Loading

Farenjit için antibiyotikler

Üst solunum yollarının en sık görülen hastalıkları arasında lenfoid doku ve mukus posterior faringeal duvarda lokalize olan inflamatuvar bir süreç olan farenjit yer alır. Olguların ezici çoğunluğundaki bu patolojik durumlar yaşlı hastaları etkiler ve çocuklarda çok daha az görülür. Hastalığı mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmak ve komplikasyonların gelişmesini önlemek için tedavi eden hekimler tedavi rejimlerinde en sık farenjit için antibiyotik kullanmaktadır.

Hastalığın belirtileri, hastalık tipleri

iltihabın ana nedenleri aşırı sıcak yiyeceklerin (gıdalar ya da akut), hipotermi, alerjik reaksiyonlar, boğaz hasarı, kimyasal maddelere uzun süre maruz kalma kullanılmasıdır.

Farenjit belirtileri şunlardır:

 • çeşitli yoğunluktaki yutaklarda (akut, sabit, keskin, vb.) bir zulüm hissi ile birlikte ağrı;
 • genel zehirlenme (uyuşukluk, ateş);
 • servikal lenf düğümlerinde bir artış;
 • boğazda mukus tıkanıklığı.

Semptomların ortaya çıkışının doğası gereği, belirtilerin bütünlüğü hastalığın tipini belirlediğinden, hekimin katılacağı tanıya bağlıdır.

Birkaç çeşit farenjit vardır:

 • alerjik;
 • travmatik;
 • bakteriyel, patojenik tek hücreli mikroorganizmaların kolonilerinin büyümesinin arkaplanına karşı gelişen;
 • Mantar (çoğu zaman oluşumu Candida türüne ait mantarlar tarafından kışkırtır);
 • viral - insan vücuduna nüfuz eden hücresel olmayan enfeksiyöz ajanların aktif vital aktivitesinin bir sonucu.

İstatistiğe göre, tespit edilen farenjitin toplam sayısının sadece% 25'i bakterilerden ve yaklaşık% 70'i virüslerden kaynaklanmaktadır.

Hastalığın seyrinin özelliklerine bağlı olarak, akut ve kronik hastalık türleri tahsis edilir; Hastalığın özel formlarına granüler inflamatuar bir süreçtir.

Antibiyotik tedavisinin basitleştirilmesi

farenjit semptomlarının hafifletilmesi için antimikrobik ve antibakteryel ilaçların Atama hasta ve yayma laboratuar testlerinin sonuçlarını gözden geçirmek için doktor (bakteriyolojik analizi patojen belirlemek amacıyla gerçekleştirilir) incelenmesinden sonra ortaya çıkar.

Antibiyotiklerle tedavi endikasyonları şunlardır:

 • 5 gün boyunca düşük dereceli ateş;
 • Bakteriyel bir bademcik iltihabı veya obstrüktif bronşit olan bir hastanın saptanması;
 • pürülan otitis media veya pnömoni riski;
 • Hastalığın kapsamı 30 günden fazladır.

Farenjit için antibiyotikler aşırı bir ölçü olarak kullanılır ve sadece bakteriyel hastalık tipini tedavi etmek için kullanılır. Enfeksiyöz ajanların kolonilerini hızla ortadan kaldırmaya yardımcı olurlar, hastalığa bağlı ek enfeksiyonlara izin vermezler, hastalığın pürülan formunda doldurulamazlar.

Farenjit viral formlarının antibiyotik tedavisinin kullanımı ile tedavi edilmediğine dikkat edilmelidir (ilaçlar sadece hücresel olmayan patojenlerin büyümesini ve gelişimini etkilemez). Bu nedenle, doktorun muayenesi ve muayenesi olmaksızın hastalığın ilk semptomları için tek başına antimikrobiyal ilaçların kullanılması yasaktır.

Lokal veya ağızdan mı?

Farenjit için reçete edilen antibiyotikler hem topikal olarak (aerosol formunda) hem de oral olarak (yani ilaçları yutmak suretiyle) kullanılabilir.

Çoğu zaman hap şeklinde antibiyotik ilaçlar kullanılmamaktadır: terapinin spreylerle (veya tabletlerin emilmesi) etkisi yeterlidir.

Antibiyotik içeren aerosollerle tedavinin seyri bir takım olumlu yönlere sahiptir:

 • organizmanın mikrobiyosisiğinde dengesizliğe neden olmaz;
 • Kronik böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları öyküsü olan hastalar için tedavi rejimlerinde izin verilir;
 • Bir çocuğu bekleyen kadınlarda üst solunum yollarının hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Farenjit, bronşit, otit, hastalığın şiddetli formları ile arka plana karşı meydana geldiği durumlarda oral tabletler önerilir.

Hamilelerin tedavisinde kullanılan sistemik antibiyotikler, sadece bir doktor tarafından, hasta bir kadının tam muayenesinden sonra ve ilacın fetus üzerindeki olası olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinden sonra kullanılır.

Yetişkinlerde farenjit için antibiyotikler: gözden geçirme, ilaç isimleri

Yıllar süren deneyime sahip doktorlara göre, mukus boğaz iltihabı tedavisinde en etkili olanı penisilin grubundan gelen ilaçlar:

 • amoksisilin;
 • Modern bir Penisilin - Fenoksimetilpenisilin analoğu;
 • Penisilin.

kullanımları beklenen sonuçları getirmez durumlarda, ilaçlar, oral sefalosporinler (örneğin seftriakson), veya makrolidler (azitromisin, eritromisin, klaritromisin, spiramisin) ile ilgili antibiyotikler ile değiştirilir. Bir hastaya penisilinlere ciddi alerjiler tanısı konulursa, Klindamisin ve Lincomycin reçete edilir, ilaçlar linkoamidler grubunda birleştirilir.

Çeşitli farenjit formlarını tedavi etme planları birbirinden biraz farklıdır. Örneğin, akut enflamasyon tipinin tedavisinde, penisilin serisinden bir antibiyotik reçete edilir; Kronik bir hastalıkta, büyük olasılıkla, doktor mikroorganizmalar üzerinde geniş bir etki spektrumuna sahip bir ilaç önerir.

Farenjitin ilk aşamalarında uzman bir antibiyotik (Hexalysis) veya aerosol (Miramistin, Bioparox) içeren bir topikal tablet kullanmayı önerir.

Hastalığın tedavisi için en iyi ilaç

Üst solunum yolu hastalıklarının her türü için her derde deva olarak adlandırılabilecek evrensel bir ilaçtır. Erişkinlerde farenjit için antibiyotik, hastalığın şekli ve seyrinin ağırlığı dikkate alınarak seçilir.

Kural olarak, anaerobların veya pnömokokların neden olduğu inflamasyon, doğal penisilinler ile tedavi edilir. Streptokok enfeksiyonu durumunda mikroorganizmalar üzerinde geniş bir etki spektrumu olan bu grubun yarı sentetik preparatları kullanılır.

Tetrasiklin grubunun ilaçları yavaş yavaş arkaya doğru çekilmektedir: günümüzde çoğunlukla penisilinlere karşı aşırı duyarlılık için reçete edilmektedir.

Çoğu zaman, çoğu bakteri patojenini etkileyen sefalosporinler kullanılır.

Tabletli ilaç formlarıyla tedavinin seyri etkisiz ise, o zaman farenjit tedavisi rejimi antibiyotik enjeksiyonları içerir.

En sık kullanılan tabletler şeklinde bazı antimikrobiyal ajanların dozajları ekli tabloda belirtilmiştir.

Farenjit için antibiyotikler

Tedavi taktikleri seçimi doktor tarafından yapılır, sadece o karar verir - farenjit için antibiyotik reçete veya tavsiye edilmez. Onun kararı, hastalığın etiyolojisi ve seyri hakkındaki verilerden etkilenmektedir.

Erken aşamalarda, farinksin iltihabını tedavi etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

Sıcak ayak banyoları;

Ses dinlenmeye uygunluk;

Alınan önlemlerin etkisizliği, pozitif dinamiklerin olmaması, antibiyotik reçete edilmesinin bir nedenidir.

İlk olarak, penisilin grubunun antibiyotikleri, verimsizlikleri durumunda, yarı sentetik penisilinler grubundan preparatlar reçete edilir:

enfeksiyonun solunum sistemi alt parça düşmedi bu, bir tedavi rejimi, soğuk müstahzarlar ile yararlı bağırsak mikroflora korunması için - prebiyotikler ve Bifidobacteria ve Lactobacilli'nin içeren probiyotikler.

Farenjit için antibiyotik kullanımı endikasyonları

Çoğu durumda, doktor, bakteriyel bir enfeksiyonun eklenmesinden sonra komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi için antibiyotik reçete eder.

Farenks iltihabı tedavisinde bu grubun ilaçların kullanımı için endikasyonlar:

Pnömoni geliştirme riski yüksek;

Subfebril sıcaklığı 5-6 günden fazla süren;

2 günden fazla hipertermi;

Obstrüktif bronşit, eşzamanlı bronşiyal patoloji;

Kronik farenjitin alevlenmesi;

Nazofarinkste patolojik inflamatuar sürecin dağılımı;

Hastalığın uzun süreli seyri (bir aydan uzun).

Serbest bırakma formları

Çoğu zaman, farenjit akut soğuk algınlığı veya soğuk algınlığının diğer belirtileriyle birleştirilir veya tersine, bu hastalıklar farenksin iltihabının sebebidir. Bu nedenle, farinks iltihabı genellikle uygulama, durulama ve sulama ekipmanı şeklinde sistemik antibiyotikler ve topikal ajanlar ile tedavi edilir.

Kombine ajanlar içeren aerosoller;

Mukoza ve işleme granüllerinin farengeal sırtlarda yağlanması için çözümler;

Kas içi enjeksiyon için ampuller;

Etkilenen mukoza zarını dökmek için toz.

Farenjitli antibiyotiklerin farmakodinamiği

Antibiyotik kullanımının klinik etkisini belirlemek için aşağıdaki göstergeler:

Ilacın hızı ve aralığı;

Solunum yolunun mukoza zarı alanını bilinçli olarak etkileme yeteneği.

Karaciğer ve böbreklerin patolojisi ilacın etkinliğini olumsuz yönde etkiler. Metabolizmanın bireysel özellikleri, kan hücreleriyle bağlantı kurma yeteneği, ilaçların özelliklerini etkiler. İlacın emilim derecesi ne kadar yüksekse, antibiyotiklerle farenjit tedavisi de o kadar başarılıdır. Antibakteriyel preparatın bileşenlerinin sindirim sistemi enzimleri ile birleşmesi, balast veya toksik bileşiklerin oluşumuna yol açabilir.

Antibiyotik insan vücuduna girdikten sonra çözülür ve aktif bileşeni serbest bırakılır ve emilir.

İlaç aktivitesindeki azalma, özelliklerde kısmi değişim aşağıdaki unsurlarla etkileştikten sonra ortaya çıkar:

Yemek kalıntıları ile

Mide suyu enzimleri ile,

Diğer ilaçlarla.

Antibiyotiklerin gastrointestinal sistemdeki gıdalarla kombinasyonu sonucunda, zayıf adsorpsiyonlu hafif çözünür veya tamamen çözünmeyen bileşikler oluşur. Tetrasiklin grubundan gelen antibiyotikler süt ile birlikte alınmaları için tavsiye edilmez, çünkü süt ürünlerinin kalsiyumu ilacın bileşenleri ile ilişkilidir. Bazı gıda türleri, penisilinler, tetrasiklinler, Eritromisin, Rifampisin ve diğer gruplardan antibiyotiklerin emilimini olumsuz yönde etkiler.

Farenjit ile antibiyotiklerin farmakokinetiği

Antibiyotiklerin aktif maddenin, hastalığın etken maddesi üzerindeki etki derecesi, vücutta kalışının farklı aşamalarında belirgin bir şekilde farklıdır. İlaç kaldırılmadan önce ilaca girdiğinde, antibiyotik aşağıdaki aşamalardan geçer:

İlacın intramusküler uygulaması, mikroorganizmalara maruz kalmanın yanı sıra enfeksiyon kaynağına taşınmasını hızlandırır. İlacın dolaşım sistemine girme hızı doğrudan su ve yağlı maddelerde çözünme yeteneğine bağlıdır.

Bazı durumlarda, antibiyotiklerin doğrudan spreyler ve aerosoller formundaki farengeal boşluğa uygulanması daha etkilidir. Her durumda uygulamadan sonra antibiyotik süresi, birkaç saatten birkaç güne kadar sürmektedir.

Hamilelik sırasında kullanın

Hamilelerdeki komplike olmayan farenjit genellikle semptomatik yöntemlerle tedavi edilir.:

Ballı ılık süt içmek.

Hastanın sağlığında kritik bir değişiklik yoksa, sistemik antibiyotikler genellikle reçete edilmez. Aşırı durumlarda, doktor, dolaşım sistemine minimum nüfuz ederek topikal antibiyotiklerle tedaviyi reçete edebilir. Bu yaklaşım, fetusun ve hamile bir kadının vücudunun yan etkilerini azaltır.

Farenjit tedavisi için sistemik antibiyotikler bir doktor tarafından sadece bir kadının tam muayenesi ve anne ve çocuğun sağlığı için olası sonuçların değerlendirilmesi sonrasında reçete edilir.

Farenjit ile antibiyotik kullanımına kontrendikasyonlar

Kontrendikasyonları bilmeden antibiyotik tedavisine başlamak imkansızdır:

Bu grubun ilaçlarına karşı antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık;

Hamilelik (özellikle 3 trimester);

Laktasyon (muhtemelen bir çocuğun antibiyotik tedavisi sırasında emzirmeye devam etmesi);

Her ilacın ek kontrendikasyonları, kullanım talimatlarında belirtilmiştir.

Farenjit ile antibiyotiklerin yan etkileri

Antibiyotik kullanımından en yaygın yan etkiler:

Kandidiyazis gelişimi - mantar hastalıkları, mikozlar, pamukçuk;

Dispepsi: epigastrik bölgede ağrı, gaz, sindirim bozuklukları, bağırsak iltihabı, kusma ve bulantı ortaya çıkması;

Anemi, kandaki lökosit ve trombosit konsantrasyonunda azalma;

Eklem ağrısı, deri altında iğne kanaması görünümü;

Alerji belirtileri: anafilaktik şok, alerjik rinit, konjonktivit, dermatit, anjiyoödem;

Topikal uygulama ile anafilaksi: boğulma, mukoza zarının şişmesi, larinksin spazmı.

Yetişkinlerde farenjit için antibiyotikler

Aşağıdaki amaçlarla, farenjitli yetişkin hastalar için antibakteriyel aktivite ile preparatlar reçete edilir:

Enfeksiyon belirtilerinin ortadan kaldırılması;

Primer ve sekonder komplikasyonların önlenmesi.

Antibiyotik reçete etmek için önemli bir neden olmalıdır - farenjit bakteriyel köken. Bu gruba ait ilaçların herhangi bir gerekçe göstermeden atanması, antibiyotik direnci, diğer yan etkiler gibi istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır.

Antibiyotik tedavisinin başlatılmasının temeli, bakteriyolojik analiz verisidir. Doktor, bu sonuçları almadan önce farenjitin kökenini belirleyebilir, hastalığın belirtilerinin klinik tablosuna rehberlik eder.

Yetişkinlerde farenjit tedavisinde kullanılan antibiyotikler:

Penisilinler grubundan hazırlıklar;

Oral sefalosporinler: Seftriakson, Sefazolin;

Makrolid antibiyotikler (azitromisin, eritromisin) ve linkozamid antibiyotikler (klindamisin, linkomisin) - Bir alerji lactamlar için muzdarip kişilerin tedavisi için ?.

Akut hastalıkların etkili tedavisi için düşünülen faktörler:

5 günlük kullanım için tasarlanan ilaç Azitromisin hariç, antibiyotiklerle tedavi süresi 10 günden kısa olamaz;

Zamanında antibiyotik tedavisi reçete hızlı iyileşme ve komplikasyonların olmaması garantisidir;

Bir doktorun randevusu üzerine, tedavi sonuçlarını izlemek için tekrarlı bir laboratuar incelemesi yapılır.

Etkili antibiyotiklerin kullanılması, daha geniş bir etki spektrumuna sahip olan ilaçlar için bir ilaç değişikliği gerektirmektedir.

Akut farenjitin kronik bir forma geçiş nedenleri:

Akut hastalıkların tedavisinde uygun olmayan ilaç seçimi;

Doktor tavsiyelerinin ihlali: bağımsız ilaç çekme, doz azaltma, başvuru sıklığında değişim;

Mevcut kronik odaklardan enfeksiyona erişim.

Hastalığın kronik bir forma geçişine karşı koruma sağlayan tedavi kuralları:

Tam iyileşme sağlanana kadar antibiyotiklerin dozajına ve rejimine sıkı sıkıya bağlılık;

Sistemik ilaçlara zamanında geçiş, verimsiz önceki tedavi sağladı;

Bakteriyolojik analizle kontrol.

Çocuklarda farenjit için antibiyotikler

sulama ağız boşluğu ve yutak antibakteriyel çözümler ve aerosoller (Orasept, Miramistin, Geksoral) - çoğu durumda çocuklarda farenks enflamatuar hastalıkların tedavisi için doktor lokal tedavi taktiklerini yapışır. Hastanın yaşı ve alerjiler ve diğer yan etkiler şeklinde yan etki olasılığı göz önüne alınarak seçilir.

Komplike olmayan farenjit formları, sistemik antibiyotiklerin oral uygulamasını gerektirmez, sadece komplikasyon riski olduğunda reçete edilir. Kabul için endikasyonlar boğaz ağrısı farenjitine bir ek olabilir. Bu durumda, 4 yaşından beri, çocuklar anti bakteriyel şekerler reçete edilir (Strepsils, Falimint).

Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus influenzae gibi mikroorganizmaların komplikasyon farenjit bağlanma, doktor patojenik bakterilerin belli bir tip duyarlı antibiyotik öngörmektedir.

2 yaşın altındaki çocuklarda antibakteriyel aerosollerle tedavi özel dikkat gerektirir. Anormal bir şekilde anestezi enjeksiyonu hissi larinksin refleks spazmında boğulma saldırısına neden olabilir. Böyle bir reaksiyondan kaçınmak için, çocuğun yanaklarının iç yüzeyinde, boğazda değil, aerosol spreyleme yapılır. İlacın etkisini uzatmak, enjeksiyondan 1-2 saat sonra içmekten ve yemekten kaçınmaya yardımcı olacaktır.

Farenjitli antibiyotiklerin adı

Boğazda enflamatuar süreçlerin tedavisi için, aşağıdaki antibiyotik tipleri kullanılır:

Penisilin serisinin antibiyotikleri: Fenoksimetilpenisilin, Amoksisilin, Benzilpenisilin;

Sefalosporinler grubundan antibiyotikler: Seftriakson, Sefadroksil;

Makrolid grubundan antibiyotikler: Roksitromisin, Eritromisin, Azitromisin, Midekamisin, Spiramisin, Clariromisin;

Linkoamidler grubundan antibiyotikler: Klindamisin, Lincomycin.

Farenjit için uygulama yöntemi ve antibiyotik dozu

Farenjitin lokal olarak tedavisi, farengeal mukozanın iltihaplanmasına yol açan patojenik mikroorganizmalara yönelik ilaçlarla gerçekleştirilir.

Böylece, örneğin, aerosol Fusafyunzhin aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Antimikrobiyal ve anti-inflamatuar aktivite gösterir;

Hasar görmüş mukoza dokusunu yeniler;

Solunum sisteminin alt kısımlarını enfeksiyona nüfuz etmekten korur.

Sistemik ilaç kullanma şemaları farklıdır, çeşitli kombinasyonlarda kullanılırlar.

En sık reçete edilen dozajlar şunlardır::

Benzatilpenisilin - 2,4 IU intramüsküler bir kez. Antibiyotik, zor durumlarda, salgın hastalıklar sırasında yaşam ve sosyal çevre olumsuz koşullarında kullanılır;

Sefadroksil - 5 mg 2 r / gün;

Azitromisin - tedavi günde bir kez 5 mg, daha sonra 4 gün boyunca yemeklerden önce saatte bir kez 0.25 mg;

Midekamisin - yemeklerden önce saatte 4 mg 3 r / gün;

Amoksisilin - 5 mg 3 r / gün;

Fenoksimetilpenisilin - yemeklerden önce saatte 5 mg 3 r / gün, çocukların tedavisinde doz, hastanın yaşına bağlı olarak ayarlanır;

Klaritromisin - 0.25 g 2 r / gün;

Roxitromisin - 10 gün boyunca 0.15 g 2 r / gün;

Klindamisin - 10 gün boyunca 0.15 g 4 r / gün;

Eritromisin - 5 mg 3 / gün (ilaç çok sayıda yan etki ile karakterize edilir);

Sefuroksim - 10 gün boyunca yemeklerden hemen sonra 0.25 g 2 r / gün.

Hastanın durumu stabilize edildikten sonra bile, farenjitin karakteristik semptomlarının ortadan kalkması, lenf bezlerinin restorasyonu ve hiperterminin kesilmesi, doktor tarafından reçete edilen reçete edilen antibiyotiğin seyrini kesmek imkansızdır.

aşırı doz

Optimal dozu hesaplamaksızın uzun süreli antibiyotik tedavisi aşağıdakilere yol açar. kan kompozisyonunda değişiklikler:

Doz aşımı sonuçları, sonuçları getirmeyen önlemler olarak periton diyalizi ve hemodiyaliz hariç, semptomatik tedaviyi durdurur.

Diğer ilaçlarla etkileşim

Antibiyotikler ve diğer farmakolojik gruplardan gelen ilaçlar birbirleriyle değişken derecelerde etkileşirler. Bu etki, ilaçların bileşimine, farmakodinamiğine ve farmakokinetiğine bağlıdır.

Sefalosporin grubundan alınan antibiyotikler anamnezde alerjisi olan hastalarda çapraz alerjik bir duyarlılık sergileyebilir;

Penisilin serisinin yarı sentetik antibiyotikleri fibrinolitik, antikoagülan, antiagregan aktivitesini güçlendirir;

Antibiyotikler ve NSAID'lerin kombinasyonu, olumsuz yan etki olasılığını artırır;

Penisilin serilerinin preparasyonları ile tetrasiklinler ve makrolidler grubundan antibiyotiklerin kombinasyonu ikincisinin antibakteriyel aktivitesini azaltır.

Depolama koşulları

Antibakteriyel ilaçların uygun depolanması:

Tabletler ve tozlar halinde üretilen antibiyotikler, 2 sene boyunca 25 ° C'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta, çocukların ulaşamayacağı güneş ışığından saklanır.

Çözeltiler ve aerosoller şeklinde verilen antibiyotikler, 1-2 yıl boyunca + 8 ° C ila + 15 ° C arasında kuru ve karanlık bir yerde saklanır.

Farenjit için en iyi antibiyotik

Antibiyotik seçimi, hastaların bireysel özelliklerine, enflamatuar sürecin gelişme derecesine, hastalığın seyrinin özelliklerine bağlıdır.

bir bakteriyel enfeksiyon enflamasyon (streptokoklar, stafilokoklar, anaerobik bakteriler) bağlı olduğu zaman formülasyonlar penisilin (Penisilin) ​​atanır. Grup A ve pnömokokların streptokok enfeksiyonunu tedavi etmek için geniş bir etki spektrumu olan penisilinler (Carbenzillin, Ampicillin) kullanılır.

Çocuklarda ve yetişkinlerde solunum sisteminin patolojileri, gram-negatif bakteriler, proteinler ve Escherichia coli ile enfeksiyondan kaynaklanır Ampisilin ile tedavi edilir. Sadece farenjit değil, aynı zamanda bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı tedavisinde kullanılır.

Pseudomonas aeruginosa ve her türlü proteada benzer bir etki, bakteriyel floraya etkili bir şekilde etki eden bir antibiyotik olan Carbenzillin'e sahiptir.

Oxacillin, Dicloxacillin - yarı Sinetik kökenli penisilin dirençli antibiyotikler, stafilokokların neden olduğu enfeksiyonu durdurur. Dikloxacillin, yukarıdaki ilaçlardan daha aktiftir, dolayısıyla aynı tablonun farenjitinin tedavisinde daha küçük dozlarda kullanılır.

Komplike vakalarda ve orta ağırlıkta farenjit ile bir antibiyotik ile tedavinin düşük etkinliği, kompleks ajanların atanmasını gerektirir:

Sefalosporin grubunun antibiyotikleri, enine yarı sentetik penisilinler (Ceftriakson, Sefazolin);

Makrolid grubundan antibiyotikler (Oleandomycin, Eritromisin).

Tetrasiklin grubundan antibiyotik kullanımı, birkaç on yıl öncesine kadar artık geçerli değildir. Penisiline diğer tipte antibiyotiklere ve aşırı duyarlılığa dirençli patojenik bakterileri etkilemek için kullanılırlar. Kullanımları için mutlak kontrendikasyonlar - 8 yaşın altındaki çocuklar, hamilelik ve emzirme.

Metacyclin, Morphocycline gibi yarı sentetik tetrasiklinler gibi daha az belirgin yan etkiler vardır. Daha küçük dozlarda kullanılırlar ve yan etkiler aynı gruptaki ilaçlarınki kadar önemli değildir.

Antibiyotiklerle uzun süreli tedavi, mantar enfeksiyonlarının gelişimini tetikler, bu nedenle bu ilaçlarla farenjit tedavisine antifungal ajanların atanması eşlik eder.

Bu yazıda yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Antibiyotiklerin kullanımı doktorun danışılmasını ve tavsiyelerinin ve kullanım talimatlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesini gerektirir.

Mylor

Soğuk ve Grip Tedavisi

 • ev
 • tüm
 • Farenjitli erişkinlerde seftriakson

Farenjitli erişkinlerde seftriakson

Yetişkinlerde farenjit için antibiyotik reçeteleme amacı sadece enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırmak ve hastanın durumunu iyileştirmek için değil, aynı zamanda erken ve sonraki komplikasyonların gelişmesini önlemek için de.

Antibiyotiklerin uygulanması sadece farenjit açıkça veya muhtemelen bakteriyelse haklı olabilir. Asılsız antibiyotik tedavisi ilaca karşı direnç (bağımlılık) oluşumuna katkıda bulunacaktır, buna ek olarak istenmeyen yan etkiler de olabilir.

Antibiyotik tedavisi, hastalığın bakteriyel kökenini gösteren klinik tablo ve epidemiyolojiye dayanarak, bakteriyolojik analiz sonuçlarının elde edilmesinden önce başlatılabilir.

Akut farenjit için antibiyotikler genellikle penisilin serisinden reçete edilir. Oral sefalosporinler (sefazolinum, seftriakson) daha az sıklıkla kullanılabilir. P-laktamlara alerjik reaksiyon gösteren hastalarda makrolid (eritromisin, azitromisin) ve linkoamid antibiyotikler (lincomycin, klindamisin) kullanılmalıdır. Aşağıda önerilen hazırlıklar, dozajlar ve uygulama rejimleri hakkında konuşacağız.

Farinkste akut inflamatuar sürecin tedavisinde antibiyotik kullanıldığında, bu faktörleri dikkate almak gerekir:

 • patojen bakterilerin yok edilmesi için on günlük bir antibiyotik tedavisine tabi tutulması gereklidir (istisna azitromisin, beş gün boyunca kullanılır);
 • Daha önceki antibakteriyel ilaçlar reçete edilir, organizmanın hastalık ile daha kolay ve daha hızlı baş edeceği;
 • Bazen antibiyotik tedavisinden sonra tekrarlanan bir bakteriyolojik analiz gerekebilir.

Kronik farenjit için antibiyotikler hastalığın alevlenme döneminde tayin edilir. Farmakin tedavisi için antibiyotikler çoktan kullanılmışsa, doktor çok çeşitli etkilere sahip daha güçlü ilaçlar reçete etmelidir.

Hastalığın akut formunun kronik olana geçişi birkaç nedenden dolayı olabilir:

Hastalığın kronik bir formunun gelişmesini önlemek için belirli kuralları izlemelisiniz:

 • Bakteriyolojik analizi ihmal etmeyin;
 • Lokal tedavi etkisiz ise, sistemik ilaçların reçetesi ile geciktirmeyin;
 • İlacın hastanın durumunda bir iyileşme ile zamanı kısaltmayın veya ortadan kaldırmayın.

Çocuklarda farenjit için antibiyotikler

Farenjitli çocuklarda farenks ve boğazın sulanmasında, miramistin, orasept, heksoral tedavide kullanılmak üzere, antibakteriyel ajanlar içeren topikal uygulama solüsyonları veya aerosoller kullanılabilir.

Farinksin enflamatuar sürecinin tedavisinde sıklıkla lokal aksiyonun antibiyotikleri kullanılır. İlaçlar, alerjiler ve yan etkiler olasılığını da dikkate alarak, yaş ve eylem spektrumuna bağlı olarak seçilir.

Sistemik maruziyetin antibiyotikleri (oral uygulama için), komplikasyon riski taşıyorsa da, farenjitin olağan seyrinde, bunları kullanmamak daha iyidir.

Boğaz ağrısı arka plana karşı farenjit olduğu durumlarda, reçete antibiyotikler için kontrendikasyon yoktur. 3 yaşından büyük çocuklar antibakteriyel şekerler reçete edilir: falimint veya sarkıt.

Farenjit bakteri doğası (streptococcus, staphylococcus, hemofilik çubuk) kanıtlanmış ise, o zaman doktor mikroorganizmaların duyarlılığı göz önüne alındığında, bir antibiyotik reçete edecektir. Antibiyotik tedavisinin sadece bir uzman tarafından reçete edildiğini ve sadece hastalığın karmaşık seyrinde olduğunu unutmayın.

2 yaşına kadar olan bebeklerde antibakteriyel sprey kullanmak için çok dikkatli olunmalıdır. Çocuk için beklenmedik bir şekilde, ilacın enjeksiyonu larinksin spazmodik bir refleksini provoke edebilir ve boğulmaya neden olabilir. Bu nedenle, yanakların yan yüzeylerine solüsyon enjekte edilmeli, ancak doğrudan boyun içine alınmamalıdır. Aerosolü kullandıktan sonra, çocuğun 1-2 saat boyunca içmesine ve yemesine izin verilmemelidir.

Farenjit ve larenjit için antibiyotikler

Farenjit genellikle larenjit ile birlikte ortaya çıkar: Bu iltihaplanma süreci sadece farinksin değil, aynı zamanda larenksin de etkilendiği zaman olur.

Böyle bir durumda antibiyotik reçete etmenin uygunluğu sorusu doktor tarafından kararlaştırılmalıdır. İlk olarak, hastalığın etiyolojisi ve seyrine bağlıdır. İkinci olarak, hastalığın erken aşamalarında geleneksel yöntemler ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Bu, her şeyden önce, ses tellerinin huzuru, gargara, sıcak ayak havzaları almak, inhalasyon yapmak, boyun bölgesine kompres uygulamak, fizyoterapi prosedürlerini uygulamaktır.

Eğer böyle bir tedavi etkisiz kalıyorsa ve süreç devam ederse, ancak o zaman antibiyotik tedavisini kullanma olasılığından bahsedebiliriz. Penisilin grubunun antibiyotiklerinin kullanılması önerilir ve eğer etkisiz ise, yarı sentetik penisilin preparatları (oksasilin, ospen, ampisilin, augmentin).

Eşzamanlı olarak antibiyotiklerle, antitüsifler enfeksiyonun alt kısımlara, örneğin bronşlara batmadığından emin olmak için reçete edilebilir.

Antibiyotiklerin bağırsak mikroflorası üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, antibiyotik tedavisi ile ek olarak bifidobakteri ve laktobasili içeren kapsüller veya poşetler almalı, taze ekşi sütlü ürünler kullanmalısınız.

Farenjit için antibiyotik isimleri

Karmaşık bir farenjit tedavisinin en sık yardımcıları aşağıdaki antibiyotiklerdir:

 • penisilinler (amoksisilin, benzilpenisilin, fenoksimetilpenisilin);
 • sefalosporin preparatları (sefadroksil, seftriakson);
 • makrolit antibiyotikler (eritromisin, spiramisin, azitromisin, roksitromisin, klaritromisin, midecamisin);
 • Linkoamidler (lincomycin, clindamycin).

Farenjit karşı uygulama yöntemi ve antibiyotik dozu

Farenjit lokal tedavisi ile farinksin mukoza zarında yaşayan mikroorganizmaları etkileyen ilaçlar kullanılır. Örneğin, fyuzafyunzhin-aerosol kullanmak rasyoneldir: antimikrobiyal ve anti-inflamatuar aktiviteye sahiptir, alt solunum organlarında enfeksiyonun yayılmasını bloke eder ve ayrıca tahriş olmuş doku yüzeylerinin hızlı iyileşmesini destekler.

Sistemik antibiyotik kullanımı, farklı şemalara ve ilaç kombinasyonlarına göre gerçekleştirilebilir. Kural olarak, aşağıdaki antibiyotikler uygun dozajlarda reçete edilebilir:

 • Benzatin penisilin - 2.4 milyon ünite. bir kere / in. Bu ilaç, hastanın önerilen antibiyotik tedavisi rejimine, ayrıca olumsuz iç ve sosyal koşullara veya streptokok salgınlarına bağlı olduğundan şüphe duyulduğunda reçete edilebilir;
 • amoksisilin - günde üç kez 5 mg;
 • sefadroksil - günde iki kez 5 mg;
 • fenoksimetilpenisilin - yemeklerden önce 60 dakika boyunca günde üç kez 5 mg (yaşına göre dozu ayarladıktan sonra çocuk pratiğinde kullanılması önerilir);
 • azitromisin - tedavinin ilk gününde bir kez 5 mg, daha sonra yemeklerden önce 60 dakika boyunca günde bir kez 0.25 g. Tedavi süresi 4 gündür;
 • klaritromisin - günde iki kez 0.25 g;
 • midekamisin - yemeklerden önce 60 dakika boyunca günde üç kez 4 mg;
 • roksitromisin - 10 gün boyunca günde iki kez 0.15 g;
 • eritromisin - günde üç kez 5 mg (eritromisin maksimum yan etki miktarına sahip olabilir);
 • Klindamisin - 10 gün boyunca günde dört kez 0.15 g;
 • Sefuroksim günde iki kez, günde 2 kez, 10 gün boyunca yutulduğunda, 0.25 g.

Farenjitin klinik belirtilerinin ortadan kalkmasından birkaç gün sonra seçilmiş antibiyotiğin kullanılması önerilir: sıcaklık stabilizasyonu, boğazda ağrı hissi, lenf nodlarının normal durumunun düzeltilmesi.

Doktor, pneumococci, hemofilik rod, gononcocci veya moraxella gibi bakterilerin neden olduğu anjinada Ceftriaxone'u reçete eder. Antibiyotik, bakterisidal bir etkiye sahiptir ve bir enfeksiyöz hücrenin hücre zarını hızla yok edebilir. Bu nedenle, ilaç ilk uygulamadan sonra terapötik etkilere sahiptir ve hastalardan sadece olumlu geri bildirim almıştır.

Seftriakson, sadece parenteral olarak kullanılan bir antibakteriyel ajandır, örn. kas içi ve intravenöz kullanım için tasarlanmıştır. Doktorlar, Ceftriaxone'un yetişkin hastalar için olduğu kadar küçük çocuklar ve hatta yeni doğanlar için kullanılabileceğini belirtmektedir. İlaç, 3 kuşak sefalosporin serisinin antibiyotik maddelerine aittir ve diğer maddelerle karşılaştırıldığında vücut üzerinde daha az etkiye sahiptir. Bu nedenle penisilin ve basit sefalosporin serilerinin bakterileri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Genellikle bir uzman tarafından reçete edilirse, hasta, hastalığın ihmal edilmiş aşamaya geçtiği zaman, penisilin hattının antibiyotiklerini kullanamazken, diğer antibiyotiklerin tablet, kapsül ve süspansiyon şeklinde kullanılması önerilmemektedir.

Seftriakson sadece pürülan anjinada değil, aynı zamanda aşağıdaki hastalıkların tedavisinde uzman tarafından reçete edilir:

 • cilt yüzeyi ve yumuşak dokulardaki çeşitli enfeksiyonlar;
 • streptoderma, menenjit, gonore gibi hastalıklar olduğunda;
 • kulak kanallarının ve burun sinüslerinin boşluğunda iltihaplanma sürecinin gelişimi ile;
 • kronik tonsillit varlığında;
 • Sindirim, motor ve üriner sistemde bir enfeksiyon olduğunda;
 • yara ve yanıkların enfeksiyöz lezyonlarının varlığında;
 • bağışıklık sisteminin aktivitesinde keskin bir düşüş ile;
 • farenksde bakteriyel farenjit ve bir apsenin varlığında.

Antibiyotik, bir enjeksiyon çözeltisi yapmak için kullanılan steril toz içinde ticari olarak temin edilebilir. Bu toz özel bir şişeye yerleştirilir. Kap 10 ve 20 ml'lik bir hacme sahip olabilir. Hacime bağlı olarak, paketteki antibiyotik 0,5, 1 ve 2 gramlık bir dozajda bulunur.

Enjeksiyonlar için sadece taze çözelti kullanılmalıdır.

Toz, enjeksiyonlar için özel bir sıvı ile seyreltilir. Bu, enjeksiyon sırasında hastada ağrı görülmesine yol açar. Tozu inceltmek için doktorlar anestezi:% 1 lidokain solüsyonu kullanmanızı tavsiye ediyor.

Maddeyi aşağıdaki gibi çözündürün: kas içi enjeksiyon için amaçlanan bir 0.5 g'lik bir hacimde bir antibiyotik madde içeren bir şişede, yaklaşık 2 ml çözücü ilave edilmelidir. 1 g antibiyotik içeren bir ilaç kullanılırsa, yaklaşık 3.5 ml sıvı eklenir.

Bir çözümün hazırlanmasında bir başka varyasyon

 1. Uzmanlar, 1 enjeksiyon için 1 g'dan fazla antibiyotik maddesi verilmemelidir.
 2. Hasta güçlü bir boğaz ağrısı geliştirdiğinde, çare intravenöz olarak uygulanır. Ayrıca, ajan enjekte edilebilir ve giriş 2 ila 4 dakika boyunca gerçekleştirilir. Damar boşluğuna yaklaşık olarak 0.5 g antibiyotik madde enjekte edilir.
 3. Hastanın ilacın büyük bir dozuna ihtiyacı varsa (yaklaşık 2 gram), o zaman damlamadır. Giriş yaklaşık yarım saat intravenöz olarak gerçekleştirilir. Bu durumda, antibiyotik izotonik bir sodyum klorür çözeltisi içinde veya bir glikoz çözeltisinde seyreltilir.

Dikkat lütfen. İlacın seyreltilmesi için kalsiyum içeren sıvıların kullanılması yasaktır. Hastalar aynı şişede karıştırmanın farklı antibiyotik maddeler istemediğini hatırlamalıdır.

Başvurmadan önce aşağıdaki basit kurallara uyulmalıdır:

 1. Ellerinizi sabun ve suyla yıkamak iyi olur.
 2. Tabloda zaten 5 ml'lik bir şırınga, 1 ampül su veya fiziksel bir solüsyon, 1 ampul lidokain olmalıdır.
 3. Tüm ampuller düzgünce açılır ve tüm sıvı ve lidokain hacmi şırınganın içine çekilir.
 4. İğnenin, bir antibiyotik maddesi ile bir lastik tıpasında delinmesi gerekir. Bundan sonra, su ve lidokain, ajan ile şişeye sokulur.
 5. Çözelti iyice karıştırılmalıdır, ancak iğneyi çıkarmayın.
 6. Bundan sonra, bitmiş ürünün gerekli miktarı bir şırınga ile doldurulur.

Her pakette bulunan antibiyotik Ceftriaxone ile birlikte kullanım talimatları, nasıl düzgün bir şekilde delineceğini yazınız.

Bu aşağıdaki şemaya göre yapılmalıdır:

 1. Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar günde yaklaşık bir kez kullanılmalıdır - doz 1-2 gramdır.
 2. Hastalık ihmal edilmiş bir aşamada ise, günde ilacın dozu yaklaşık 4 gramdır. Bu miktar günde 12 saatte 2 doza bölünür.
 3. İlacın 14 gününe kadar olan yeni doğan çocuklar, 1 kg vücut ağırlığı başına 20-50 mg'lık bir dozda reçete edilir. Enjeksiyonlar günde bir kez enjekte edilir.
 4. 12 yaşın altındaki bebekler ve küçük çocuklar için, ilaç 1 kg vücut ağırlığı başına 20-80 mg'lık bir dozda reçete edilir.
 5. Bir çocuk 50 kg'dan daha ağırsa, doz, yetişkin bir hastayla aynı şekilde seçilir.
 6. 12 yaşın altındaki çocuklara tedavi uygulanırsa, doz yarıya bölünür. Cihaz çocuğa günde 2 defa, her 12 saatte bir verilir. Ürünün hızlı emilimi vardır, böylece hastanın vücudunda farklı contalar yoktur.
 7. Anjina ile yetişkinlerde seftriakson, 1 kg vücut ağırlığı başına 50 mg'lık bir dozajda kullanılabilir, daha sonra ilaç intravenöz olarak ve tercihen bir damla ile uygulanır. Tüm süreç yaklaşık 30 dakika sürmektedir.
 8. İlaç damar içine enjekte edildiğinde, tüm prosedür 2 ila 4 dakika sürer.

Bu videoda, Zharkov Roman, Lidkine ve Novocaine arasındaki farkın yanı sıra bir diken için bir Ceftriaxone çözeltisinin nasıl düzgün bir şekilde hazırlanacağını size söyleyecektir.

Hastaların doktora soruları: "Ceftriaxone'u dikmek için kaç gününüz var?"

 • Kullanım süresi ve dozaj sadece ilgili doktor tarafından reçete edilir;
 • Genellikle ilaç 5 ila 10 gün arasında kullanılır;
 • vücut sıcaklığı stabilize olduğunda, ajan 2-3 gün daha kullanılır;
 • Doktor tarafından reçete yazılmadığı sürece, hasta, tüm kursun sonuna kadar antibiyotik kullanmayı bırakmamalıdır.

Bu, hastanın ilacı oluşturan maddelere ve hastalığın tekrarlanan alevlenmesine, nüks ve komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Doktorlar, küçük çocuklar için bir antibiyotik almadan önce, küçük bir test yapılması tavsiye edilir: bir lidokain ilacı 0.5 ml ile bir enjeksiyon yapılır. Sonra bebeğin durumuna bakın. Yarım saat sonra bir çocuğun hoş olmayan bir semptom göstermediği durumda, ilacın artık bir dozunu alabilirsiniz.

Ve ayrıca çocuk bir yara izi testi yapabilir. En güvenli olarak kabul edilir. Prosedür aşağıdaki gibidir: omuzda küçük çizikler yapılır ve madde damlar. Bir süre sonra herhangi bir kızarıklık ve şişme görünmüyorsa, ilaç daha fazla kullanılabilir.

Uzmanlar, Ceftriaxone'un kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir:

 • hastanın sefalosporinler, karbapenemler ve penisiline duyarlılığı artmışsa;
 • böbrek ve karaciğer yetmezliğinin gelişimi;
 • yenidoğanların sarılık olan bebekler için;
 • hastanın büyük ve ince bağırsakta hastalıkları varsa.

Tehlikeli yan etkilerin ortaya çıkmasını ve ciddi hastalıkların gelişmesini önlemek için aşağıdaki öneriler uygulanmalıdır:

 • Etanol içeren maddelerle birlikte kullanmayın;
 • kötü alışkanlıklardan tamamen vazgeçmek;
 • Ilacı, diğer antibiyotik maddeler ile birlikte, yanı sıra döngü diüretikler, nefrotoksik ilaçlar ile birlikte kullanmayın. Bu, ortak kullanımlarının vücut üzerinde nefrotoksik etkilerin gelişmesine yol açabilmesinden kaynaklanmaktadır.

İlacın non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar ve antiagreganlarla birlikte kullanımı trombosit agregasyon sürecini bozabilir. Bu hastada kanamaya yol açabilir. Bunu önlemek için, doktorlar genellikle yaşlılara ve şiddetli zayıflamış insanlara K vitamini alımını reçete eder.

Eczane vitaminleri almak için alternatif

Doktorlar, hastadaki ilacı kullanırken aşağıdaki hoş olmayan semptomların ortaya çıkabileceğini not eder:

 • idrar ve dolaşım, kalp sistemi problemlerinin ortaya çıkması;
 • karın, mide bulantısı, kusma, ishal, ağrı ortaya çıkması, karaciğerde ihlallerin varlığı;
 • fungal hastalıkların gelişmesi, fırsatçı mikrofloranın ortaya çıkışı;
 • alerjik reaksiyonun alevlenmesi, kaşınmanın görünümü, yanma;
 • Enjeksiyon alanında ağrı varlığı, bir çürük görünümü;
 • burun boşluğunda kanama sıklığı, baş ağrısı ve baş dönmesi;
 • kandidiyaz gelişimi.

Genellikle acil tedaviye ihtiyaç duyulduğunda şiddetli pürülan boğaz ağrısı tedavisinde genellikle seftriakson reçete edilir. Hastada ilacın kullanımı, özellikle enjeksiyonlar sırasında sıklıkla rahatsızlığa neden olur. Bu bakımdan birçok hasta, özellikle çocuklar, enjeksiyonları reddediyor ve bu yanlış. İlaç gerçekten hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmaya ve komplikasyon riskini ve tehlikeli hastalıkların gelişimini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle, tedavi sırasında hasta biraz rahatsızlık çekmelidir, çünkü sağlığı için önemlidir.

Anjina - sefalosporin antibiyotik seftriakson için reçete edilen ilaçlardan biri.

Bu geniş spektrum maddesi, hangi ağır durumlarda kullanılır, Geleneksel penisilin antibiyotikler yardımcı olmadığında veya etkisiz olduğunda.

Seftriakson en güçlü antibiyotiklerden biri, on iki yaş ve üstü hastaların tedavisi için bakteriyel kaynaklı boğaz ağrısı için reçete edilir.

Önemli! Temel olarak, acil komplikasyon gerektiğinde, komplikasyonların gelişmesinden dolayı, ertelemenin hastanın durumunu olumsuz etkileyebileceği durumlarda ilaç kullanılır.

Özellikle, ilaç önemli bir sıcaklık artışında vazgeçilmezdir, antipiretik ajanlarla azaltılamayan ve Anjin ana semptomları zayıf antibiyotiklerle durdurulmazsa.

Bu, geniş bir yelpazede faaliyet gösteren üçüncü kuşak anlamına gelir. Beta-laktamaz enzimini üreten mikroorganizmaları bile etkiler., Çoğu penisilin ilaçlarının özelliklerini nötralize eder.

Sonuç olarak, birinci ve ikinci kuşak ve penisilinlerin basit sefalosporinlerine karşı direnç gösteren bakteriler bile ilacın hücresel düzeyde yıkıcı etkilerine maruz kalmaktadır.

Üçüncü kuşak sefalosporinler Hücresel düzeyde patojenik mikroflorayı etkiler., zararlı bakterilerin hücrelerinin duvarlarını tahrip eder.

Yardım! Enjeksiyon şeklinde antibiyotik seftriakson kullanırsanız - ilacın ilk uygulamadan sonra kabartma gelir ve ertesi gün hasta hastalığın semptomlarını ortadan kaldırmaya başlar.

Bu antibiyotik toz halinde mevcuttur, temelinde bir enjeksiyon çözeltisi hazırlanır kas içi enjeksiyon için.

Bir şişede salınım biçimine bağlı olarak 0.5, 1 veya 2 gram antibiyotik içerebilir.

temel olarak yemek pişirmek için çözüm Enjeksiyon için arıtılmış su kullanın.

Fakat hasta, ilacın verilişine acı verirse - Su yerine yüzde bir lidokain solüsyonu kullanılabilir., Aynı anda bir çözüm ve yerel bir anestezi olarak hizmet eder.

Seftriakson yetişkinlerde ve çocuklarda olduğu gibi bu tür hastalıklar için reçete edilir:

 • herhangi bulaşıcı hastalıklar zayıflamış bağışıklık;
 • kan zehirlenmesi;
 • menenjit;
 • bulaşıcı bir doğa enfeksiyonları yanmış alanlarda veya açık yaralar alanında;
 • gastrointestinal sistem enfeksiyonu ve eşlik eden bedenler;
 • solunum yolu hastalıkları;
 • idrar yolu hastalıkları, enfeksiyonların yayılma zeminine karşı geliştirilmiştir.

Unutmayın! Anjina antibiyotiği ile sadece şiddetli formlarda ve ciddi inflamatuar ve pürülan süreçlerin eşlik ettiği komplikasyonlar durumunda kullanılması önerilir.

Bir solüsyon hazırlama yöntemi, antibiyotiğin başlangıç ​​konsantrasyonuna bağlıdır.

0.5 gram seftriakson için, iki mililitre çözücü yeterlidir, gram başına 3.5 mililitrelik bir çözücü eklenir.

Bir kerede, hazırlanan çözeltiden en fazla bir gramı kesmeniz gerekir.. Damar içi uygulama gerçekleştirilirse, her 0.5 gram seftriakson için 10 mililitre solüsyon eklenir.

Kursun süresi tedavi 10 günü geçmemelidir, ancak bazen hastalık ve komplikasyon olmadan ortaya çıkarsa, yeterli ve beş günlük tedavi.

Aklında tut! Ana dersin sonunda, etkiyi pekiştirmek için, önümüzdeki üç gün boyunca ilaç yönetimine devam edilmesi gerekmektedir.

Seftriakson kullan paralel olarak diğer antibiyotik ajanlarla son derece istenmeyen.

Seftriaksonun kullanımına kontrendikasyon sadece bireysel antibiyotik intoleransı.

Hamilelik ve emzirme döneminde fon kullanımı izin verilebilir, Anneye yararı fetüs veya bebek üzerinde olumsuz etki olasılığını aşarsa.

Yan etkiler, ilacın tek tek bileşenlerinin hoşgörüsüz olması ve aşırı dozda ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki gözlemlenebilir:

 • bozulmuş böbrek boşaltım fonksiyonu;
 • tezahürleri alerjik reaksiyonlar;
 • gastrointestinal sistem ve sindirim organlarının bozuklukları (mide bulantısı, kusma, ishal);
 • karın ağrısı;
 • karaciğer disfonksiyonu;
 • gelişmesi tromboz.

Dikkat! Ciddi sonuçlarda, bir müstahzarın alınmasının durdurulması ve benzer araçların yerini alacak olan hekime yöneltilmesi gerekir.

Eğer yan etkiler sürekli olarak gözlenmezse ve iç organlarda önemli derecede ihlallere yol açmazsa ve rahatsızlık ve ağrıya neden olmazsa - ilacın geri çekilmesi söz konusu olmayabilir.

Seftriaksona karşı toleransı olmayan bazı hastalar, etki mekanizmasına benzer şekilde, antibiyotik ilaçları reçete edebilirler. Bunlar şunları içerir:

 1. Avekson.
  İlaç, üçüncü nesil antibiyotikler için de geçerli olan ve aynı zamanda parenteral olarak (damar yoluyla veya kas içinden) enjekte edilen seftriaksona dayanmaktadır.
  Bu analog özellikle gram-negatif ve gram-pozitif anjina patojenleri ile mücadelede etkilidir.
 2. Blitsef.
  Sodyum tuzu içeren geniş spektrumlu bir antibiyotik.
  İntravenöz veya intramüsküler yolla uygulanır, eğer patojen mikroorganizmaların lokalizasyonuna çarparsa, hücrelerinin kabukları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir.
 3. sefazolin.
  Diğer analoglardan farklı olarak, daha az etkilidir, çünkü birinci kuşak sefalosporinlerin "tutucu" grubuna atıfta bulunur.

"Bir sene önce soğuk algınlığının gelişmesini önlemeye çalışmam gerçeğine rağmen, bir yıl önce ARVI tedavisini ihmal ettim ve sonuç olarak kronik bademcik iltihabı kazandı, aylar sonra kendini hissettirdi.

Ve bağışıklık sorunları yüzünden hastalık çok canlı semptomlarla tekrarladı ve sadece birkaç gün içinde gelişti.

Mümkün olan en kısa sürede polikliniğe gittim ve terapist bana antibiyotik seftriakson reçete, Bu tercihi, hastalığımın çok hızlı ilerlemesi ve zaten ciddi bir form olarak sınıflandırılması gerçeğiyle açıklıyor.

Antibiyotiklerde kendim için alerjiler ve kontrendikasyonları yok, ben de bulamadım. tedavi süreci, hangi tam on gün sürdü, başarılı oldu.

Ancak kalçadaki enjeksiyonlar çok acı vericiydi, ancak eğer bu tolere edilebilen acı etkili tedavi için bir bedel olsa da, gerekirse bu fiyatı ödemeye hazırım. ”

Oleg Nikolaev, Tula.

"Böyle oldu kızımda bademcik iltihabı dikkatsizlikten dolayı çabucak zor bir aşamaya geçti.

Çocuğa soğuk algınlığı olduğuna inandığım, halk yöntemleriyle tedavi ettim, ancak semptomlar sadece yoğunlaştığında, doktora gitmeliydim. bademcik iltihabı.

Öyleydi seftriakson ile tedaviye başlamaya karar verdi, ve kızının sözlerine göre, enjeksiyonlar ağrılıydı (ilaçlar intramüsküler olarak uygulandı), sonuç beklentilerimi aştı.

zaten Beşinci günde doktor bu antibiyotiği iptal etti, bunu açıklayarak bunu açıklamak Böylesine hızlı bir tedavi temposunda, böyle güçlü bir çare kullanmanın bir anlamı yoktur. ve vücut antibiyotiklerine daha az zararlı olması için daha iyi tedavi edilmelidir.

Ve şimdi sadece ısınma, durulama ve diğer halk ilaçlarını kullanabilirsiniz. "

Larisa Mironova, Vyshny Volochek.

Bu videoda, seftriaksonun lidokain ile nasıl seyreltileceğini göreceksiniz:

Seftriakson - güçlü antibiyotik, hangi sadece doktor tayin etmeli.

Tek başına hasta, tedaviyi etkisiz kılabilir veya ortaya çıkan yan etkilerle aşırı doza yol açabilen gerekli dozajı belirleyemez.

Tedavi taktikleri seçimi doktor tarafından yapılır, sadece o karar verir - farenjit için antibiyotik reçete veya tavsiye edilmez. Onun kararı, hastalığın etiyolojisi ve seyri hakkındaki verilerden etkilenmektedir.

Erken aşamalarda, farinksin iltihabını tedavi etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

Sıcak ayak banyoları;

Ses dinlenmeye uygunluk;

Alınan önlemlerin etkisizliği, pozitif dinamiklerin olmaması, antibiyotik reçete edilmesinin bir nedenidir.

İlk olarak, penisilin grubunun antibiyotikleri, verimsizlikleri durumunda, yarı sentetik penisilinler grubundan preparatlar reçete edilir:

enfeksiyonun solunum sistemi alt parça düşmedi bu, bir tedavi rejimi, soğuk müstahzarlar ile yararlı bağırsak mikroflora korunması için - prebiyotikler ve Bifidobacteria ve Lactobacilli'nin içeren probiyotikler.

 • Farenjit için antibiyotik kullanımı endikasyonları
 • Serbest bırakma formları
 • Farenjitli antibiyotiklerin farmakodinamiği
 • Farenjit ile antibiyotiklerin farmakokinetiği
 • Hamilelik sırasında kullanın
 • Farenjit ile antibiyotik kullanımına kontrendikasyonlar
 • Farenjit ile antibiyotiklerin yan etkileri
 • Yetişkinlerde farenjit için antibiyotikler
 • Çocuklarda farenjit için antibiyotikler
 • Farenjitli antibiyotiklerin adı
 • Farenjit için uygulama yöntemi ve antibiyotik dozu
 • Farenjit için en iyi antibiyotik

Farenjit için antibiyotik kullanımı endikasyonları

Çoğu durumda, doktor, bakteriyel bir enfeksiyonun eklenmesinden sonra komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi için antibiyotik reçete eder.

Farenks iltihabı tedavisinde bu grubun ilaçların kullanımı için endikasyonlar:

Pnömoni geliştirme riski yüksek;

Subfebril sıcaklığı 5-6 günden fazla süren;

2 günden fazla hipertermi;

Obstrüktif bronşit, eşzamanlı bronşiyal patoloji;

Kronik farenjitin alevlenmesi;

Orta kulağın pürülan otitis media riski;

Nazofarinkste patolojik inflamatuar sürecin dağılımı;

Hastalığın uzun seyri (bir aydan fazla).

Çoğu zaman, farenjit akut soğuk algınlığı veya soğuk algınlığının diğer belirtileriyle birleştirilir veya tersine, bu hastalıklar farenksin iltihabının sebebidir. Bu nedenle, farinks iltihabı genellikle uygulama, durulama ve sulama ekipmanı şeklinde sistemik antibiyotikler ve topikal ajanlar ile tedavi edilir.

Kombine ajanlar içeren aerosoller;

Mukoza ve işleme granüllerinin farengeal sırtlarda yağlanması için çözümler;

Kas içi enjeksiyon için ampuller;

Etkilenen mukoza zarını dökmek için toz.

Farenjitli antibiyotiklerin farmakodinamiği

Antibiyotik kullanımının klinik etkisini belirlemek için aşağıdaki göstergeler:

Ilacın hızı ve aralığı;

Solunum yolunun mukoza zarı alanını bilinçli olarak etkileme yeteneği.

Karaciğer ve böbreklerin patolojisi ilacın etkinliğini olumsuz yönde etkiler. Metabolizmanın bireysel özellikleri, kan hücreleriyle bağlantı kurma yeteneği, ilaçların özelliklerini etkiler. İlacın emilim derecesi ne kadar yüksekse, antibiyotiklerle farenjit tedavisi de o kadar başarılıdır. Antibakteriyel preparatın bileşenlerinin sindirim sistemi enzimleri ile birleşmesi, balast veya toksik bileşiklerin oluşumuna yol açabilir.

Antibiyotik insan vücuduna girdikten sonra çözülür ve aktif bileşeni serbest bırakılır ve emilir.

İlaç aktivitesindeki azalma, özelliklerde kısmi değişim aşağıdaki unsurlarla etkileştikten sonra ortaya çıkar:

Yemek kalıntıları ile

Mide suyu enzimleri ile,

Diğer ilaçlarla.

Antibiyotiklerin gastrointestinal sistemdeki gıdalarla kombinasyonu sonucunda, zayıf adsorpsiyonlu hafif çözünür veya tamamen çözünmeyen bileşikler oluşur. Tetrasiklin grubundan gelen antibiyotikler süt ile birlikte alınmaları için tavsiye edilmez, çünkü süt ürünlerinin kalsiyumu ilacın bileşenleri ile ilişkilidir. Bazı gıda türleri, penisilinler, tetrasiklinler, Eritromisin, Rifampisin ve diğer gruplardan antibiyotiklerin emilimini olumsuz yönde etkiler.

Farenjit ile antibiyotiklerin farmakokinetiği

Antibiyotiklerin aktif maddenin, hastalığın etken maddesi üzerindeki etki derecesi, vücutta kalışının farklı aşamalarında belirgin bir şekilde farklıdır. İlaç kaldırılmadan önce ilaca girdiğinde, antibiyotik aşağıdaki aşamalardan geçer:

İlacın intramusküler uygulaması, mikroorganizmalara maruz kalmanın yanı sıra enfeksiyon kaynağına taşınmasını hızlandırır. İlacın dolaşım sistemine girme hızı doğrudan su ve yağlı maddelerde çözünme yeteneğine bağlıdır.

Bazı durumlarda, antibiyotiklerin doğrudan spreyler ve aerosoller formundaki farengeal boşluğa uygulanması daha etkilidir. Her durumda uygulamadan sonra antibiyotik süresi, birkaç saatten birkaç güne kadar sürmektedir.

Hamilelik sırasında kullanın

Hamilelerdeki komplike olmayan farenjit genellikle semptomatik yöntemlerle tedavi edilir.:

Ballı ılık süt içmek.

Hastanın sağlığında kritik bir değişiklik yoksa, sistemik antibiyotikler genellikle reçete edilmez. Aşırı durumlarda, doktor, dolaşım sistemine minimum nüfuz ederek topikal antibiyotiklerle tedaviyi reçete edebilir. Bu yaklaşım, fetusun ve hamile bir kadının vücudunun yan etkilerini azaltır.

Farenjit tedavisi için sistemik antibiyotikler bir doktor tarafından sadece bir kadının tam muayenesi ve anne ve çocuğun sağlığı için olası sonuçların değerlendirilmesi sonrasında reçete edilir.

Farenjit ile antibiyotik kullanımına kontrendikasyonlar

Kontrendikasyonları bilmeden antibiyotik tedavisine başlamak imkansızdır:

Bu grubun ilaçlarına karşı antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık;

Hamilelik (özellikle 3 trimester);

Laktasyon (muhtemelen bir çocuğun antibiyotik tedavisi sırasında emzirmeye devam etmesi);

Karaciğer ve böbrek yetmezliği.

Her ilacın ek kontrendikasyonları, kullanım talimatlarında belirtilmiştir.

Farenjit ile antibiyotiklerin yan etkileri

Antibiyotik kullanımından en yaygın yan etkiler:

Kandidiyazis gelişimi - mantar hastalıkları, mikozlar, pamukçuk;

Dispepsi: epigastrik bölgede ağrı, gaz, sindirim bozuklukları, bağırsak iltihabı, kusma ve bulantı ortaya çıkması;

Anemi, kandaki lökosit ve trombosit konsantrasyonunda azalma;

Eklem ağrısı, deri altında iğne kanaması görünümü;

Alerji belirtileri: anafilaktik şok, alerjik rinit, konjonktivit, dermatit, anjiyoödem;

Topikal uygulama ile anafilaksi: boğulma, mukoza zarının şişmesi, larinksin spazmı.

Yetişkinlerde farenjit için antibiyotikler

Aşağıdaki amaçlarla, farenjitli yetişkin hastalar için antibakteriyel aktivite ile preparatlar reçete edilir:

Enfeksiyon belirtilerinin ortadan kaldırılması;

Primer ve sekonder komplikasyonların önlenmesi.

Antibiyotik reçete etmek için önemli bir neden olmalıdır - farenjit bakteriyel köken. Bu gruba ait ilaçların herhangi bir gerekçe göstermeden atanması, antibiyotik direnci, diğer yan etkiler gibi istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır.

Antibiyotik tedavisinin başlatılmasının temeli, bakteriyolojik analiz verisidir. Doktor, bu sonuçları almadan önce farenjitin kökenini belirleyebilir, hastalığın belirtilerinin klinik tablosuna rehberlik eder.

Yetişkinlerde farenjit tedavisinde kullanılan antibiyotikler:

Penisilinler grubundan hazırlıklar;

Oral sefalosporinler: Seftriakson, Sefazolin;

Makrolid antibiyotikler (azitromisin, eritromisin) ve linkozamid antibiyotikler (klindamisin, linkomisin) - Bir alerji lactamlar için muzdarip kişilerin tedavisi için ?.

Akut hastalıkların etkili tedavisi için düşünülen faktörler:

5 günlük kullanım için tasarlanan ilaç Azitromisin hariç, antibiyotiklerle tedavi süresi 10 günden kısa olamaz;

Zamanında antibiyotik tedavisi reçete hızlı iyileşme ve komplikasyonların olmaması garantisidir;

Bir doktorun randevusu üzerine, tedavi sonuçlarını izlemek için tekrarlı bir laboratuar incelemesi yapılır.

Etkili antibiyotiklerin kullanılması, daha geniş bir etki spektrumuna sahip olan ilaçlar için bir ilaç değişikliği gerektirmektedir.

Akut farenjitin kronik bir forma geçiş nedenleri:

Akut hastalıkların tedavisinde uygun olmayan ilaç seçimi;

Doktor tavsiyelerinin ihlali: bağımsız ilaç çekme, doz azaltma, başvuru sıklığında değişim;

Mevcut kronik odaklardan enfeksiyona erişim.

Hastalığın kronik bir forma geçişine karşı koruma sağlayan tedavi kuralları:

Tam iyileşme sağlanana kadar antibiyotiklerin dozajına ve rejimine sıkı sıkıya bağlılık;

Sistemik ilaçlara zamanında geçiş, verimsiz önceki tedavi sağladı;

Bakteriyolojik analizle kontrol.

Çocuklarda farenjit için antibiyotikler

sulama ağız boşluğu ve yutak antibakteriyel çözümler ve aerosoller (Orasept, Miramistin, Geksoral) - çoğu durumda çocuklarda farenks enflamatuar hastalıkların tedavisi için doktor lokal tedavi taktiklerini yapışır. Hastanın yaşı ve alerjiler ve diğer yan etkiler şeklinde yan etki olasılığı göz önüne alınarak seçilir.

Komplike olmayan farenjit formları, sistemik antibiyotiklerin oral uygulamasını gerektirmez, sadece komplikasyon riski olduğunda reçete edilir. Kabul için endikasyonlar boğaz ağrısı farenjitine bir ek olabilir. Bu durumda, 4 yaşından beri, çocuklar anti bakteriyel şekerler reçete edilir (Strepsils, Falimint).

Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus influenzae gibi mikroorganizmaların komplikasyon farenjit bağlanma, doktor patojenik bakterilerin belli bir tip duyarlı antibiyotik öngörmektedir.

2 yaşın altındaki çocuklarda antibakteriyel aerosollerle tedavi özel dikkat gerektirir. Anormal bir şekilde anestezi enjeksiyonu hissi larinksin refleks spazmında boğulma saldırısına neden olabilir. Böyle bir reaksiyondan kaçınmak için, çocuğun yanaklarının iç yüzeyinde, boğazda değil, aerosol spreyleme yapılır. İlacın etkisini uzatmak, enjeksiyondan 1-2 saat sonra içmekten ve yemekten kaçınmaya yardımcı olacaktır.

 • Arkadaşlarınla ​​Paylaş

Burun Tedavisi Hakkında Daha Fazla Makaleler

Viral farenjit tedavisi daha

Viral farenjit, viral bir maddenin insan vücuduna girmesiyle oluşur, buna karşılık farinksin mukoza zarının iltihabı vardır.Farenjit sadece viral değil, aynı zamanda: bakteriyel - bakteri durumunda; mantar - mukoza zarının mantar enfeksiyonu ile; alerjik - alerjene cevap olarak.

Granulosa farenjit ile mücadele ediyoruz: nedenleri, belirtileri, tedavi prensipleri

Farenjit, farinks oluşturan tüm dokuların dahil olduğu inflamatuar bir süreçtir. Hastalık kasları, mukozaları, yakındaki lenf düğümlerini ve gökyüzünü etkilediğinde.