt reaksiyonları. Çok nadiren (izole vakalar) hemorajik ve psvddomembranoznogo kolit, ödem Quincke vakaları kaydedildi.

Genel olarak, birçok önceki antibiyotik ile karşılaştırıldığında, özellikle önceki nesiller, Flemoxin Solutab nadiren yan etkilere ve alerjilere neden olur. ancak ilacın bileşenlerine karşı aşırı duyarlıysanız, doktora başka bir ilaç aldığını hemen bildirmeli veya iki veya üç tablet aldıktan sonra dikkatlice dikkat etmelisiniz.

Önemli! Karaciğer ve / veya böbreklerin belirgin ihlalleri ile, herhangi bir antibiyotik gibi, Flemoxin Solutab, büyük bir dikkatle alınmalıdır.

Çocuklarda angina ile Flemoxin Solutab

Küçük hastalar da bu ilacı alabilir. Oldukça çocuklar angina ile nadiren hasta olurlar, ancak okul çocukları sık sık bu hastalıktan muzdariptir. Angina olan çocuklar daha iyi bir süspansiyon (Amoksisilin) ​​formunda Flemoxin Solutab sunmak için. 3 yıla kadar, günde iki kez 0.25 mg'lık bir dozaj; üç ila 6 yaş arası - aynı dozaj, ama günde 3 defa. Genel kural: çocuklar için bu antibiyotik miktarı (6 yıl sonra dahil) yaklaşık bir formüle göre hesaplanır: günlük 30-60 mg / kg. Süspansiyonun tadı oldukça hoştur, bu nedenle çocuğu ilacı yutmak zor olmayacaktır.

 • Fleomoxin atanmış emziren kadınlar dikkatli olmalıdır: ilacın bazı dozları bebeğe anne sütü ile gider.

Anjina ve antibiyotikler: Onlarsız yapabilir miyim?

Genel olarak, angina ile Flemoxin Soluteba birçok diğer ilaçlara iyi bir alternatiftir: az sayıda yan etki ve hafif bir hamilelik sayesinde hamile kadınları bile kullanmasına izin verilir: gelişmekte olan fetüse zarar vermez.

Bir kez tüm semptomları kayboldu: bademcik, ateş, ateş, lenf nodu büyümesi ve hassasiyet üzerine boğaz ağrısı, irinli lezyonlar, en azından başka bir 2 gün boyunca antibiyotik almaya devam etmek gereklidir. Angina sinsi bir hastalıktır: bazen semptomlar kaybolur ve birkaç gün içinde intikam ile geri dönebilirler - hastalık iyileşmemişse bu olur. Antibakteriyel - onlardan reddedemez, hastalığın tedavisi için bağlama maddesine: bunlar kasıtlı hareket ve emek ile başa çıkmak için kendi bağışıklık sistemi patojenleri, "öldürmek".

Boğazların antibiyotiklerle tedavisi en etkili ve hemen hemen etkili tedavi yöntemidir. Antibiyotiklerin getirdiği, dysbiosis ve korkunç yan etkileri olan gastrointestinal sisteme zarar vermeyi düşünmüyor musunuz?.. sürece sandığınız kadar için, bir kalp ve böbreklerde çeşitli komplikasyonların riski, hem de örneğin peritonsiller apse anjin gibi hoş olmayan sonuçları olabilir ama bu gerçekten korkutucu Yani: güçlü ilaçlar gerek cerrahi, uzun süreli tedavi,.

Özellikle çocuk söz konusu olduğunda, vücudun savunmalarına çok fazla güvenmeyin, hızlı hareket etmelisiniz. Çoğu zaman, antibiyotik tedavisinin felaket etkileri hakkında "korku hikayeleri" reklam en az 2 hafta, uzun gerektiren yanında hatırlayarak yetişkin, aynı zamanda geçmişte yaşanan şiddetli yan etkileri birçok önceki ilaçların kuşaklar neden (ve bazen edildiğini unutmak giriş ve 21 gün).

Bugün her şey farklı: 5 gün (hastalık başlamadıysa) - ve çalışma kapasitesi geri yüklenir. Evet, ve doz önemli ölçüde azaldı, bu yüzden bağırsak mikroflorasına fazla zarar vermeyecek. Ama yine de, önleme için, bifidobakteri içeren ilaçların, antibiyotikle paralel olarak, Bifidumbacterin, Lactobacterin, Linex, vb.

Ancak, insanların anlamı da tamamen reddedilmemelidir. Çünkü bademcik sıcak otlar kaynatma (papatya, adaçayı), etkisini artırmak için güçlü bir tuzlu su ile sık gargara yapar yakında anjina kendi koruyucu hücreler mücadelede atık ürünler ve ölü mikroplar akıp gidecektir.

Kompleksdeki tüm önlemleri uygulamak, daha hızlı bir şekilde tam bir iyileşme sağlayabilirsiniz. Boğaz ağrısı "sürüklenme" izin vermeyin, unutmayın: tedavi edilmeyen bir hastalık ciddi komplikasyonlar ile doludur! Daha sonra bir hafta boyunca antibiyotikler içmek, belki de tüm hayatım boyunca acı çekmekten iyidir. Ancak Fleminalı Solutab'ı anjina ile almanız kesinlikle doktorun reçetesine göre yapılır - ancak o zaman fayda sağlayacaktır.

Flemin Flemoxin solute ile yardımcı olacak mı

Flemoxin soluteab yetişkinlerde ve çocuklarda anjina tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Karmaşıklık farklı beş tür anjina vardır. Özellikle tehlikeli olan diğer organlara komplikasyonlar verebilen pürülan formudur. Flemoxin hepsini başarıyla ele alıyor. Enflamatuar süreci ve patojenik enfeksiyonları ortadan kaldırmak için atandı. Penisilin antibiyotik grubuna aittir. Bu ilaç hamilelik sırasında ve alınabilir. İçmek doğru dozu belirtecek bir doktorun reçetesinde olmalıdır.

etki

Bu hastalıkta etkilidir, çünkü streptokokal bakterileri yok edebilen amoksisilin içerir. Bu ilacın ait olduğu azalidler, eritromisin'den üretilen yarı sentetik ilaçlardır. Penisilin grubunun diğer antibiyotiklerinden daha az yaygındır ve yan etkileri vardır.

İlaç vücut üzerinde yumuşak bir etkiye sahiptir, hoş bir turunçgil aromasına ve aromasına sahiptir. Bir tabletin resepsiyonunda çözünmesi veya çiğnenmesi mümkündür. Hızlı ve etkili tedavi için Flemoxin "B" grubu, anti-enflamatuar ve antihistaminik ilaçların vitaminleri ile birlikte alınır. Enflamasyonun odak noktasında şok etkisi gösterirler, patojenlerini yok ederler ve bademciklerin şişmesini rahatlatırlar. Eğer ikinci günde bir iyileşme olursa, hastalık tamamen başarısız olana kadar ilacı içmelisiniz.

Çoğu antibiyotik, mide ve bağırsak üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve bunların uygulanmasından sonra, bu organların mikroflorasının uzun bir toparlanmasını gerektirir.

Bu nedenle, birçok bilinçli ebeveyn son çare olarak çocukta antibiyotik tedavisine başvurmaktadır. Ancak bu konuda Flemoxin soluteba kullanılması durumunda, endişelenmenize gerek yok, disbiyozis neden olmaz.

Video anjinada Flemoxin soluteba kullanımını anlatıyor:

İlaç hızla ve tamamen beş dakika içinde kan içine emilir.

Kullanım talimatları

Bu ilacı uygulamadan önce, önce test yapmalı ve mikroorganizmaların duyarlılığını antibiyotik bileşenlerine göre kontrol etmelisiniz. Sadece analizin sonuçlarını aldıktan sonra, doktor bu ilacı kullanmanın fizibilitesini belirleyebilir. Bir anjinada yardımcı olup olmamasına ve içilmesinin / kabul edilmesinin mümkün olup olmadığı sorusu vardır. İlaç sadece angina ile değil, aynı zamanda solunum sistemi, bağırsak, genital ve çeşitli cilt hastalıkları bulaşıcı hastalıklar için de yardımcı olur. Burada sinüzitin antibiyotik tabletleri ile tedavi hakkında okumak mümkündür. Yetişkinlerde ve çocuklarda da otitis için antibiyotikler reçete edilir.

Hamileler ile sarhoş olabilir, ancak emziren anneler bunu dikkatli bir şekilde almalıdır, böylece fetusun büyük bir doz almaması ve alerjik reaksiyonu olmaması gerekir.

yapı

Ana aktif maddesi trihidrat biçiminde kolayca sindirilebilen bir biçimde kullanılan amoksisilindir. Yardımcı maddeleri vanilin, sakarin, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, dağılabilir selüloz ve iki amortisördür: mandalina ve limon. Anjina Amoksisilin ile antibiyotik de kullanılır, Flemoxin yerini alabilir. Her ne kadar pek çok eksipiyan içermiyorsa da.

Sorunun şekli

Flemoxin soluteba, yetişkinler ve çocuklar için tablet formunda mevcuttur ve ayrıca bir süspansiyon da vardır. Diğer çocukların antibiyotiklerinden farklı olarak, bu ilacın toz formu mevcut değildir. Kullanım kolaylığı için, üreticiler tabletleri dört dozaj formuna ayırdı. Bunların her biri, sırasıyla 125, 250, 500 ve 1000 mg ana aktif maddeyi içerir.

İlacı alma süresi kesinlikle korunmalıdır. Yemeklerden bir saat sonra veya en az üç saat sonra olabilir. Hafif bir formda, ilaç bir hafta alınmalı ve hastalığın daha akut tipleri bu tedavi ile iki haftalık bir tedavi gerektirmektedir.

Çocuklar için dozaj

Streptokok enfeksiyonu hemen geçmez, bu nedenle 10 gün içinde imha edilmelidir. Ancak her küçük hasta için doktor bireysel bir tedavi yöntemi ve süresini belirler. Ortalama olarak, çocuklar beş gün içinde iyileşir. Tabletler çocuklar tarafından günde üç kez alınır:

 • 125 mg için 1 ila 3 yıl;
 • üç ila 10 yıl - 250 mg. Ya da günde iki kez içebilirsiniz, ama sonra 375 mg.

Çocuk doktoru diğer dozu reçete edebilir. Ortalama olarak, kilogram başına kg başına 30 mg ilaç kabul edilir. Hesaplanan doz iki veya üç doza bölünür, ebeveynlerin tercihlerine bağlıdır.

Daha zor durumlarda, doktor günlük dozu artırabilir veya tersine, durumun iyileşmesinin ilk belirtilerinde, azaltabilir. Zayıf böbrek fonksiyonu olan çocukların ilacın miktarını yarıya düşürmek için tavsiye edilir. Bir çocuk için süspansiyon yerine, tabletler alınmış veya normal bir raf ömrüne sahip olanlar kullanılmış, daha sonra kullanım kolaylığı için suda çözünebilir. 100 ml sıvı almak ve ilacın çözünmesinden sonra gerekli tutarlılık elde edilir.

Yetişkinler için ilacın dozları

Tabletler çiğnenmeli ve eğer işe yaramazsa, suda çözünmeye değer. Hastalığın hafif ve orta şiddeti ile, yetişkin bir hasta için günlük doz 0.5 ila 2 gramdır. Bu ilaç miktarı iki yaklaşım için alınmalıdır. Şiddetli hastalıklarda, dozaj terapist tarafından belirlenir.

Ana istenmeyen indeks, ilacın içeriğine karşı bireysel aşırı duyarlılıktır. Böbrek yetmezliği, kolit, alerjiler, emziren kadınlar ve hamile kadınlardan muzdarip insanlara dikkatle alınmalıdır.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlar ile birleştirmeyin:

 • laksatifler;
 • östrojen içeren kontraseptifler;
 • bakterisidal antibiyotikler;
 • antasitler;
 • steroidal olmayan anti-enflamatuar maddeler;
 • ilaçlarla dolaylı antikoagülanlar.

Yan etkiler şunlardır: ishal, nefrit ve dispepsi gelişimi. Bazen ciltte döküntüler şeklinde alerjik reaksiyonlar vardır. Bununla birlikte, bu ampisilin uygulamasından sonra olduğu gibi olmaz.

Flemoxin soluteab, özellikle çocuklarda anjin tedavisi için ideal bir seçenektir. Farklı yaşlardaki uyuşturucu çocuklarının etkinliği ve kolay tolere edilebilirliği, onu antibiyotikler arasında özel bir popülerlik kazanmıştır. Daha fazla insan bu özel ilacı tercih ediyor. Bu ilacın sadece anjin tedavisi için değil, aynı zamanda orta kulak iltihabı, zatürre ve bronşitin karmaşık tedavisi için de kullanılabileceği gerçeğinden etkilenmiştir. Burada bronşitin antibiyotiklerle tedavisi anlatılmaktadır. Burada akut farenjit antibiyotiklerle tedavi hakkında bilgi alabilirsiniz. Bağlantı altında çocuklarda tonsillit için bir antibiyotik listesi bulacaksınız.

Bir yaşında bir çocukta larenjit tedavisini öğrenin.

Çocuklar için hangi yaşta bioparoks kullanılabilir.

Sprey Hexoral hakkında değerlendirme: Yorumlar

 • Lyudmila, 38 yaşında: Flemoxin Solutab çocuk doktoru adı altında "Astellas Pharma" dan antibiyotik, geçen yıl çocuğuma ilk defa atandı. Bu ilaç Hollanda'da üretilmektedir. Bir pakette beş tablet ile dört kabarcık vardır. Bu durumda, her dikdörtgen kapsül belirtilen kesim çizgisi ile ayrılabilir. Haplar arasında kullanımlarının rahatlığı için çok yer kaldı. Çocuğum şiddetli bir öksürük, boğaz ağrısı ve tüm bu ısı neden oldu. Oğlum biraz daha yaşlıydı ve doktor beni şaşırtan tabletlerde antibiyotik reçete etti. Sonuçta, daha önce benzer ilaçlarla karşılaştık ve süspansiyonlara girdiler. Ancak bu ilaç türü herhangi bir özel sıkıntıya neden olmadı. Doktor tarafından gösterilen doz hapın cinsiyetiydi. Kapsül üzerindeki bölme çizgisinden kolayca kırıldı. Sonra sıcak çayda eritirdim ve çocuk onu içti, ilaç içtiğini fark etmedi. İyileşme yeterince hızlı geldi, herhangi bir yan etki eşlik etmedi. Bu nedenle, bu ilacı kendi tecrübemden anjinle kullanmanızı tavsiye edebilirim. "
 • Svetlana, 28 yaşında: "Flemoxin soluteab, güvendiğim ve% 100 etkilerinden emin olduğu ilaçlardan biridir. Geniş bir uygulama aracıdır. Ospamox, Amosin ve Augmentin ile aynı bileşime sahip, ama hepsi farklı davranıyor. Yabancı ilaçları tercih ederim çünkü gereksiz safsızlıklar yoktur ve etkisi daha hızlıdır. Bu nedenle, bir doktor ailemizin amoksisilin bazlı bir antibiyotik reçete ederse, o zaman Flemoxin solute veya Augmentin'i seçiyorum. Ama ilk ilaç bana daha güvenilir ve etkili görünüyor. Onları otitis ve angina için tedavi ederiz. Bazen bronşit tezahürüne başvururuz. Tabletler bana mükemmel uyuyor. Genellikle çocuklar buzdolabında saklanması gereken özel süspansiyonlar kullanırlar. Ve Flemoxin suda çözülebilir veya çiğnenebilir. "
 • Evgeniya, 22 yaşında: "Geçen kış boyunca, iki kez bir hastanede bir çocukla yatıyorduk. Deneyim hoş değil, orada kimseye tavsiyede bulunmayacaksınız. Özellikle de ben ve çocuğum tahammül edemeyen enjeksiyonlar. Bir kez daha, kızım boğaz ağrısı ve hatta karmaşık bir form var. Yine beni hastaneye koyarlar diye düşündüm, ama doktor bizi pişman oldu ve güçlü bir ilaç - Flemoxin Solutab yazdı. Çok hızlı bir şekilde yardımcı oldu, iltihabı çıkardı ve enfeksiyonu ortadan kaldırdı. Onun haysiyetini ve onun hakkında sevmediğim şeyleri not etmek istiyorum. Artıları: tabletler ve enjeksiyonlar değil. Bizim için bu kurtuluş; performans; bir yıllık kırıntıları için kullanılabilir; angina ile 4. günde semptomları ortadan kaldırır (kişisel deneyimlerden veri gösteririm); çocuğun ikinci günde bir iyileşme vardı. Antipiretik olmayan Flemoxin, sıcaklığı 37, 2'ye getirdi ve tekrar yükselmedi. Ve bir gün sonra hiç ayrıldı; ilacın farklı dozajları vardır; uygun fiyat; yemek yemeden içebilirsiniz; Tadı keyifli ve mandalina hatırlatır; kullanımı ile hiçbir yan etki gözlenmemiştir. Ben dahil negatif taraflara: Bir antibiyotiktir ve bir doktorun randevusu olmadan sarhoş olamaz; bağırsak mikroflorasını korumak için, paralel yararlı bakteriler almak gerekir, böylece hiçbir dysbiosis yoktur. "

Penisilin antibiyotiklerin bu hastalıkta en etkili olduğu düşünülürse, anjina ile birlikte Flemoxin soluteba reçete edilir. Bu ilaç, geniş bir etki spektrumuna sahip yarı sentetik bir antibakteriyel ajandır. Aktif maddenin kendisi amoksisilin olarak adlandırılır ve ampisilin gibi bir ilacın bir 4-hidroksil analogudur. amosin, Amoksisilin Sandoz, flemoksin soljutab, hikontsil ve ekobol - Ticari isimler farmakolojik piyasa amoksisilin şu anda temsil etti.

Eylemin mekanizması "Flemoxin solute"

Flemoxin, hastalığın etken maddesindeki hücre zarlarının elementlerinin sentezini bloke etmesi nedeniyle anjini çok hızlı bir şekilde tedavi eder. İlacın etki mekanizması, patojen mikroorganizmanın bölünmesi sırasında, bu ilacın hücre duvarını tahrip ederek bakteriyi yok etmesine yardımcı olmasıdır. Bununla birlikte, insan vücudunun oluşturulduğu diğer hücreler üzerinde kesinlikle hiçbir zararlı etkisi yoktur. Tek istisna, bağırsaklarımızda yaşayan bakterilerdir - amoksisilin aldıktan sonra kısmen öldürülürler.

Bununla birlikte, anjinalı erişkinlerde (çocuklarda olduğu gibi) flemoksin, aktif maddenin spesifik enzim beta-laktamaz ile yıkımı nedeniyle her zaman etkili değildir. Buna göre, bir dizi bakteride (örneğin Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, vs.) bu ilaca karşı duyarlılık yoktur. Bu nedenle, bazı durumlarda, amoksisilin alımı bir beta-laktamaz inhibitörü ile birleştirilir, böylece ilacın spektrumu genişler. Hastalığın nedensel ajanı doğru şekilde tespit edilmediyse, özellikle ilgili bir tedavidir.

Angina'da kullanımı akut tonsillitin ciddi sonuçlarından kaçınan Flemoxin, en çok böbrek, karaciğer, karın ve idrar yollarında birikmektedir. Bu nedenle, bu ilaca eş zamanlı olarak alkollü içeceklerin kullanımı akut hepatik / böbrek yetmezliğine yol açabilir. İlaç karaciğerde ayrıştırılır ve daha sonra esas olarak böbrekten vücuttan atılır. Aktif maddenin sadece küçük bir miktarı vücudumuza bağırsaktan geçer.

Flemoxin soluteab, hızlı sindiriminden dolayı anjina ile etkili bir şekilde yardımcı olur. Mide asidinin ilaç üzerinde kesinlikle hiçbir etkisi olmadığı için, kandaki aktif maddenin konsantrasyonu 2 saat sonra maksimum seviyesine ulaşır. Patojenik bakterilerin çoğalmasının hastalığın en başında durduğu ortaya çıkmaktadır. Şiddetli akut tonsillit formlarının tedavisinde böyle bir ilaç etkisi şüphesiz son derece önemlidir.

"Flemoxin solute" ile anjina ve ne kadar ilaç içileceği

Flemoksinin anjinadaki dozajı birçok faktöre bağlıdır: hastanın yaşı, hastalığın şiddeti, patojenin amoksisilin duyarlılığı. Bu nedenle, maksimum tek doz ve genel tedavi planı bir uzman tarafından belirlenir. Kural olarak, orta veya hafif şiddetli hastalıkların tedavisi seyri - 5 ila 7 gün arasında. Ancak, gerekirse, doktor onu genişletebilir veya ilacı daha etkili bir şekilde kullanabilir. Bazı özellikle ağır vakalarda, örneğin, hastalığa streptococci neden olduğunda, ilaç 10 günden fazla alınır.

Anjina ile dozu bir doktor tarafından belirlenen Flemoxin soluteba, çoğu durumda oral olarak kullanılır. Son yemek ne zaman önemli değildir, ancak ilacı yaklaşık olarak aynı zaman aralıklarında almak tavsiye edilir. Rahatlık için, tabletler parçalara ayrılabilir, su / şurup ile seyreltilebilir ve hatta çiğnenebilir. Ancak, 1 ila 5 yaş arası çocukları tedavi ederken, özel bir süspansiyon kullanmak daha iyidir. Bir anjinada flemesin içmek ne kadar uzman sadece uzman tarafından tanımlanabilir.

"Flemoxin çözüneni" ve ilacın yan etkileri nasıl alınır

Genel olarak, ılımlı veya hafif şiddetli akut bademcik iltihabı ile, bu ilacın kullanımı için standart bir rejim önerilir. Yetişkinler ve ergenler (10 yaş) soljutab Flemoksin anjina uygulanan bir günlük 500-750 mg x 2 kez uygulanabilir veya 375-500 mg x 3 günde bir kez yer almaktadır. 3-10 yaş arası çocuklara günde iki kez 375 mg ilaç veya günde üç kez 250 mg reçete edilir. Yıldan 3 yıla kadar olan çocuklar ve çocuklar günde üç kez 125 mg Flemoxin veya 24 saatte 2 kez 250 mg almalıdır. Hastalığın şiddetli formlarının tedavisinin gün boyunca üç kez ilaç tedavisi gerektirdiği akılda tutulmalıdır.

Genelde kabul edilen şemaya göre ilaçlama yapılmadığı için doktorunuzla birlikte anjinada flemoksinin nasıl alacağınızı açıklığa kavuşturmak gerekir. Örneğin, enfeksiyöz hastalıkların ve kronik hastalıkların nüksetmesi için günlük doz 0.75-1.0 g (yetişkinler için) veya 60 mg / 1 kg (çocuklar için) üç doza bölünür. Ancak, hastanın böbrekleri ile ilgili problemleri varsa, dozaj neredeyse iki kat azaltılmalıdır. İlacın tam dozu ve anjin formunun hesaplanması önemlidir: catarrhal, lacunar, follicular ve benzerleri.

Bu ilaç nadiren ortaya çıkabilecek yan etkilere neden olur:

 • glossit, stomatit;
 • tat, şişkinlik, kolit, kusma, ishal değişiklikleri;
 • hepatik kolestaz;
 • eklem ağrısı;
 • rinit, konjunktivit;
 • nefes alma zorluğu;
 • Quincke'nin ödemi, anafilaktik şok.

Hasta lösemi, mide-bağırsak sisteminin ciddi enfeksiyon hastalıkları, ülseratif kolit, enfeksiyöz mononükleoz, viral hastalıklar gibi hamile ve emziren anneler olduğunda Yasak flemoksin tayin soljutab. Alerji hastaları bu ilacı dikkatli bir şekilde almalıdır.

"Flemoxin çözünmesi" çocuklara yardım ediyor mu?

Çocuklarda anginada Flemoxin soluteba, penisilin serisinin antibakteriyel ajanlarına en duyarlı olan streptokok enfeksiyonu vakalarında reçete edilir. Elverişli bir şekilde, bu ilaç günümüzde çok çeşitli formlarda (tabletler, kapsüller, süspansiyon tozları) sunulmaktadır ve bu da her durumda ebeveynlerin en uygun seçeneği seçmesini sağlar. 6 aylıktan küçük olan anne sütü ile beslenen bebeklerin genellikle bağırsak mikroflorası üzerinde en az etkisi olan enjeksiyonlar yapılması önerilir. Yaşları 24 ay ila 5 yıl arasında değişen bebekler en sık olarak süspansiyon halinde Flemoxin reçete edilir ve 6 yıl sonra tabletlerde bir antibakteriyel madde reçete edilir.

boğaz çocuklarda boğaz için herhangi bir antibiyotik (flemoksin, sumamed, azitsid, Hemomitsin, Zinnat, vb.) nedeniyle mikrofloranın ihlali bağırsak problemleri Nedeni. Buna göre, antibakteriyel ilaçların kullanımına paralel olarak, dengeyi sağlayan ve gastrointestinal sistemin çalışmalarını iyileştiren ilaçlar reçete edilir. çocuk bağırsak mikroflorası azaltmanın bir yolu olarak antibiyotik tedavi kürünün ardından, ev yapımı yoğurt yemek için istekli ise, bifidus bakterilerle ev yapımı yoğurt kullanabilirsiniz.

"Flemoxin solute" pürülan boğaz ağrısı tedavisinde mi?

- antibakteriyeller penisilinler, mükemmel hastalıkla başa çıkma flemoksin, augmentin, amoksiklav, çiçek hastalığı: antibiyotik ile tedavi pürülan bademcik. Pürülan bademcik iltihabının karakteristik belirtileri, boyun ve gırtlak ödemi, karın ağrısı, boğaz, lenf düğümlerinin artışı ve ağrıdır. Kural olarak, 7 gün içinde, nedensel ajanın insan vücuduna girmesinden sonra spesifik semptomlar ortaya çıkar. Hastanın zayıf bağışıklığı, inkübasyon süresini neredeyse iki kat azaltmaya yardımcı olur.

Pürülan anjina ile, flemoksin patojenler üzerinde çok kısa bir sürede, hastanın durumunu önemli ölçüde iyileştiren çok hızlı bir etkiye sahiptir. Bu durumda maksimum tek doz ve tedavi süresi artırılabilir, ancak bu karar sadece ilgili hekim tarafından alınır. Ayrıca, hastanın durumu normale döndüğünde bile bir antibiyotik almayı bırakmak kesinlikle yasaktır. İlacın erken iptal edilmesi, antibiyotik-penisiline dirençli patojen mikroorganizmaların oluşumuna yol açabilir ve son olarak hastalığın tedavi edilmesinin kolay olmayacaktır.

Pürülan anjina ile birlikte Flemoxin soluteba, hastalığın bu tür komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olur:

 • romatizma;
 • kardiyovasküler sistemin çalışmasında bozukluklar;
 • böbrek hasarı;
 • orta kulak iltihabı;
 • kanın kirlenmesi.

Bununla birlikte, tedavi karmaşık bir şekilde yapılmalı ve ayrıca büyük miktarda sıvı alımı, yatak istirahatine uygunluk ve yağlı, kızarmış ve tereyağlı ürünlerin tüketimini içermeyen koruyucu bir diyet içermelidir. Bazı durumlarda, boğazın durulanması tavsiye edilir, ancak bazı anjina formlarında etkisizdir. Akut pürülan bademcik iltihabı tehlikeli bir hastalıktır ve tedavisi sadece uzman bir kişinin gözetiminde yapılmalıdır.

Doktora sorularınız varsa, lütfen istişare sayfasında sorun. Bunu yapmak için, düğmeye tıklayın:

Bir soru sorun

Etken maddenin penisilin grubunun bir antibiyotik olduğu Flemoksin çözünen preparat. Pürülan anjina, solunum sistemi bakteriyel enfeksiyonları ve çeşitli iltihapların tedavisi için çocuklar ve yetişkinler için reçete edilir. İlaç ayrıca viral hastalıklar için reçete edilir, eğer enfeksiyon sonucu mukoza zarlarının mikroflorası bozuldu ve bakteriyel bir enfeksiyona katıldı. Flemoxin soluteba'yı anjina ile nasıl alırlar? Boğaz ağrısı tedavisinde bu ilaç ne kadar etkilidir? Ve Flemoxin soluteab% 100 anjinayla yardımcı olur mu?

Hazırlığın açıklaması

Flemoxin soluteba'nın terapötik etkisi bir antibiyotik amoksisilin sağlar. Bu eylem, geniş bir spektrumu ile karakterize edilir, Streptococcus, stafilokok, gonokok, meningokoklara, tetanos basili, şarbon, Helikobakter bazı türlerine karşı aktiftir. Amoksisilin, enterokoklara, salmonellaya, shigella'ya karşı daha az etkilidir. Ve beta-laktamaz oluşturan bakteriler (P. aeruginosa, E. coli, Serratia, Enterobacteriaceae) karşı aktif değildir.

İlacın emilmesi% 93'dür. O müköz membranlar, patojenik bitki örtüsü inhibe eder ve patojen bakterilerin üremesini durur interstisyel sıvı, bağ dokusu, mukus, nüfuz eder. Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi, birlikte patojenik bitki örtüsü ile mukoza zarının (bağırsak, nazofarenks) ait dysbiosis neden amoksisilin dost ve yardımcı adam bakterileri inhibe eder.

Preparattaki amoksisilin miktarına bağlı olarak, 125, 250 ve 500 mg aktif antibiyotik tabletleri ayırt edilir. Antibakteriyel bileşene ek olarak, müstahzar, mandalina ve limon, magnezyum stearat ve selülozun tadına sahip bir tat olan şeker ve vanilin içerir.

Terapötik doz

Herhangi bir antibakteriyel ilaç gibi, çocuklarda ve yetişkinlerde anjinada flemoxin soluteba tıbbi randevu gerektirir. Bu ilacı hangi dozlarda alıyorsunuz?

 • Yetişkinlerde anjinada Flemoxin soluteba 2 veya 3 doz için günde 1500 mg reçete (benzer bir şema - 10 yaşından büyük çocuklar için).
 • 3 yaşından küçük ve 10 yaşından küçük çocuklar günde 750 mg (2 veya 3 dozda) alırlar.
 • Bir yıldan 3 yıla kadar - günde 500 mg.
 • 1 yıla kadar - günlük dozun hesaplanması, çocuğun vücudunun ağırlığına bağlıdır ve bebeğin ağırlığının her bir kg'ı için 30 mg'dır.

İlaç sayısının seçimi (günde iki veya üç) hastalığın seyrinin karmaşıklığı ile belirlenir. Şiddetli enfeksiyon durumunda, geniş enfeksiyon, günlük doz olan Flemoxin soluteba 3 eşit parçaya bölünür, tedavi 10 gün sürer. Ortalama bir enfeksiyon derecesinde, antibiyotik iki dozda reçete edilir, tedavi süresi 7 güne kadardır. Ağrılı semptomların ortadan kalkmasından sonra ilaç 2 gün daha sürüyor.

ağır enfeksiyonlarda irin ilaç miktarı küçük bir çocuk seçilirse uygulanan 750 mg ağırlığında tabletler fronkül ile yukarıdaki dozaj yerine 30 mg, 500 mg anjin soljutab flemoksin örneğin, yerine tabletler (1/3 oranında artar / kg vücut ağırlığı 50-60 mg olarak uygulanır / kg).

Flemoxin çözünen: talimat

Anjina ile, Flemoxin soluteab ana tedavi olarak reçete edilir. İlacın tabletleri çiğnenebilir, parçalara ayrılabilir, toz haline getirilebilir veya bir süspansiyon haline getirilebilir (suda çözülür).

Tedavi Flemoksin soljutab kontrendikasyon böbrek hastalığı, karaciğer ve sindirim yolu-, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyöz mononükleoz gibi gebelik ve emzirme vardır. Listelenmiş tanılar varsa, ilaç çok dikkatli reçete edilir.

Tedavi sırasında aşağıdaki belirtiler mümkündür:

 • Mide bulantısı, ishal, kusma ve sindirim sisteminin diğer belirtileri.
 • Alerjik döküntü.

Bu komplikasyonlar meydana geldiğinde, bir kişiye bol miktarda içme yanı sıra laksatifler ve adsorbanlar verilir. Bu antibiyotik ile tedavi iptal edilir.

Tedavinin etkinliği

İlacın etkinliğine ilişkin farklı değerlendirmelerin (pozitif ve negatif) mevcudiyeti, tam bir tedavi öncesi muayenenin olmamasından ve ilacın her zaman yetkili bir reçetesinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Amoksisilin bir dizi bakteriyel patojene (Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli, enterobacteria) karşı etkili olmayabilir veya hiç etkili olmayabilir. Bu nedenle, ilacı reçetelemeden önce, enfeksiyonun nedensel ajan tipini belirlemek gereklidir.

Tıp eğitimi olmaksızın ortalama bir kişi için yapılan olumsuz yorumlar, Flemoxin soluteba'yı anjina ile almak mümkün mü? Ve ilacın tedaviye yardımcı olup olmadığını nasıl belirleyebilirim?

Flemoxin soluteba: Anjina ile mümkün mü?

Flemoxin soluteab, anjina için en sık reçete edilen ilaçlardan biridir. Diğer birtakım enflamasyonların (KBB organları, genitoüriner organlar, deri) tedavisinde de kullanılır. Yan etkilerin oluşumu vücudun diğer alerjik ruh hallerine, diğer hastalıkların ve iltihapların varlığına bağlıdır.

En sık görülen komplikasyonlar 1 yaşın altındaki çocuklarda ishal ve döküntü şeklinde görülür. Torasal çocukta anjinada flemoksin soljutab içmenin mümkün olup olmadığı? Tedavi seçimi aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır:

 • Bu patojene karşı antibiyotiğin etkinliği (bu, boğaz ağrısının bakteriyel florasının bir analizini gerektirir).
 • Bebeğin vücudunun bu antibakteriyel ilaca reaksiyonu (çekildikten sonra ortaya çıkar, gözlem gerektirir).

Yetişkinlerde yan etkiler çocuklardan daha az yaygındır.

Flemoxin soluteab, ampisilin 4-hidroksil analogu olan geniş bir bakterisit spektrumun kararlı bir yarı sentetik penisilin antibiyotiğidir.

Bu ilacın aktif aktif maddesi amoksisilindir. Benzer şekilde, bu ilacın genel adı sesler. Amoksisilin, penisilinaz üreten mikroorganizmaları etkilemez.

 • İlacın aktif maddesi nasıl çalışır?
 • Doz - nasıl doğru alınır?
 • Kabul sırasında yan etkiler:
 • Kontrendikasyonlar, dikkatli olun!
 • Flemoxin ile başka hangi hastalıklar tedavi edilebilir?

İlaç, aşağıdaki aerobik gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizmalara karşı aktiftir:

 • Baillus anthracis;
 • Clostridium tetani;
 • Clostridium welchii;
 • Listeria monocytogenes;
 • Neisseria gonorrhoeae;
 • Neisseria meningitidis;
 • Staphylococcus aureus;
 • Streptococcus pneumoniae;
 • Streptococcus pyogenes;
 • Helicobacter pylori (metronidazol ile kombinasyon halinde).

Amoksisilin, metronidazole karşı Helicobacter pylori direncinin gelişmesine karşı koyacağına inanılmaktadır. Ampisilin ve amoksisilin arasında çapraz direnç vardır.

Bu ilaç Hollandalı ilaç şirketi "Astellas Pharma Europe BV" tarafından üretilmektedir. İlaç, 125 mg, 250 mg, 500 mg ve 1000 mg'lık bir dozajda oral uygulama için amaçlanan dağılabilir tabletler formunda mevcuttur.

İlacın aktif maddesi nasıl çalışır?

Doğal penisilin penisilin mantarlarının bir ürünüdür. Doğal penisilin, sırasıyla, kimyasal yapısında hafif bir değişiklik ile yarı sentetik penisilinler elde edilir. Bu yarı sentetik madde, bakteriyel hücre zarlarının bileşenlerinin sentezini bloke ederek patojenik mikroorganizmaları öldüren amoksisilindir.

Bununla birlikte, bir özelliği ile karakterize edilen diğer antibiyotikler penisilin grubu gibi, soljutab flemoksin: beta-laktamaz parçalayan - durum belirli mikroorganizma tiplerinin ile üretilen enzimleri. Bu nedenle, bazı bakteriler bu ilaca karşı duyarlılık göstermez. Özellikle, Pseudomonas aeruginosa ve Serratia marcescens yanı sıra bazı gram-negatif bakteriler hakkında konuşuyoruz.

beta-laktamaz inhibitörü ile Klavulanik asit ile kombinasyon halinde Amoksisilin antibakteriyel etki spektrumu, Flemoksin soljutab Pseudomonas (Burkholderia) pseudomallei, Nocardia türleri karşı aktif hale genişler., Legionella spp. ve Bacteroides spp..

Flemoxin'in etkili maddesi, solunum ve sindirim organlarının, böbreklerin, idrar yolunun, derinin, yumuşak dokuların enfeksiyöz ve enflamatuar hastalıklarına karşı etkili bir şekilde savaşır. Ayrıca jinekoloji alanında sorunları olan kadınlara da reçete edilir.

İlaç asit hızlıdır, bu nedenle gıda alımından bağımsız olarak tüketilebilir. Tablet hızla çözülür ve gastrointestinal sistemin duvarlarına emilir, sonra madde kan dolaşımı ile taşınır ve vücudun sıvı ve dokularına dağıtılır. İlacın dozunu 2 kat artırırsanız, vücuttaki konsantrasyonu buna göre aynı sayıda artar.

En önemli konsantrasyonlarda, madde bronko-pulmoner sistemde, karın boşluğunda, böbrekler, idrar yolu ve karaciğerde birikir. Bu bağlamda, Flemoxin çözünmesinin eş zamanlı uygulanması ve alkol kullanımı hepatik yetmezliğin gelişmesine neden olabilir.
Daha sonra ilaç karaciğer ve dozun yaklaşık% 60 tübüler sekresyon ve glomerüler filtrasyon ile idrarda böbreklerden değişmemiş olarak gösterilir metabolitleri şeklinde ayrıştırılır.
Dışkı ile birlikte az miktarda amoksisilin atılır. Hafif beyin zarı iltihabı ile, ilaç, hemato-ensefalik bariyeri boyunca küçük miktarlarda nüfuz eder.

Doz - nasıl doğru alınır?

Terapi şeması ve tek dozlar, hastalığın şiddetine, hastanın yaşına ve ilaca karşı etken maddenin duyarlılığına göre doktor tarafından bireysel olarak reçete edilir. Hafif ila orta dereceli hastalıkların tedavisinde, tedavi süresi beş gün ila bir hafta arasındadır.

Anjina streptokok bakterilerden kaynaklandığından, bu antibiyotik ile tedavi daha uzun zaman gerektirir. Bu durumda, bu ilaç en az 10 gün ve bazen daha uzun alınmalıdır.

İlaç, yemekten bağımsız olarak, ancak tercihen aynı zamanda oral olarak alınır. Tablet parçalara bölmek ve ayrı ayrı her bir parçası yutmak, bütün olarak yutulabilir, bir bulamaç oluşturmak üzere mL çiğnenebilir, su ile yıkanmış ve bir şurup oluşturmak üzere, su 20 ml çözünmesi, veya 100. Sıvı hoş bir meyve tadı vardır, çünkü bir çocuğa vermek zor değildir.

Hastalığın hafif ve orta seyrinde, aşağıdaki rejim önerilir:

 • 10 yaşından büyük yetişkinler ve adolesanlar - günde iki kez ilacın 500-750 mg ilacı veya ilacın günde üç kez 375-500 mg;
 • Çocuklar 3-10 yıl - günde iki kez ilacın günde iki kez 375 mg ya da ilacın üç katı 250 mg;
 • 1-3 yaş arası çocuklar - günde iki kez ilacın 250 mg veya ilacın günde üç kez 125 mg.

Toplam olarak, 1 yaşın altındakiler de dahil olmak üzere bir çocuk, günde vücut ağırlığının kilogramı başına 30-60 mg almalıdır. Bu doz iki veya üç doza bölünmelidir.

Ulaşılması zor yerlerde bulunan ciddi hastalıkların ve enfeksiyon odaklarının tedavisi, ilacın günde üç kez alınmasını gerektirir.

Kronik hastalıklar ve tekrarlayan enfeksiyonlar, aşağıdaki şemaya göre Flemoxin soluteba ile tedavi edilir:

 • Yetişkinler günde 0.75-1.0 gram olarak belirlenmiştir;
 • Çocuklar - günde 1 kilogram başına ilaç başına 60 mg oranında üç doza bölünmüştür.

Hasta böbrek fonksiyon bozukluğu çekiyorsa (KK değeri 10 ml / dk'dan küçük veya eşittir), Doz% 15-50 oranında azaltılmalıdır.

Semptomların kaybolmasından sonra antibiyotik almayı bırakamazsınız. İki gün daha alınmalıdır, böylece bakterinin bu ilaca karşı direnci gelişmez. İlacın başlamasından sonraki üçüncü gün hakkında belirgin bir iyileşme meydana gelmelidir. Bu olmazsa, antibiyotik değiştirilmelidir.

Kabul sırasında yan etkiler:

Anjina ve diğer bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yan etkiler nadirdir. Genellikle gastrointestinal sistem ve alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan bozukluklar şeklinde kendini gösterirler.

Antibiyotik kullanımının yan etkileri şunları içerir:

 • gıdaların tadı, iştahın ihlali, hemorajik veya psödomembranöz kolit, şişkinlik, dysbiosis, ishal, mide bulantısı, kusma;
 • stomatit, glossit;
 • anormal karaciğer fonksiyonu; hepatik kolestaz;
 • Böbrek ve idrar yollarında enfeksiyöz olmayan enflamatuar sürecin gelişimi;
 • Eritrosit, lökosit ve trombositlerin kan miktarında azalma;
 • agranülositoz, lökopeni, nötropeni, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, trombositopenik purpura;
 • anksiyete, ajitasyon, uykusuzluk, davranış değişikliği, konfüzyon, periferik nöropati, depresyon;
 • baş dönmesi, baş ağrısı;
 • Quincke'in ödemi, ürtikeri, eritematöz döküntüleri, ciltte hiperemi;
 • konjonktivit, rinit;
 • eklem ağrısı;
 • alerjik vaskülit;
 • toksik epidermal nekroliz;
 • nefes alma zorluğu;
 • anafilaktik şok.

İlacın aşırı dozda yan etkilerde bir artış var.

Kontrendikasyonlar, dikkatli olun!

Bu antibiyotiğin kontrendikasyonlar viral bileşenleri ve diğer beta-laktam ajanlar (penisilinler, karbapenemler, sefalosporinler) ve idiyosenkrazi, bazı lösemi tipleri, enfeksiyöz mononükleoz, kalıcı kusma, ishal ve dehidrasyon, ülseratif kolit eşlik sindirim organlarının, ciddi enfeksiyöz hastalıkları vardır onların fonksiyonları, gebelik ve emzirme aykırı hastalığı, şiddetli böbrek hastalığı,.

Son iki durumda, gerekirse, Flemoxin çözünmesi bazen reçete edilir, ancak kullanımından beklenen olumlu sonuç, çocuk üzerinde olumsuz etkiler ve yan etkilerin ortaya çıkma riskini aşarsa.

Çok dikkatli bir şekilde, bu antibiyotiği alerjik hastalıkları olan hastalara götürmelisiniz.

Flemoxin ile başka hangi hastalıklar tedavi edilebilir?

Boğaz ağrısı ek olarak, aşağıdaki hastalıklar bir antibiyotik ile tedavi edilir:

 • akut ve kronik bronşit, pnömoni, plörezi;
 • kronik tonsillit ve adenoidit, akut ve kronik sinüzit, farenjit, otit alevlenmeleri;
 • akut ve kronik piyelonefrit, sistit, üretrit;
 • adneksit, prostatit, orşit, endometrit, gonokokal enfeksiyonun neden olduğu hastalıklar;
 • tifo ateşi, parafomlar, salmonelloz, dizanteri;
 • kolanjit, kolesistit;
 • cilt hastalıkları ve cilt altı doku hasarı;
 • listeriosis, leptospirosis;
 • meningokokal enfeksiyonun neden olduğu bakteriyel orijinli beyin hastalıkları;
 • bulaşıcı hastalıklar, örneğin borreliyoz;
 • endokardit - kalbin iç kabuğunun birleşmesi;
 • Mide içeriğinin bakterinin Helicobacter pylori içermesi koşuluyla metronidazol - kronik gastrit ve mide ve duodenumun peptik ülseri ile birlikte, alevlenme aşamasında.

Ayrıca, bu ilaç bakteriyel komplikasyonları önlemek için operasyon öncesi hastalara reçete edilir.

 • Arkadaşlarınla ​​Paylaş

Burun Tedavisi Hakkında Daha Fazla Makaleler

Amoksiklav bademcik iltihabı nasıl alınır?

Tonsillit, bademcik iltihabı olan en yaygın KBB hastalığıdır. Sıklıkla remisyon ve alevlenme dönemleri ile kronik bir form haline gelir. Enflamatuar bir süreç olduğunda, antibiyotiklerin yardımı olmadan yapamazsınız.

Fungal bademcik iltihabı

Fungal veya kandidal tonsillit resimleriSağlıklı bir insan vücudunda her zaman çeşitli mantarlar ve mikroorganizmalar vardır. Pratik olarak, şartlı patojen mikrofloranın ayrılmaz bir parçası olarak kendilerini göstermezler.