Loading

Boğaz ağrısı sonrası komplikasyonlar

Anjina (akut tonsillit), lenfatik faringeal halkanın (palatine ve nazofaringeal tonsiller) ana bölümlerinin inflamasyonu ile karakterize bir enfeksiyöz hastalıktır. Patoloji, temel olarak gram pozitif mikroplarla temsil edilen KBB organlarında bakteriyel floranın gelişmesinden dolayı meydana gelir. İnflamasyonun provokatörü, daha az sıklıkla maya benzeri bir mantar veya virüs olan stafilokok veya hemolitik streptokok olabilir.

Makalenin içeriği

Tehlikeli anjin nedir? Solunum yolundaki patolojik süreçlerin zamansız olarak tutulması, enfeksiyonun yayılmasını ve diğer organ ve sistemlerin zarar görmesini teşvik eder. Bademcik iltihabının en zorlu komplikasyonu, iç organlarda metastatik apsenin oluşması ile karakterize olan bademcik iltihabıdır.

patogenez

Anjina sonrası komplikasyonların nedenleri nelerdir? Solunum yolundaki patojenlerin penetrasyonu, bağışıklık sistemi tarafından spesifik antikorların üretilmesi için bir itici güçtür. Buna karşılık, glikoprotein neoplazmları, kandaki yabancı mikroorganizmaları tanımlar ve bunları tahrip eder, dokularda metabolitleri ve zehirleri nötralize eder.

Streptococcus, bileşimlerinde, antijenleri kompleksi, kas ve böbrek dokusu antijenlerine benzer bir antijen kompleksi içeren bir dizi fakültatif anaerobik bakteriye yakınlaştıracaktır. Bu nedenle bağışıklık sistemi sadece patojenik bakterilere değil, aynı zamanda kendi organlarının dokularına da saldırabilir. Enfeksiyon zaman içinde elimine edilmezse, aşağıdaki komplikasyon türleri ortaya çıkabilir:

 1. vücutta sistemik - patolojik süreçler, immünolojik bozuklukların gelişmesinden kaynaklanır. Anjina'nın sistemik etkileri, eklemlere, kalp kaslarına, böbreklere ve beyin zarlarına verilen hasar ile karakterizedir;
 2. yerel - nispeten hafif anjina komplikasyonları, sadece solunum sisteminin belirli bölgelerinde lokalize. Kural olarak, yaşam için özel bir tehdit oluşturmazlar, ancak yerel komplikasyonların zamansız olarak ortadan kaldırılması daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

Önemli! İlaç tedavisinin seyrinin erken sonlandırılması sıklıkla komplikasyonların gelişmesine yol açar.

etiyoloji

Sıklıkla, akut tonsillitten sonra ciddi komplikasyonların nedeni, antibiyotik tedavisinin zamansız geçişi veya kursun erken sonlandırılmasıdır. Hayali kurtarma, birçok hastanın tıbbi tedaviyi durdurmasına neden olur, bunun sonucunda enflamatuar odaklar komşu organlara ve dokulara yayılmaya başlar. Ayrıca, aşağıdaki nedenlerden dolayı komplikasyon ortaya çıkabilir:

 • antibiyotiklerin kötüye kullanılması;
 • yanlış tanı ve tedavi;
 • sadece halk ilaçları ile tedavi;
 • vücudun azaltılmış direnci;
 • ilaç tedavisinden erken çekilme.

Doktor 10-14 gün süren bir tedavi kürünü reçete ederse, ilaçları son tarihten önce almayı reddedemezsiniz. Sağlık durumunda görülen iyileşme, etkilenen dokularda mikrobiyal ajanların bulunmadığını garanti etmez. Bademcik iltihabı, bazılarının insan yaşamını tehlikeye atabileceği ciddi sonuçlara yol açar.

Doktora ne zaman gitmeli?

Bademcik iltihabı belirtileri hava yolu iltihaplanma odaklarının oluşumu ile birlikte KBB hastalıklarının çoğunun tezahürlerine çok benzer. Hastalığın tipik bir klinik belirtisi ortaya çıkarsa, bir uzmana danışmalısınız. Akut tonsillitin kendi kendine tedavisi özellikle miyokardit veya böbrek yetmezliğinin gelişmesi gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bakteriyel enfeksiyonun ana belirtileri nelerdir? Anjina en yaygın belirtileri arasında şunlardır:

 • ateşli ateş;
 • boğazda rahatsızlık;
 • kas zayıflığı;
 • baş ağrısı;
 • iştahsızlık;
 • artan lenf düğümleri;
 • palatine bademciklerin hiperemi.

Bademcik iltihabının gelişiminin karakteristik bir işareti, mukus boğazında, siliyer epitelde pürülan odakların oluşmasından kaynaklanan beyaz bir kaplamadır.

Bir KBB hastalığının ilk semptomlarını keşfeden bir uzmanla bir anketin yapılması tavsiye edilir. Kural olarak, bağımsız tedavi, kullanılan ilaçların etkisizliğinden kaynaklanan iyileşmeyi desteklememektedir. Boğazın soğuk algınlığı ile karıştırılması, birçok hastanın hastalığın dışavurumlarını antiviral ajanlarla durdurmaya çalışır. Bununla birlikte, bakteriyel flora, antiviral ilaçların etkilerine karşı hassas değildir, bu da vücuttaki enfeksiyonun engelsiz yayılmasını kolaylaştırır.

Kalbin romatizması

Çoğu vakada, boğaz ağrısı sonrası komplikasyonlar KBB organlarında inflamasyonun giderilmesinden yaklaşık 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Etkin olmayan tedavi, kalbin romatizmasının gelişmesine neden olarak, kalp kasında skar oluşumu ile karakterize olabilir. Bu neden oluyor?

Eğer antibiyotikler bakteriyel florayı öldürmek için zamanında reçete edilmezse, kendi antikorları, benzer bir yapıya sahip olan hem kendi patojenlerine hem de kendi organlarına, antijenlerine saldıracaktır. Sonuç olarak, proteinlerin tahrip edilmesi, kalpte romatizmal süreçlerin eşlik ettiği bağ dokusunda ortaya çıkar. Kalp kapakçığındaki hasar, ölümcül sonuçlarla dolu olan kalp kusurlarının gelişmesine yol açabilir.

Önemli! Akut bademcik iltihabı tedavisi sırasında yatak istirahatine uyulmaması sıklıkla kalpte komplikasyonların gelişmesine yol açar.

Bakteriyel enfeksiyonun transferinden sonra çok daha az sıklıkla, miyokardit oluşur, yani. kalp kasındaki inflamatuar süreç. Patolojinin gelişmesiyle birlikte kalp bölgesinde akut ağrı, nefes darlığı, taşikardi, baş dönmesi vb. Belirtiler ortaya çıkabilir.

Böbrek hastalıkları

Genitoüriner sistemin çalışmasındaki bozukluklar - anginadan sonra sık görülen komplikasyonlar. Böbrek dokusuna karşı uzun süreli maruz kalma, aşağıdaki gibi şiddetli hastalıkların gelişimine katkıda bulunur:

 1. glomerülonefrit - böbreklerin morfolojisindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan glomerüllerin (renal bobinler) enfeksiyöz alerjik bir lezyonu. Eğer patoloji zaman içinde düzeltilmezse, böbrekler kanamayı durdururlar, bu da kandaki üre ve toksin konsantrasyonunda bir artışa yol açar, bunun sonucu üremik komadır;
 2. piyelonefrit - böbreklerdeki tubüler sistemin ana bölümlerinde inflamatuar bir süreç: pelvis, parenkim ve renal kaliksler. Bakteriyel enfeksiyon, dokularda hücreler arası metabolizmanın ihlali ile sonuçlanan interstisyel dokuya girebilir ve sonuç olarak, vücudun güçlü bir zehirlenmesi olabilir.

Eğer anjina tedavisi başarısız olursa, böbreklerdeki komplikasyonlar vücudun enfeksiyonundan 3-4 hafta sonra ortaya çıkabilir. Bu, titreme, ateş sıcaklığı, böbreklerdeki ağrı, ekstremitelerin ödemi, vb. Gibi karakteristik semptomlara neden olur.

Kulak iltihabı

Otitis, boğaz ağrısının geçirilmesinden sonra en sık görülen komplikasyonlardan biridir. Üst solunum yollarının iltihaplanması sonucu östaki borusu boyunca orta kulak boşluğuna giren bakteriyel flora riski artar. İlk birkaç gün enfekte olmuş kulak çok fazla acı vermez, bu da teşhisi ve tedavinin atanmasını zorlaştırır.

İltihaplı kulak, çoğu durumda dokuların şişmesi ve rahatsız edici ses sinyalleri ile ilintili olan duyulmasını zorlaştırmaya başlar. Timpanik kavitenin mukozasında inflamasyon odakları oluşursa, orta bakteriyel (pürülan) otit teşhisi konur. Patolojinin gelişiminde, çoğunlukla aşağıdaki belirtiler görünür:

 • konjesyon;
 • işitme keskinliğinde azalma;
 • ateş eden ağrıları;
 • baş dönmesi;
 • otorragiya;
 • pürülan akıntı;
 • kulak zarının hiperemi.

Kulak, işitme kaybının gelişmesiyle enfeksiyöz hasara yol açan hassas bir organdır. Bakteriyel enfeksiyonun zamansız olarak ortadan kaldırılması sonucu, patojenler iç kulağa girebilir. Labirentitin gelişimi, pratik olarak tedavi edilemez olan nöroensensiyel işitme kaybının gelişimine katkıda bulunabilir.

Önemli! Kulak uzun bir süre tedavi edilmezse, menenjit veya sepsisin gelişmesi ile dolu olabilir.

Kulak iltihabı, işitme kaybı, mastoidit ve diğer komplikasyonların gelişmesini önlemek için, antibakteriyel ve antienflamatuar ilaçları kulağa sokmak gerekir. Kataral süreçlerin gerilemesi aşamasında, fizyoterapik tedavi önerilebilir. Pürülan otitis kulağını tedavi etmek için, elektrokoagülasyon, fototerapi ve manyetoterapiye başvurulması daha tavsiye edilir.

Kronik bademcik iltihabı

Anjinadan sonra lokal komplikasyonlar çoğunlukla palatinin ve faringeal tonsillerin kronik inflamasyonu ile karakterizedir. Enfeksiyon hastalığını uzun bir süre tedavi etmezseniz, boğazda mukoza zarında% 90'lık bir yavaş inflamasyon şansı vardır. Kronik bademcik iltihabının gelişmesi için kışkırtıcı streptokok, stafilokok ve pnömokok ile temsil edilen kok florasızdır.

Fokal enfeksiyon gelişiminin kalbinde mukoza KBB organlarında uzun süreli bir inflamasyon vardır. Akut anjinaya ait bulgular 2-3 hafta içinde tedavi edilemiyorsa, palatine bademcikler içinde pürülan odaklar oluşur. Görünüşleri, siliyer epitelyumun gevşemesini ve dokuların morfolojisindeki bir değişikliği desteklemektedir. Kronik tonsillit gelişmesi ile bölgesel lenfadenite yol açabilen, bakterilerin metabolitleri ile vücudun yavaş yavaş zehirlenmesidir.

Bademciklerdeki iltihaplanma, ilaç tedavisinin yardımı ile ortadan kaldırılamazsa, hastaya tonsillektomi yaptırılması önerilmektedir, yani. bezleri çıkarmak için prosedür.

Tehlikeli olan anjin, komplikasyonları ve sonuçlarıdır.

Angina veya akut tonsillit palatin ve nazofaringeal tonsillerin etkilendiği enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. Çoğu zaman, hastalığın nedensel maddesi stafilokok veya hemolitik streptokoktur.

Hastalık Eğer kurtulmak olmasını istediğiniz belirtilerin ortaya, yol açar: boğaz ağrısı yutma sırasında, bademcikler, ateş, uyuşukluk, baş ağrısı ve genel kas güçsüzlüğü yüzeyinde cızırtılı, hiperemi, irinli plak. Angina belirtileri diğer solunum yolu hastalıkları ile benzerdir, bu nedenle uzman bir uzman teşhis konması için gereklidir.

Angina, savunmasız bir çocuk ve güçlü bir adam olarak yatağa uzanabilir. Tehlikeli anjin nedir?

Anjina sonrası komplikasyonların nedenleri nelerdir? Patojenik mikroorganizmaların penetrasyonu, bağışıklık sistemi tarafından koruyucu antikorların üretimi için bir çeşittir. Yanlış tanı, antibakteriyel ajanların kötüye kullanımı, zayıflamış bağışıklık, kendi kendine ilaçlama - bunların hepsi vücutta ciddi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir.

Hiçbir durumda, uyuşturucu kesintisi, son tarihten önce durdurulmalıdır. Sağlık durumunun çok arttığı görülse bile, bu patojenlerin yokluğunun bir garantisi değildir. Yani, anjinin olası sonuçları nelerdir?

Boğaz ağrısı yüzünden ölmek mümkün mü? Kısaca cevap vermek gerekirse, aslında yeterli tedavi olmadığında, anjinin ölümcül bir sonuca yol açtığı durumlar vardır. Artan sayıda pürülan oluşumlar iç organlara ciddi zarar verebilir.

Anjina lokal komplikasyonları

Yerel doğanın anjininin yaygın etkilerini vurgulayalım:

 • Ortakulak. Çoğu zaman, hastalık çocuklarda anjina ile ortaya çıkar. Güçlü bir öksürüğün atağı, farenksden kulak kanalından orta kulak boşluğuna enfeksiyonun yayılmasını tetikleyebilir. Genellikle orta kulak iltihabı çekim ağrıları şeklinde kendini gösterir. Ek olarak, hastalar kulak tıkanıklığı, işitme kaybı, baş dönmesi, kulak kanalından taburculuktan şikayet ediyorlar. Hastalık hem bulaşıcı süreç boyunca hem de rehabilitasyon döneminde ortaya çıkabilir. Kronik bir forma geçiş ile birlikte, sağırlığın gelişmesiyle birlikte komplikasyon ortaya çıkar.
 • Lenfadeniti. Genellikle inflamatuar süreç submaksiller lenf düğümlerini etkiler, ancak bazen servikal ve subklavyen bölgeleri etkiler. Genellikle lenfadenitden koruyucu bir şekilde kurtulmak mümkündür ve eğer takviye olursa, büyük ihtimalle, cerrahın cerrahi desteği gereklidir.
 • Larinksin ödemi. Böyle bir durum uzmanlardan acil yardım gerektirir. Bu durumda solunum zorluğu hastanın hayatı için bir tehdit oluşturabilir.
 • Farinksin apsisleri. Genellikle, küçük çocuklarda komplikasyon ortaya çıkar. Bununla birlikte, yetişkinlerde, takviyenin boynun lifine ulaştığı bir paratonsillar apse vardır. Bir apse ile hasta başını çeviremez, genellikle patolojik sürecin seyrine doğru eğilir. Ağzınızı yutmamak ve açmanız konusunda şikayetleriniz var. Bazen vücut ısısı kırk dereceye ulaşır.
 • Mediastenit. Pürülan süreç, boynun derin kısımlarını etkiler. Bazı durumlarda, pürülan bir sır mediastene bile ulaşabilir.
 • Kronik bademcik iltihabı. Patolojik süreç, her ay hatta bazen de sık alevlenmeler ile karakterizedir. Aslında, kronik bir süreçte, bakteriyel bir enfeksiyon vücuda yayılmaz, ancak bağışıklık hala onunla başa çıkamaz.

Yetişkinlerde boğaz ağrısı sık görülen komplikasyonları

Bir patojenik mikrofloranın belirli bir organizmada kendini nasıl göstereceğini tahmin etmek zordur, komplikasyonlar en öngörülemez olabilir. Hepsi patolojik süreç tedavisinin hangi aşamada başladığına bağlıdır. Pürülan anjinin, antibiyotik tedavisine bile yatkın olmayan bu tür hastalıkların gelişimi için tehlikeli olduğunu unutmayın. Hiçbir durumda boğaz ağrısını taşıyamaz. Yatak istirahatine uyulmaması, kalpteki komplikasyonlarla doludur.

Akut romatizmal ateş

Bu patolojik süreç kalbi, eklemleri ve cildi etkiler. Bu durumda, hasta bu tür hastalıkları geliştirir:

 • Romatizmal kardit. Genellikle hastalar kalpteki şiddetli ağrıdan şikayetçidir. Sonuçta, bütün bunlar ahlaksızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.
 • Koresi. Beyin hasarı sonucunda sinirsel bir bozukluk gelişir.
 • Poliartrit - eklem iltihabı.
 • Cildin hiperemi.

Bakteriyel toksinlerin penetrasyonu, romatizmal ateşin gelişimine yol açar. Patojenler, bağışıklık sistemi tarafından fark edilmeden kalbin yapısal proteinlerini bile maskeleme yeteneğine sahiptir. Aslında, tedaviye cevap vermeyen bir otoimmün süreç gelişir. Antibiyotikler zamanında başlanmazsa, antikorlar sadece patojenlere değil, aynı zamanda kendi organlarına da saldıracaktır. Sonuç olarak, kalp kapakçığındaki hasar nedeniyle, her şey ölümcül bir sonuçla sonuçlanabilir.

Romatizma kalp dokusuna zarar vermez. Eklemlerde boğaz ağrısı sonrası komplikasyonlar şöyle gösterilir:

 • eklem çantalarının ödemi;
 • hiperemi;
 • göçebe ağrıları;
 • bir döküntü;
 • artan yorgunluk;
 • kalıcı olmayan kuru öksürük;
 • büyük simetrik eklemlerin dalga benzeri lezyonu;
 • ateş.

artrit

Eklemlerin iltihaplanması eklem kıkırdağının incelmesine ve eklem torbasının bağlarla birlikte deformasyonuna yol açar. Çoğu zaman, artrit, vücudun bu bölgelerinden etkilenir: fırçalar, dirsekler, dizler, ayaklar. İhmal edilmiş durumlarda, parmaklar ve ayak parmakları kavislidir. Artrit şu şekilde kendini gösterir: eklemin üzerinde cildin şişmesi ve kızarması, uykudan sonra ağrı, hareketlerin sertliği, lokal sıcaklığın artması ve ciddi vakalarda ve genel olarak.

Böbrek hastalıkları

Antikorlara uzun süre maruz kalmak böbrek dokusunu olumsuz etkileyerek bu tür komplikasyonlara yol açar:

 • Glomerülonefrit. Bu enfeksiyöz alerjik bir doğanın bir böbrek glomerülü lezyonu. Patolojik sürecin temeli böbreklerin morfolojisinin ihlalidir. Tedavi edilmeyen glomerulonefrit, böbreklerin fonksiyonel aktivitesinin ihlali ile, üremik koma gelişmesine kadar tehdit etmektedir. Antipiretik ilaçlar, sırt ağrısı, zehirlenme ile ortadan kaldırılmayan yüksek sıcaklık - tüm bunlar enflamatuar sürecin başlangıcını gösterir. Pürülan bir aşamaya geçiş böbrek yetmezliğinin gelişimini tehdit ediyor.
 • Pyelonefritler. Bu durumda pelvis, parankima ve böbrek tübülleri etkilenir. Patojenlerin daha derin parçalara nüfuz etmesi, vücudun ciddi zehirlenmesi ile doludur.

kan zehirlenmesi

Pürülan süreç kan damarlarının duvarlarına zarar verirse kan enfeksiyonu meydana gelir. Sonuç olarak, bakteriyel enfeksiyon tüm vücuda bulaşan kan yoluyla yayılır. Sadece birkaç gün içinde septik şok yüksek bir ölüm oranıyla gelişebilir.

Sepsis, vücudun farklı bölgelerinde hangi balgamların ve ülserlerin geliştiğine bağlı olarak çeşitli tiplerde olabilir. Buna, kusma, dehidratasyon ve iç organların fonksiyonel aktivitesinde ciddi bir bozulma eşlik eder. Kan zehirlenmesi olan hastalar yoğun bakım ünitesine yerleştirilir.

menenjit

Angina bazen meninkslere zarar verebilir. Klinik olarak menenjit kendini aşağıdaki gibi gösterir:

 • zayıflığı;
 • solgunluk ve cildin şişmesi;
 • nefes darlığı;
 • şiddetli baş ağrıları;
 • yüksek sıcaklık;
 • dudakların etrafında siyanotik sınır.

Çocuklarda boğaz ağrısı komplikasyonları

Çocuğun organizması, bu veya diğer hastalıklara kendi yolunda tepki gösterir, bu nedenle anjinanın çocukluktaki etkileri büyük ölçüde farklı olabilir. Yukarıda tarif edilen otitis media, bir apse çocuklarda anjinin komplikasyonları değildir. Diğer sonuçları düşünelim:

 • Scarlet ateşi. Genellikle okul öncesi çocuklarda görülür. Bu, kırmızı ateşe neden olan hemolitik streptokoklara karşı antikor eksikliği ile açıklanır.
 • Bademciklerin kanaması. Enflamatuar süreç, kan damarlarının duvarlarının zayıflığı ile birlikte kanamanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı vakalarda öksürük atakları sorunu daha da kötüleştirebilir ve kanamayı daha belirgin hale getirebilir.
 • Endokardit. Kalbin iç katmanlarının hasar gördüğü bir hastalıktır. Çocuğun şişmesi, parmaklarının falanjı kalınlaşır, vücut ısısı yükselir. Cardialgia çok sonra ortaya çıkabilir.

Gebe kadınlarda boğaz ağrısı komplikasyonları

Angina, bu gibi sonuçların ortaya çıkmasıyla doludur:

 • toksemi;
 • glomerülonefrit ve miyokarditin yüksek riskleri;
 • Plasental bariyer yoluyla enfeksiyonun penetrasyonu;
 • plasental abruption;
 • düşük yapma tehdidi;
 • intrauterin gelişme geriliği;
 • fetusun iç organlarının kusurları;
 • emeğin zayıflığı.

Anjina komplikasyonlarını önlemek için daha sonra tedavi etmekten daha iyidir. Bunu yapmak için aşağıdaki kuralları izleyin:

 • Yatak istirahati komplikasyon riskini azaltacak ve iyileşme sürecini hızlandıracaktır;
 • Halk yöntemlerini kullanabilirsiniz, ancak sadece alternatif tıp ile kınamayı tedavi edemezsiniz: durulama ve folk teknikler semptomları hafifletmeye yardımcı olur;
 • antibiyotik tedavisi tıbbi sürecin zorunlu bir öğesidir;
 • bol içme zehirlenme ile başa çıkmak için yardımcı olacaktır;
 • sertleştirme, egzersiz, vitamin kursları - tüm bunlar vücudun savunmasını güçlendirmeye yardımcı olacaktır;
 • Sağlığa karşı dikkatli bir tutum ve sağlıkta ortaya çıkan değişimlere hızlı yanıt.

Yukarıdakilerin hepsinden hareketle mantıklı bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Kalpten, böbreklerden ve eklemlerden ciddi komplikasyonların önlenmesi için, tedavi için basit önerilere uyulmalıdır. Doktora, antibiyotik tedavisine, semptomatik tedaviye zamanında müdahale - tüm bunlar anjini en kısa sürede tedavi etmeye yardımcı olacaktır. Vücudunuza iyi bakarsanız, hipotermiden kaçınarak, hava şartlarında giyinirseniz, hastalık riskini azaltırsınız. Güçlü bağışıklık, vücudunuzun patojenlerin penetrasyonundan koruyucu zırhıdır!

Boğaz sonrası komplikasyonlar: Tedavi edilmeyen bir hastalığın olası sonuçları. Ne korkmak ve nasıl kaçınmak

Angina - herhangi bir çocuk-fidget ya da güçlü bir adam yatağa koymak oldukça hoş olmayan bir hastalık. Sıcaklık düştüğünde bir insanın yaşadığı rahatlama, şiddetli yatkınlık belirtileri ortadan kalkıyor, boğaz ağrıyor. Ancak, pek çok insan, tehlikenin hastalıkta değil, anjinadan sonraki komplikasyonlarda yattığını bilir. Bu, bademcik iltihabına yol açan komplikasyonlardır: bademcik iltihabının etkileri tüm tedaviden ve antibakteriyel kursun bitiminden 2-3 gün sonra ortaya çıkabilir, bazıları hastalıktan iki, hatta üç hafta sonra kendini gösterir.

Anjin sonrası tüm komplikasyonlar 2 gruba ayrılabilir: genel ve lokal. Onların görünüşü, tedavinin doğruluğu ve güncelliğine, bağışıklık sisteminin reaktivitesine, genel sağlık durumuna ve organ ve sistemlerin belirli patolojilerinin varlığına bağlıdır. Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, komplikasyonlar genellikle en güçlü ve zayıf organları etkilemekte, enflamatuar süreçleri hastanın tıbbi tarihinde olması muhtemeldir. Ancak, çocuklarda ve yetişkinlerde anjina sonrası komplikasyonların etkisi tamamen beklenmedik olabilir.

Lokal komplikasyonlar: hedef - yakın organlar

Anjinadan sonra yerel sonuçlardan, daha ciddi genel reaksiyonlar başlayabilir. Bu nedenle, iyileşme döneminde, boğazı ve yakındaki organların durumunu yakından izlemeniz gerekir.

Kulak iltihabı

Otitis çocuklarda anjina sonrası komplikasyonların listesini açar. Östaki borusu boyunca farinksden enfeksiyon (farinks ve orta kulak bağlayan kanal) güçlü bir öksürük ile kulağa düşer. Ortalama otit, hastalığın ortasında ve iyileşme döneminde başlayabilir. Bununla birlikte, parlak bir klinik resim olan bademcik iltihabı ile kulakta acı çekmek her zaman başlangıçtaki otitin bir belirtisi değildir.

Lenf düğümleri iltihabı

Lenfadenit, submandibular lenf nodlarında bir artış, herhangi bir bademcik iltihabında görülür. Bununla birlikte lenfatik sistemdeki enflamatuar süreç servikal ve subklavyen bölgelere yayılabilir. Genellikle lenfadenit konservatif olarak tedavi edilir, ancak lenf düğümlerinin takviyesi ameliyat masasındaki cerrahın doğrudan bir yoludur.

Kronik bademcik iltihabı

Bademcik iltihabı veya bu hastalığın sık görülen vakaları, kronik tonsillit oluşumuna yol açabilir (tonsil dokusunda artış). Bademciklerin büyüme derecesine bağlı olarak, doktor konservatif veya cerrahi tedavi seçer.

Laringeal ödem

Anjinadan sonra oldukça tehlikeli bir komplikasyondur, ancak çok tehlikeli, hemen harekete geçme gerektirir. Ne zaman bademcik iltihabı formu olası değildir. Bademciklerin güçlü şişlikleri, ses tellerinin daha sonra ele geçirilmesiyle larinksin girişine yayılabilir.

Dikkat: Bu hastalık ile birlikte hızla gelişen solunum zorluğu, ödemin gırtlağa ve yaşam tehdidine yayılmasından bahseder!

abseler

Farinksin (retrofaringeal apsenin) arka duvarında bir süpürasyon noktasının ortaya çıkması, 5-6 yaşın altındaki çocuklarda gözlenir. Bu bölgedeki sadece bebeklerin lenf düğümleri vardır ve sonra ortadan kaybolur. Erişkinlerde anjinin lokal etkileri, beslenmenin, bademciklerin sınırlarını terk ederek, boynun selüloza uzandığında, paratonsillar apse ile kendini gösterebilir. Daha da zor bir komplikasyon olan mediastenitis, enflamatuar süreçte boyundaki derin bölümlerin tutulumu, irin mediastene inebilir.

Ortak komplikasyonlar: boğaz ağrısı beklenmedik bir darbe yaratır

Anginadan sonra lokal etkiler, bademcik iltihabının bir bütün olarak vücuda neden olabileceği zarara göre çok kötü değildir. Bademcik iltihabı altında olabilir:

Tehlikede kalp

Bir anjinadan sonra kalbin komplikasyonları genellikle görünür bir tedaviden 2-3 hafta sonra kendini hissettirir. Hastalık sırasında organizma, patojeni nötralize edebilen antikorlar geliştirmeye başlar. Bazen, bağ doku proteinlerini tahrip etmeye başlayarak kendi organizmalarının hücrelerini hedef alabilirler. Bu otoimmün sürece romatizma denir. Hastalık genellikle kronik tonsilliti olan hastalara eşlik eder, ancak% 10'unda romatizma hastalığın tek bir vakasından sonra ortaya çıkar. Anjin sonrası kalbin romatizmal komplikasyonu, 3 ay - 1 yıl içinde gelişen edinsel kalp kapak defektleri ile sonuçlanabilir.

Bademcik iltihabı, kalpte ağrı, aritmi, siyanoz ve ekstremitelerin şişkinliği sonrası ortaya çıkan nefes darlığı, miyokardit belirtileri, kalp kasının iltihaplanması şeklinde görülür. Miyokarditin şiddetli formu, sıcaklıkta artış, kalpte sesler, aritmi ile karakterizedir. Bu arka plana karşı tromboembolizm gelişebilir.

SOS: boğaz ağrısı sonrası eklem ağrıları

Romatizma kalbin bağ dokusuna zarar vermez. İkincisi, yetişkinlerde ve çocuklarda anjina sonrası romatizmal komplikasyonun daha az önemli bir belirtisi eklem hasarıdır.

 • şişlik, kızarıklık, eklem ağrısı eklemi;
 • büyük simetrik eklemler (diz, dirsek vb.) dalgalı bir şekilde hasarlıdır;
 • ateş.

Septik artrit
Hasarlı eklemde bakterilerin tanımlanması ile karakterize çok nadir bir komplikasyondur. Sadece hasta antibiyotiklerden bademcik iltihabına sahip olmayı reddettiğinde ortaya çıkar.

Böbrek boğazında boğaz olması korkunç mu?

Böbrekler, kalpten sonra ikinci organ olup, yetişkinlerde boğaz ağrısı sonrası etkilere en duyarlı olanıdır. Bademcik iltihabından 1-2 hafta sonra piyelonefrit (böbrek dokusunun iltihaplanması) veya glomerülonefrit (böbreklerin glomerüllerinin iltihaplanması) başlayabilir. Bu hastalıktan sonra glomerulonefrit son derece nadirdir. Konvansiyonel antipiretik ajanlara cevap vermeyen yüksek ateş, sırt ağrısı, şiddetli zehirlenme böbreklerdeki inflamasyonun başladığını gösterebilir. En tehlikeli, hastalığın pürülan aşamaya geçişi ve böbrek yetmezliğinin gelişmesidir.

Boğaz ağrısı sonrası menenjit: nadiren, ama aptly

Çocuklarda ve zayıf bağışıklığı olan kişilerde, nadiren paratonzil apsesi gibi lokal komplikasyonlar, kanın beyine enfeksiyonun yayılmasına yol açabilir. Menenjit, meninks iltihabı ile karakterize, klinik olarak şiddetli zayıflık, solukluk ve cildin şişmesi, nefes darlığı, şiddetli baş ağrıları, yüksek ateş ile kendini gösterir. Menenjitin ayırt edici özelliği, dudak çevresindeki siyanotik sınırdır. Menenjit şüphesi doktor çağırmak için ciddi bir nedendir.

Tonsyllogic sepsis

Belki anjina sonrası yaşam için en tehlikeli sonuç. Akut sepsis hastayı ilk gününden itibaren bademcik iltihabı ile bekler, bu komplikasyon hastalığın kataral formunda bile mümkündür. Kan akışı enfeksiyonu vücudun her tarafına yayıldığında, hastanın durumu ciddi şekilde kötüleşir ve bademcikler neredeyse tamamen irinle ıslatılır.

Çocuklarda hastalığın komplikasyonlarının özgüllüğü

Çocuğun organizması çeşitli hastalıklara kendi yolunda tepki gösterir, bu nedenle çocuklarda anjina sonrası komplikasyonlar, sadece şiddette değil, aynı zamanda spesifik tezahürlerle de yetişkinlerdeki klinik tablodan büyük ölçüde farklı olabilir. Yukarıda tarif edilen otitis ve retropharyngeal apse, küçük bir organizma için anjinin tek olası etkileri değildir.

Kızılhaç ateşi

Streptokokal bademcik iltihabı seyri kızıl ateşiyle komplike olabilir. Çocukluk döneminde bile çoğu erişkin bu enfeksiyonu yaşadığından, bu komplikasyon 4-8 yıl içinde daha sık görülür. Bunun nedeni, çocukların hemolitik streptokoklara karşı henüz antikor görmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır.

Bademciklerin kanaması

Çocuklarda vasküler duvarların zayıflığı, bademcik iltihabı ile kombinasyon halinde, değişen yoğunlukta kanamaya neden olabilir. Yoğunlaştırılmış öksürük sadece resmi şiddetlendirir, bu nedenle kanama tespit edilirse acil tıbbi yardım gerekir. Erişkinlerde anjinin bir komplikasyonu olarak kanama, ya yaşlılarda, damar duvarları çok kırılgan veya zayıflamış hastalarda oldukça nadirdir.

endokardit

Çocuklarda anginadan sonra kalbin romatizmal komplikasyonu genellikle kalbin iç katmanlarını etkilerken endokardittir. Yavaş yavaş, bebek şişlik geliştirir, parmakların falanjlarını kalınlaştırır, sıcaklık yüksek değerlere çıkar.

Dikkat: Çocukta endokardit ile tüm kalp yetmezliği belirtileri, kanama mümkündür. Ancak, kalpte ağrı diğer semptomlardan daha geç ortaya çıkabilir.

Hamile bir kadından bademcik iltihabı mı?

Gelecekte anne, anjinin hamilelikte tehlikeli olup olmadığını merak eder, hastalığın sonuçları gelecekteki çocuğu etkiler mi? Bir hastalığa yakalanmış bir kadın, ne taşıdığını henüz bilmiyor olabilir. Gebeliğin ilk 4 haftasında bademcik iltihabı riski riski, normal risk düzeyini aşmamaktadır. Kadın bedeni yeniden yapılandırılmaya vakti olmadığından, antibiyotikler, fetusa zarar vermeden hastalıkla başa çıkacaktır.

Daha sonraki dönemlerde anjin hastalığı, hem kadın hem de gelecekteki bebeği için ciddi sonuçlar doğurur:

 • artan toksikoz;
 • miyokardit, glomerülonefrit riski arttı;
 • plasenta bariyeri boyunca fetüste enfeksiyon olasılığı;
 • yüksek sıcaklık nedeniyle, plasental abruption ve düşük yapma tehdidi olasıdır;
 • fetal gelişimde gecikme, organlarda malformasyon oluşumu;
 • doğumda emeğin zayıflığı.

Önemli: Gebelikte anjinin etkileri, ortaya çıkma olasılığı ve şiddeti doğrudan doğru tedaviye bağlıdır. Bir kadının zayıflamış gebeliği bademcik iltihabına en ciddi şekilde tepki verebilir: kardiyak veya böbrek yetmezliği. Ayrıca fetal malformasyon geliştirme riski vardır.

Hastalığın komplikasyonlarını nasıl önleyebiliriz?

Anjina'nın ciddi komplikasyonlarının listesi etkileyici ve paniğe neden olabilir. Ancak, tüm bu korkunç sonuçları birkaç basit kuralı izleyerek kolayca önlenebilir:

 • Güçlü vücudunuza güvenmeyin ve boğaz ağrısını taşıyın. Yatak istirahatı, komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltır ve hızlı bir şekilde iyileşmenizi sağlar.
 • Anjina için antibiyotikler zorunludur! Kurs, doktorun tayin zamanından önce kesilmemelidir. Durulama ve halk yöntemleri ile tedavi tek başına yeterli olmayabilir. Bu yöntemler, etkili olmasına rağmen, hastalığın nedensel ajanı ile mücadele etmek yerine semptomatik tedavinin rolünü oynarlar.

Bol miktarda içecek genel zehirlenme belirtilerini azaltır ve vücut üzerindeki zararlı etkileri azaltır.

 • Vücudu sertleştirerek, vitamin kursları ve fiziksel egzersizlerle güçlendirmek bademcik iltihabından sonra hastalığı transfer etmeyi ve sonuçları önlemeyi kolaylaştırır.
 • Vücudunuzun sinyallerine sadece boğaz hastalıklarında değil, iyileşme döneminde de dikkat çekmek, herhangi bir değişikliğe hızlı bir şekilde tepki verme şansı verir.
 • Kendinizi korumak için eşit olarak gerekli ve akut tonsillit ve sonrasında. Tekrarlanan soğuk algınlığı şiddetli seyretme ve yakın komplikasyonlar ile karakterize edilebilir.
 • Angina ile, yetkinliğinize güvenmemelisiniz ve antibiyotik almadan hastalıktan kurtulmaya çalışmalısınız. Sadece doğru ve en önemlisi, diğer yöntemlerle birlikte zamanında reçete edilen antibakteriyel bir kurs, anjina sonrası herhangi bir komplikasyon için şans bırakmayacaktır.

  Yetişkinlerde ve çocuklarda boğaz ağrısı sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlar nelerdir?

  Angina, ilk bakışta, oldukça zararsız hastalık. Genel halsizlik, birkaç gün boyunca yüksek sıcaklık, boğaz ağrısı gibi - hiçbir şey korkunç değildir.

  Fakat bu hastalıkta vücutta çok sayıda immünolojik ve biyokimyasal süreçlerin meydana geldiğini düşünürsek, o zaman görüşlerimizi yeniden gözden geçirebiliriz. Çoğu zaman, bu rahatsızlığın nedeni, bir dizi sinsi özelliği olan streptococcus'tur.

  Anjina sonrası komplikasyonların nedenleri

  İnsan bağışıklığı, patojenik ajanların yutulması sırasında, proteinler olan antikorların üretildiği, ana amaçlarının, mikroorganizmanın antijenlerini "yok etmek" olduğu şekilde düzenlenir.

  Bileşiminde streptococcus, eklemlerin antijenlerine, böbrek dokusuna, kalp kası ve diğer bazı dokular ve organlara benzer bir antijen kompleksine sahiptir. Başka bir deyişle, insan bağışıklığı antijenler arasındaki ince farkları tanımamakta ve bazen kendi dokularına "saldırmaktadır", çeşitli komplikasyonlara yol açar.

  Anjina'nın komplikasyonları nelerdir?

  Anjinadan sonra tüm komplikasyonlar iki gruba ayrılır: yerel ve genel. Boğaz ağrısının sık görülen komplikasyonları sırasında, antijen ve antikorlarla bağışıklık reaksiyonları dizisi gerçekleşir, bu da böbreklere, eklemlere ve kalbe zarar verir. Lokal komplikasyonlar yerel değişikliklerden kaynaklanır. Çoğu zaman bir kişi için büyük bir tehlike oluşturmazlar, ancak yine de belirli bir tedaviye ihtiyaçları vardır.

  Kalbin komplikasyonları

  En sık görülen komplikasyon kalp kasına yapılan romatizmal hasardır. Romatizma sırasında tüm vücuttaki bağ dokuları zarar görür, bunlar çoğunlukla kalp kasında lokalize olur.

  Kalp krizi Bu, çok kötü bir komplikasyondur, çünkü hastalığın kötüleşmesi ve özürlülüğüne yol açar. Kural olarak, kalp kasında romatizmal hasar 7-16 yaş çocuklarda görülür. Romatizmal kalp hastalığı sırasında inflamasyon gelişir - miyokardit. Ve genel zayıflık, kalpte ağrı var, muhtemelen nefes darlığı. Sıcaklık genellikle normal kalır, bu da zaman içinde komplikasyonların ortaya çıkmasından şüphelenmez. Ancak sürecin ilerlemesi sırasında sıcaklıkta bir artış olması muhtemeldir, aritmilerin oluşumu, kalpteki seslerin ortaya çıkması. Bu durum kan pıhtılarının kan damarlarında oluşması ve daha sonra tromboembolizm oluşması ile tehlikelidir.

  Kalp kasının iç yaprağının bir lezyonu olduğunda, genellikle çocuklarda da ortaya çıkan endokardit gelişir. Çocukta şişlik, kanama eğilimi, parmaklardaki falanksın kalınlaşması, vücut ısısının artması, kalp yetmezliği belirtileri vardır. Biraz sonra kalp birleşimi, genellikle bu durumun kardiyak nedenini belirlemesine izin vermez. Sürecin ilerlemesi sırasında, çocuklarda anjina sonrası başka komplikasyonlar da vardır.

  Ayrı ayrı belirtmek gerekir ki, kalp kası üzerindeki romatizmal hasar, valvüler defektlerin hızlı gelişimi ile tehlikelidir. Bu lezyon bazen perikardiyi etkiler. Bu olgularda eksüdatif ve kuru olabilen perikardit düşünülmektedir.

  • Sırasında kuru perikardit Bir kişi, kalpteki acı, öksürme sırasında yoğunlaşma, derin nefes alma, hareket hakkında endişe duymaktadır. Ayrıca titreme, ateş, sol tarafta ağrı görünümü hakkında endişeli.
  • Eksüdatif perikardit Özofagus, kalp ve diğer organların kenetlenmesine yol açan kalp torbasında aşırı miktarda sıvı ile karakterize edilir. Yutma, ağrı, nefes darlığı olasılığı vardır.

  Böbreklerin komplikasyonları

  Böbrek, erişkinlerde ve çocuklarda anjina sonrası komplikasyonlara duyarlı, sıklıkta ikinci organdır. Böbreklerin komplikasyonları genellikle, hastalıktan birkaç hafta sonra ortaya çıkan glomerülonefrit ve piyelonefrit ile ifade edilir.

  • Pyelonefrit sırasında pelvis etkilenir. Çoğu zaman, sadece bir böbrek etkilenir, ancak iki taraflı bir süreç dışlanmaz. Aniden, vücut ısısı yüksek seviyelere yükselir, sık idrara çıkma, alt sırt ağrısı, titreme var.
  • Glomerülonefrit, idrarda kan bulunması, artmış kan basıncı, ödem görünümü ile karakterizedir.

  Her iki durum da karmaşık tedavi ile hastaneye yatmayı gerektirir.

  Eklemlerin komplikasyonları

  Anjinadan sonra, en sık görülen komplikasyonlar arasında, romatizmal bir karaktere sahip olan eklem iltihabı - artritin de dikkate alınması gerekir. Birkaç eklemin büyüklüğünde, şişmede, dinlenme ve hareket halinde hassasiyette bir artış vardır. Etkilenen eklemlerin üstünde, cilt şişmiş ve hiperemiktir. Genellikle alt ekstremite eklemleri (ayak bileği, diz) etkilenir. Ayrıca, romatizmal ataklarla, ellerde minör eklemler, bilek bantları ve dirsek eklemleri acı çekebilir. Kalan komplikasyonlar arasında, muhtemelen (nadiren de olsa) apandisit görünümü, sepsis - oldukça tehlikeli ve zor bir patoloji.

  Yetişkinlerde ve çocuklarda boğaz ağrısının lokal komplikasyonları

  Bir anjinadan sonra, otitis sıklıkla gelişir. Çoğu zaman bu durum, kataral anjinadan sonra ortaya çıkar, ancak otitin ortaya çıkması ve bu hastalığın diğer tiplerinin dışlanmasından sonra ortaya çıkmaz.

  Otitis, orta kulağın iltihaplanmasıyla, timpanik membranın tutulumu ile ifade edilir. Kulak iltihabı belirtileri tipiktir: genel halsizlik, kulaktaki ağrı görülür, vücut ısısı artar. Ciddi durumlarda, bu durum işitme durumunda tam veya kısmi bir azalmaya yol açar. Bazen bir anjina mastoidit geliştikten sonra (mastoid sürecinin iltihaplanması). Klinik semptomlar otitisinkine benzer, ancak aurikülün arkasında ağrı görülür.

  Selülozun fıtığı ve absesi

  Bir pürülan veya foliküler boğaz ağrısı sonrası, flegmon veya peripetal fibroid apsesi gelişebilir. Asıl fark, apse, irin ile doldurulan net konturlar içeren bir oyuk olmasıdır. Phlegmon, pürülan diffüz inflamasyondur. Bu durumların klinik semptomatolojisi benzerdir: yakındaki lenf düğümleri artar, boğaz ağrısı vardır, sıcaklık artar. Genellikle ağrı o kadar yoğundur ki, yutmayı zorlaştırır ve hastayı çene sıkıştırmaya zorlar. Flegmon ve apsenin tedavisi, pusun cerrahinin yardımıyla çekilmesini sağlamaktır.

  Larinksin şişmesi

  Lokal komplikasyonlar arasında büyük dikkat, larinksin şişkinliğini hak ediyor. İlk aşamada ses değişir, hastalar boğazlarını temizlemeye çalışır, ancak bu önemli sonuçlar vermez. Gelecekte, şişlik artar, nefes almada bir komplikasyona yol açar: önce, nefes almak zorlaşır ve sonra nefes verin. Yetersiz solunum nedeniyle cilt kapakları siyanotik bir renk alır. Larenksin şişkinliği, ölüme neden olabilen çok tehlikeli bir komplikasyondur.

  Genellikle flegmonöz bademcik iltihabı bademciklerden kanamaya neden olur. Palatine bademcikleri besleyen arterlere hasar sırasında ortaya çıkarlar. Bu durum acil yardım gerektirir.

  Pürülan boğaz ağrısı sonrası komplikasyonlar

  Gelişimin ilk evrelerinde pürülan boğaz ağrısının baskılanması sırasında hastalığın devam etmesi durdurulur. Aksi halde, patojen mikroorganizmalar diğer organlara ve dokulara yayılır. Tedavinin başlangıcına bağlı olarak farklı şiddetli hastalıklara neden olan şey.

  Sonuçlar yavaş yavaş gelişir ve kronikleşir, ancak bu kadar çabuk görünebilir, çünkü resüsitasyon koşullarında bile hastayı kurtarmak için önlem almak imkansız olacaktır. Bu yüzden tedaviyi geciktirmene gerek yok. En tehlikeli, bu gibi olumsuz sonuçlardır:

  • Romatizmal ateş romatizma adı verilen bir hastalıktır. Cildi, eklemleri ve kalbi etkileyebilir.
  • Streptokokal şok - bazen hızla hızla yayılır, resüsitatörleri olan bir hastayı kurtarmak sadece imkansız hale gelir.

  Bu etkinin sonucu olarak gelişme gerçekleşir:

  • Poliartrit - vücudun eklem bölümlerinin enflamatuar süreci;
  • Chorei - başın beyninde enfeksiyon ile ilişkili bir sinir krizi;
  • Romatizmal kardit - nihayetinde yoğunlaşan ve artan kalp bölgesinde bir ağrı hissi ile birlikte görülür. Sonuç kalp hastalığının gelişmesidir.

  Çocuklarda komplikasyonların özellikleri

  Çocuklarda hastalığın sonuçları genellikle, yetişkinlerin aksine farklı bir klinik tabloya sahiptir, çünkü vücutları farklı tepki gösterir. Bu komplikasyonlar otiti içerir. Streptokokal bademcik iltihabı, bazı durumlarda kızıl hastalığın gelişmesine yol açar. Çocuğun vücudunun hastalığın etken maddesinden antikorları olmadığından en savunmasız yaş 4-8 yıllık bir dönemdir. Bademcikler iltihaplandığında, çocuklarda zayıf kan damarları özellikle öksürük sırasında kan akabilir. Böyle belirtiler olduğunda, doktorun çocuğu muayene etmesi için acilen gerekmektedir.

  Hastalıktan sonra gelişen romatizma süreci endokarditi kışkırtır. Şişme var. Endokarditin dış semptomları, kalp yetmezliğinin karakteristiklerine benzer olabilir. Ancak kalpteki ağrılar genellikle diğer semptomlardan daha geç ortaya çıkar. Ek olarak, 5 yaşın- da çocuk lenf nodlarının takviyesine sahip olabilir, bundan sonra ortadan kaybolur. Bundan dolayı, gırtlak daralmaya başlar, yüksek bir boğulma riski vardır. Bu apselerden kurtulmanın etkili bir yolu cerrahi müdahale.

  Komplikasyonları nasıl önleyebiliriz?

  Bu ciddi ve tehlikeli komplikasyonlardan kaçınmak için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

  • Boğaz ağrısı için yeterli ve erken tedavi gereklidir. Lokal terapi, düzenli sulama ve antiseptiklerle boğuşma, enfekte olmuş bademciklerin yağlanmasını içermelidir. Nedensel faktör dikkate alınarak, uygun tıbbi tedavi (antiviral ajanlar, antibiyotikler) geliştirilmiştir.
  • Herhangi bir formda Angina, sıcaklığın normale dönmesine rağmen, yatak istirahatine uymak zorundadır, ancak orofarinkste bazı değişikliklerle birlikte. Gerekli yatak istirahat süresi 7-10 güne kadardır. Bu kural ihlal edilirse, genellikle böbreklerin, eklemlerin ve kalbin romatizmal lezyonları oluşur.
  • Boğaz ağrısından sonra, kısıtlayıcı bir modu gözlemlemek gerekir: önemli yüklerden kaçınmak için aşırı soğutulmamalıdır. Bu öneriler en az bir ay boyunca gözlemlenmelidir.
  • Çok miktarda sıvı tüketilmesi gerekir, bu da böbreklerin toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Bağışıklık aktivitesini arttırmak gereklidir. Yabani gül, feijoa ve balın et suyu gibi bu tür yumuşak doğal immüno-uyarıcılar, buna yardımcı olabilir.
  • Ve son olarak, en az değil, bir laboratuvar tarafından düzenli olarak laboratuvar tetkiklerinin izlenmesi ve komplikasyon riski altında olan sistem ve organların fonksiyonel aktivitesi ile dinamik izleme.

  Boğaz ağrısı ne kadar doğru tedavi edilir?

  Hastalığı yenmek için gözlenmesi gereken beş ana bileşen şunlardır:

  • Antibiyotik kullanımı, sadece bir doktor tayin etmelidir.
  • Yardımcı ilaçların kullanımı. Antipiretikler, lolipoplar, antiseptikler vb. Semptomları rahatlatmaya veya rahatlatmaya yardımcı olurlar.
  • Halk ilaçları uygulamasıiçinde. Meyve suyu toplama, sıkıştırır, bitkisel koleksiyonlardan içecekler, örneğin manastır koleksiyonu.
  • Istirahat. Bu önemli! Eğer hastalanırsan, kesinlikle gözlemlemelisin yatakrejim.
  • yükselmekdokunulmazlık. Temperleme için gerekli olan şey, sebze ve meyveleri kullanmak, bağışıklığı arttırmak için özel vitaminler almak.

  Tehlikeli anjin bundan sonra ortaya çıkan komplikasyonlar kadar bademcik iltihabı değildir. Komplikasyonları önlemek için, hastalık mümkün olduğunca erken tanınmalı ve zamanında yeterince tedavi edilmelidir. Çoğu zaman, tedavi edilmemiş bademcik iltihabı diğer komplikasyonların sebebidir. Bu nedenle, boğaz ağrısı tedavisinde kişinin kendi yöntemleriyle kendi kendine ilaç almaması gerekir, ancak etkili ilaçları reçete edecek ve iyileşme sürecinin tamamını kontrol edecek bir doktor tarafından denetlenmelidir.

  Yetişkin semptomlarında boğaz ağrısı sonrası komplikasyonlar

  Boğaz sonrası komplikasyonlar: Tedavi edilmeyen bir hastalığın olası sonuçları. Ne korkmak ve nasıl kaçınmak

  Angina - herhangi bir çocuk-fidget ya da güçlü bir adam yatağa koymak oldukça hoş olmayan bir hastalık. Sıcaklık düştüğünde bir insanın yaşadığı rahatlama, şiddetli yatkınlık belirtileri ortadan kalkıyor, boğaz ağrıyor. Ancak, pek çok insan, tehlikenin hastalıkta değil, anjinadan sonraki komplikasyonlarda yattığını bilir. Bu, bademcik iltihabına yol açan komplikasyonlardır: bademcik iltihabının etkileri tüm tedaviden ve antibakteriyel kursun bitiminden 2-3 gün sonra ortaya çıkabilir, bazıları hastalıktan iki, hatta üç hafta sonra kendini gösterir.

  Anjin sonrası tüm komplikasyonlar 2 gruba ayrılabilir: genel ve lokal. Onların görünüşü, tedavinin doğruluğu ve güncelliğine, bağışıklık sisteminin reaktivitesine, genel sağlık durumuna ve organ ve sistemlerin belirli patolojilerinin varlığına bağlıdır. Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, komplikasyonlar genellikle en güçlü ve zayıf organları etkilemekte, enflamatuar süreçleri hastanın tıbbi tarihinde olması muhtemeldir. Ancak, çocuklarda ve yetişkinlerde anjina sonrası komplikasyonların etkisi tamamen beklenmedik olabilir.

  Lokal komplikasyonlar: hedef - yakın organlar

  Anjinadan sonra yerel sonuçlardan, daha ciddi genel reaksiyonlar başlayabilir. Bu nedenle, iyileşme döneminde, boğazı ve yakındaki organların durumunu yakından izlemeniz gerekir.

  Kulak iltihabı

  Otitis çocuklarda anjina sonrası komplikasyonların listesini açar. Östaki borusu boyunca farinksden enfeksiyon (farinks ve orta kulak bağlayan kanal) güçlü bir öksürük ile kulağa düşer. Ortalama otit, hastalığın ortasında ve iyileşme döneminde başlayabilir. Bununla birlikte, parlak bir klinik resim olan bademcik iltihabı ile kulakta acı çekmek her zaman başlangıçtaki otitin bir belirtisi değildir.

  Lenf düğümleri iltihabı

  Lenfadenit, submandibular lenf nodlarında bir artış, herhangi bir bademcik iltihabında görülür. Bununla birlikte lenfatik sistemdeki enflamatuar süreç servikal ve subklavyen bölgelere yayılabilir. Genellikle lenfadenit konservatif olarak tedavi edilir, ancak lenf düğümlerinin takviyesi ameliyat masasındaki cerrahın doğrudan bir yoludur.

  Kronik bademcik iltihabı

  Bademcik iltihabı veya bu hastalığın sık görülen vakaları, kronik tonsillit oluşumuna yol açabilir (tonsil dokusunda artış). Bademciklerin büyüme derecesine bağlı olarak, doktor konservatif veya cerrahi tedavi seçer.

  Laringeal ödem

  Anjinadan sonra oldukça tehlikeli bir komplikasyondur, ancak çok tehlikeli, hemen harekete geçme gerektirir. Ne zaman bademcik iltihabı formu olası değildir. Bademciklerin güçlü şişlikleri, ses tellerinin daha sonra ele geçirilmesiyle larinksin girişine yayılabilir.

  Dikkat: Bu hastalık ile birlikte hızla gelişen solunum zorluğu, ödemin gırtlağa ve yaşam tehdidine yayılmasından bahseder!

  Farinksin (retrofaringeal apsenin) arka duvarında bir süpürasyon noktasının ortaya çıkması, 5-6 yaşın altındaki çocuklarda gözlenir. Bu bölgedeki sadece bebeklerin lenf düğümleri vardır ve sonra ortadan kaybolur. Erişkinlerde anjinin lokal etkileri, beslenmenin, bademciklerin sınırlarını terk ederek, boynun selüloza uzandığında, paratonsillar apse ile kendini gösterebilir. Daha da zor bir komplikasyon olan mediastenitis, enflamatuar süreçte boyundaki derin bölümlerin tutulumu, irin mediastene inebilir.

  Ortak komplikasyonlar: boğaz ağrısı beklenmedik bir darbe yaratır

  Anginadan sonra lokal etkiler, bademcik iltihabının bir bütün olarak vücuda neden olabileceği zarara göre çok kötü değildir. Bademcik iltihabı altında olabilir:

  Tehlikede kalp

  Bir anjinadan sonra kalbin komplikasyonları genellikle görünür bir tedaviden 2-3 hafta sonra kendini hissettirir. Hastalık sırasında organizma, patojeni nötralize edebilen antikorlar geliştirmeye başlar. Bazen, bağ doku proteinlerini tahrip etmeye başlayarak kendi organizmalarının hücrelerini hedef alabilirler. Bu otoimmün sürece romatizma denir. Hastalık genellikle kronik tonsilliti olan hastalara eşlik eder, ancak% 10'unda romatizma hastalığın tek bir vakasından sonra ortaya çıkar. Anjin sonrası kalbin romatizmal komplikasyonu, 3 ay - 1 yıl içinde gelişen edinsel kalp kapak defektleri ile sonuçlanabilir.

  Bademcik iltihabı, kalpte ağrı, aritmi, siyanoz ve ekstremitelerin şişkinliği sonrası ortaya çıkan nefes darlığı, miyokardit belirtileri, kalp kasının iltihaplanması şeklinde görülür. Miyokarditin şiddetli formu, sıcaklıkta artış, kalpte sesler, aritmi ile karakterizedir. Bu arka plana karşı tromboembolizm gelişebilir.

  SOS: boğaz ağrısı sonrası eklem ağrıları

  Romatizma kalbin bağ dokusuna zarar vermez. İkincisi, yetişkinlerde ve çocuklarda anjina sonrası romatizmal komplikasyonun daha az önemli bir belirtisi eklem hasarıdır.

  • şişlik, kızarıklık, eklem ağrısı eklemi;
  • büyük simetrik eklemler (diz, dirsek vb.) dalgalı bir şekilde hasarlıdır;
  • ateş.

  Septik artrit
  Hasarlı eklemde bakterilerin tanımlanması ile karakterize çok nadir bir komplikasyondur. Sadece hasta antibiyotiklerden bademcik iltihabına sahip olmayı reddettiğinde ortaya çıkar.

  Böbrek boğazında boğaz olması korkunç mu?

  Böbrekler, kalpten sonra ikinci organ olup, yetişkinlerde boğaz ağrısı sonrası etkilere en duyarlı olanıdır. Bademcik iltihabından 1-2 hafta sonra piyelonefrit (böbrek dokusunun iltihaplanması) veya glomerülonefrit (böbreklerin glomerüllerinin iltihaplanması) başlayabilir. Bu hastalıktan sonra glomerulonefrit son derece nadirdir. Konvansiyonel antipiretik ajanlara cevap vermeyen yüksek ateş, sırt ağrısı, şiddetli zehirlenme böbreklerdeki inflamasyonun başladığını gösterebilir. En tehlikeli, hastalığın pürülan aşamaya geçişi ve böbrek yetmezliğinin gelişmesidir.

  Boğaz ağrısı sonrası menenjit: nadiren, ama aptly

  Çocuklarda ve zayıf bağışıklığı olan kişilerde, nadiren paratonzil apsesi gibi lokal komplikasyonlar, kanın beyine enfeksiyonun yayılmasına yol açabilir. Menenjit, meninks iltihabı ile karakterize, klinik olarak şiddetli zayıflık, solukluk ve cildin şişmesi, nefes darlığı, şiddetli baş ağrıları, yüksek ateş ile kendini gösterir. Menenjitin ayırt edici özelliği, dudak çevresindeki siyanotik sınırdır. Menenjit şüphesi doktor çağırmak için ciddi bir nedendir.

  Tonsyllogic sepsis

  Belki anjina sonrası yaşam için en tehlikeli sonuç. Akut sepsis hastayı ilk gününden itibaren bademcik iltihabı ile bekler, bu komplikasyon hastalığın kataral formunda bile mümkündür. Kan akışı enfeksiyonu vücudun her tarafına yayıldığında, hastanın durumu ciddi şekilde kötüleşir ve bademcikler neredeyse tamamen irinle ıslatılır.

  Çocuklarda hastalığın komplikasyonlarının özgüllüğü

  Çocuğun organizması çeşitli hastalıklara kendi yolunda tepki gösterir, bu nedenle çocuklarda anjina sonrası komplikasyonlar, sadece şiddette değil, aynı zamanda spesifik tezahürlerle de yetişkinlerdeki klinik tablodan büyük ölçüde farklı olabilir. Yukarıda tarif edilen otitis ve retropharyngeal apse, küçük bir organizma için anjinin tek olası etkileri değildir.

  Kızılhaç ateşi

  Streptokokal bademcik iltihabı seyri kızıl ateşiyle komplike olabilir. Çocukluk döneminde bile çoğu erişkin bu enfeksiyonu yaşadığından, bu komplikasyon 4-8 yıl içinde daha sık görülür. Bunun nedeni, çocukların hemolitik streptokoklara karşı henüz antikor görmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır.

  Bademciklerin kanaması

  Çocuklarda vasküler duvarların zayıflığı, bademcik iltihabı ile kombinasyon halinde, değişen yoğunlukta kanamaya neden olabilir. Yoğunlaştırılmış öksürük sadece resmi şiddetlendirir, bu nedenle kanama tespit edilirse acil tıbbi yardım gerekir. Erişkinlerde anjinin bir komplikasyonu olarak kanama, ya yaşlılarda, damar duvarları çok kırılgan veya zayıflamış hastalarda oldukça nadirdir.

  endokardit

  Çocuklarda anginadan sonra kalbin romatizmal komplikasyonu genellikle kalbin iç katmanlarını etkilerken endokardittir. Yavaş yavaş, bebek şişlik geliştirir, parmakların falanjlarını kalınlaştırır, sıcaklık yüksek değerlere çıkar.

  Dikkat: Çocukta endokardit ile tüm kalp yetmezliği belirtileri, kanama mümkündür. Ancak, kalpte ağrı diğer semptomlardan daha geç ortaya çıkabilir.

  Hamile bir kadından bademcik iltihabı mı?

  Gelecekte anneler hamilelik sırasında angina tehlikeli olup olmadığını merak eder. Hastalığın sonuçları gelecekteki çocuğu etkileyebilir mi? Bir hastalığa yakalanmış bir kadın, ne taşıdığını henüz bilmiyor olabilir. Gebeliğin ilk 4 haftasında bademcik iltihabı riski riski, normal risk düzeyini aşmamaktadır. Kadın bedeni yeniden yapılandırılmaya vakti olmadığından, antibiyotikler, fetusa zarar vermeden hastalıkla başa çıkacaktır.

  Daha sonraki dönemlerde anjin hastalığı, hem kadın hem de gelecekteki bebeği için ciddi sonuçlar doğurur:

  • artan toksikoz;
  • miyokardit, glomerülonefrit riski arttı;
  • plasenta bariyeri boyunca fetüste enfeksiyon olasılığı;
  • yüksek sıcaklık nedeniyle, plasental abruption ve düşük yapma tehdidi olasıdır;
  • fetal gelişimde gecikme, organlarda malformasyon oluşumu;
  • doğumda emeğin zayıflığı.

  Önemli: Gebelikte anjinin etkileri, ortaya çıkma olasılığı ve şiddeti doğrudan doğru tedaviye bağlıdır. Bir kadının zayıflamış gebeliği bademcik iltihabına en ciddi şekilde tepki verebilir: kardiyak veya böbrek yetmezliği. Ayrıca fetal malformasyon geliştirme riski vardır.

  Hastalığın komplikasyonlarını nasıl önleyebiliriz?

  Anjina'nın ciddi komplikasyonlarının listesi etkileyici ve paniğe neden olabilir. Ancak, tüm bu korkunç sonuçları birkaç basit kuralı izleyerek kolayca önlenebilir:

  • Güçlü vücudunuza güvenmeyin ve boğaz ağrısını taşıyın. Yatak istirahatı, komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltır ve hızlı bir şekilde iyileşmenizi sağlar.
  • Anjina için antibiyotikler zorunludur! Kurs, doktorun tayin zamanından önce kesilmemelidir. Durulama ve halk yöntemleri ile tedavi tek başına yeterli olmayabilir. Bu yöntemler, etkili olmasına rağmen, hastalığın nedensel ajanı ile mücadele etmek yerine semptomatik tedavinin rolünü oynarlar.

  Bol miktarda içecek genel zehirlenme belirtilerini azaltır ve vücut üzerindeki zararlı etkileri azaltır.

 • Vücudu sertleştirerek, vitamin kursları ve fiziksel egzersizlerle güçlendirmek bademcik iltihabından sonra hastalığı transfer etmeyi ve sonuçları önlemeyi kolaylaştırır.
 • Vücudunuzun sinyallerine sadece boğaz hastalıklarında değil, iyileşme döneminde de dikkat çekmek, herhangi bir değişikliğe hızlı bir şekilde tepki verme şansı verir.
 • Kendinizi korumak için eşit olarak gerekli ve akut tonsillit ve sonrasında. Tekrarlanan soğuk algınlığı şiddetli seyretme ve yakın komplikasyonlar ile karakterize edilebilir.
 • Angina ile, yetkinliğinize güvenmemelisiniz ve antibiyotik almadan hastalıktan kurtulmaya çalışmalısınız. Sadece doğru ve en önemlisi, diğer yöntemlerle birlikte zamanında reçete edilen antibakteriyel bir kurs, anjina sonrası herhangi bir komplikasyon için şans bırakmayacaktır.

  Anjina sonrası komplikasyonların nedenleri

  Angina denilen tehlikeli hastalık nedir? Hastaların yardım için uzmana başvurmadığı durumlarda, boğaz ağrısı sonrası komplikasyonlar ortaya çıkar. Yaygın ve yereldir. Genel komplikasyonlar insan organlarının performansını etkileyebilir. Yerel halk, kendilerini sınırlı alanlarda gösterenleri içerir. Bu tür komplikasyonlarla mücadele etmek çok daha kolaydır, ancak aynı zamanda anjinadan muzdarip olan insanlara önemli rahatsızlık verebilmektedir.

  Çocuklarda anjina sonrası komplikasyonlar

  Çocukta boğaz ağrısı sonrası ne gibi komplikasyonlar olabilir? Çocukluk çağındaki hastalarda bu hastalığı tedavi etmek için zaman alınmazsa, aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

  Romatizma en yaygın ve tehlikeli sonuçlardan biridir. Patojenlerin kalbe veya eklemlere girişi nedeniyle oluşur.

  1. Kalp romatizması - her yaştan çocuklar için büyük bir tehlikedir. Görünümü önlemek için, semptomların tezahürü tamamlandıktan sonra bile, tedavi sırasında vücut üzerinde herhangi bir stres kaldırmak gerekir.
  2. Eklemlerin romatizması çocukluktaki kemiklerin ve eklemlerin büyümesi ve oluşumu nedeniyle çok tehlikelidir. Bu nedenle, ağır yüklere dayanamazlar. Romatizmanın eklemler üzerindeki etkisi, artrit, artroz, büyük eklemlerin deforme olması (diz eklemleri gibi) gibi başka hastalıklara da neden olabilir ve aynı zamanda omurgadaki patolojilerin ortaya çıkmasıyla da ilişkilidir.

  Önemli! Böbrekleri etkileyen zararlı etkiler, iltihaplanmaya yol açan iltihapların ortaya çıkmasıdır. Genellikle lomber bölgede akut ağrı eşlik ediyor.

  Menenjit çocuklarda çoğu vakada ortaya çıkan spesifik bir komplikasyondur. Tedavi edilmesi zor olan beyin zarının iltihaplanması sırasında ortaya çıkar ve aynı zamanda öldürücü bir sonuca kadar katastrofik sonuçlara neden olur.

  1. Çocuklarda bu hastalığa karşı bağışıklık eksikliği nedeniyle kızıl ateş tehlikelidir.
  2. Abse - omurganın yanında bulunan lenf düğümlerinde inflamasyon ve eksüyonun görünümü. Akciğere hava akışını engelleyebilir. Sonuç olarak, çocuğun nefes almak için hiçbir şeyi olmayacak ve boğulacak. Ek olarak, duvarlarının yırtılması da olabilir. Bu kan zehirlenmesine yol açacaktır.
  3. Kanama - bebeğin bademcikleri çok ince duvarlara sahiptir. Hastalığın hemen hemen her türlü formu, onlara ciddi zararlar verebilir. Beslenme derecesine bağlı olarak, kanama şiddetli veya zayıf olabilir. Boğazda ağrı ve öksürük eşlik eder.
  4. Kronik boğaz ağrısı genellikle ortaya çıkar: bademciklerin büyüklüğünde artış, inatçı öksürüğün ortaya çıkışı ve boğazda bitmeyen gıdıklanma, geçici veya kalıcı destek, sütlü veya sarımsı bir plağın bir dilinin oluşumu. Hafif bir hipotermi ile hastalık daha da kötüleşebilir.

  Erişkinlerde boğaz ağrısı sonrası komplikasyonlar

  Yetişkinler çoğunlukla çocuklarla aynı komplikasyonlardan muzdariptir, ancak başka komplikasyonlar da vardır:

  Genellikle hastalığın geçmesinden sonra iki ila üç hafta sonra ortaya çıkar. Hastalık sırasında, vücut patojenleri nötralize eden antikorlar üretir. Bazen kendi organlarına zarar verirler, bağ dokularının proteinlerini öldürürler. Bu otoimmün fenomen başka bir adı var - romatizma. Bu patoloji, sıklıkla kronik bir bademcik iltihabı olan hastaları etkiler.

  Önemli! Bazı durumlarda kardiyak romatizma, bir yıl kadar gelişimsel bir süreye sahip olan edinilmiş kalp kapak defektini gerektirir.

  Kalpteki ağrı oluşumu, kalbin ritminin ihlali, ekstremitelerde ödemin mavi bir renk ile görülmesi ve sık sık nefes darlığı - bu belirtiler miyokardiyum - miyokarditte iltihabın başladığını gösterir. Bu hastalığın şiddetli aşaması, yüksek ateş ve aritmi görünümü ile karakterizedir. Son sonuç tromboembolizm başlangıcıdır.

  Kulak üzerinde etkisi

  Çoğu zaman yatak istirahati, hipotermi veya tedavinin erken sonlandırılması ihlalinden kaynaklanır. Bademciklerin şişmesi var, boğazda ve kulaklarda acı verici duygular var, vücut ısısı yükseliyor. Birkaç gün içinde hastanın sağlık durumu düzelmezse, bir cerrahi operasyona atanır.

  Diz eklemlerinde

  Nadir durumlarda romatizma şeklinde ortaya çıkar, semptomlar şunlardır: ateş, baş ağrısı, kötü sağlık, titreme hissi, eklemlerde ağrı, harekete müdahale. Hastalığın semptomları birkaç hafta içinde kendini gösterir. Bir süre sonra, ağrıda azalma, şişmede azalma ve harekete yardımcı olur. Bu komplikasyonun tedavisinde, romatizma veya fizyoterapi prosedürlerini kontrol etmek için preparatlar kullanılır.

  Bir pürülan boğaz ağrısı sonrası tehlikeler

  Enfeksiyon gelişiminin ilk aşamalarında bastırıldığında, hastalığın yayılmasının devam etmesi durur. Aksi halde, patojenik bakteriler diğer dokulara ve organlara yayılır. Bu, tam tedavinin başlangıcına bağlı olan çeşitli derecelerde hastalıklara neden olur.

  Bilmeniz gereken: streptokok veya stafilokokal enfeksiyonların organlarının lezyonlarının tam dizisini kimse bilmiyor.

  Sonuçlar yavaş yavaş gelişir ve kronikleşir, ancak o kadar çabuk gerçekleşebilir ki, yoğun bakımda bile hasta kişiyi kurtarmak için önlem almak imkansızdır. Bu nedenle tedaviyi ertelememelisiniz.

  En tehlikeli türler aşağıdaki olumsuz sonuçlardır:

  1. Streptokokal şok - bazı durumlarda resüsitatörler tarafından hastayı kurtarmanın imkansız hale gelmesi bu kadar hızlı yayılır.
  2. Akut romatizmal ateş - romatizma adı verilen doktorlarda bir hastalık. Kalbi, eklemleri ve cildi etkileyebilir.

  Böyle bir etkinin sonucu olarak, gelişme gerçekleşir:

  • romatizmal kalp hastalığı - yavaş yavaş artan ve yoğunlaşan, kalpte bir ağrı hissi ile birlikte. Sonuç kalp hastalığının gelişmesidir;
  • kore - beynin içine enfeksiyonun penetrasyonu ile ilişkili bir sinir krizi;
  • poliartrit - vücudun eklem bölümlerinin iltihaplanması.

  Herpes boğaz ağrısı tehlikesi nedir?

  Bu tip bir patolojinin tedavisi zamanında ve doğruysa, herpes boğazının komplikasyonları ortaya çıkmaz. Ancak uygun olmayan tedavi ya da tam olarak iyileşmemiş bir hastada, insan sağlığı için büyük bir tehlike oluşturan çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bunlar şunları içerir:

  Genellikle, herpes boğaz ağrısı bakteriyel veya mantar virüsü ile birlikte, çeşitli enfeksiyonların bir kombinasyonu nedeniyle ortaya çıkar.

  Hastalığın sonuçlarından nasıl kaçınılır?

  Boğaz ağrısı olumsuz komplikasyonların gelişmesini önlemek için aşağıdaki önerilere uyulmasına yardımcı olacaktır:

  1. Hastalığın herhangi bir formunda, tam iyileşme sağlanana kadar katı yatak istirahati takip edilmelidir.
  2. Tedavinin başlangıcı zamanında ve doğru olmalıdır. Her gün, herhangi bir antiseptik ile durulamak ve boğazlamak ve ayrıca etkilenen bademcikleri yağlamak kesinlikle gereklidir.
  3. Bol sıvı tüketin (sadece ılık).
  4. Tam iyileşmeden sonra, vücudu aşırı fiziksel efor veya hipotermiye maruz bırakmak istenmez.

  Bu ipuçları birçok tehlikeli rahatsızlıkların ortaya çıkmasını önlemenize yardımcı olacaktır.

  Anjin sonrası komplikasyonlar nelerdir ve nasıl önlenir?

  Angina en sık görülen enfeksiyöz hastalıklara işaret eder, bunun başlıca belirtisi bademcik iltihabıdır. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda anjin sonrası komplikasyonlar çok ciddi sonuçlara yol açmaktadır.

  Angina sinsi bir hastalık olarak kabul edilir, çünkü yankıları birkaç hafta sonra ortaya çıkar, tam iyileşme gösterir. Hastalığın birçok çalışan hafif formları ayakları üzerinde taşınır, bu nedenle vücutlarına zararlı olduklarından ve boğaz ağrısı nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonların tehlikesine maruz kaldıklarından habersizdirler. Kronik bademcik iltihabı olarak tezahür eden komşu organlar, böbrekler, karaciğerden etkilenen lezyonlar, kalbe ve diğer organlara yansır.

  Komplikasyonları önlemek için, anjina ile yatak istirahatine dayanması ve doktorun önerdiği her şeyi takip etmesi gerekir.

  Ortaya çıkan sonuçlar genel ve yerel (yerel) olarak ayrılmıştır. Onların tezahürleri tedaviye bağlıdır. Genellikle anjina sonrası komplikasyonlar, daha fazla yaralanmış organlar tarafından etkilenir.

  Lokal komplikasyonlar

  Komşu organlara yayılan komplikasyonları yerel olarak taşımak:

  Kulak iltihabı

  Otitis çocuklarda bademcik iltihabının (bademcik iltihabı) en sık görülen komplikasyonudur. Öksürdüğü zaman hastalığa neden olan bakteriler, kulak kepçesini orta kulağa bağlayan östaki borusu boyunca kulağa girer. Otitis hem hastalık sırasında hem de sonrasında başlar.

  Lenf düğümleri iltihabı

  Submandibular lenf nodlarının boyutu her zaman bademcik iltihabının tüm belirtileriyle artar. Bununla birlikte, inflamasyon subklavyan ve servikal bölgelerin lenf düğümlerini etkileyebilir. Elde edilen lenfadentit genellikle konservatif olarak tedavi edilir. Ancak düğümlerin takviyesi durumunda cerrahi operasyona başvurulur.

  Laringeal ödem

  Anjina sonrası bu komplikasyon nadirdir, ancak çok tehlikelidir ve acil önlemler gerektirir. Bademciklerin ilerleyici ödemi larinks ve vokal kordlara gidebilir.

  Önemli! Solunumda keskin bir tezahür zorluğu, laringeal ödemin ana belirtisidir. Hastanın hayatı için tehlike oluşturur.

  Kronik bademcik iltihabı

  Kalıcı boğaz ağrısı, bademciklerdeki bir artışla birlikte kronik bir bademcik iltihabı oluşumunu tetikler. Bademcik dokusunun büyümesinin derecesine bağlı olarak, ilaç veya cerrahi tedavi yöntemleri seçilir.

  Hastalığın şiddetli seyri bazen bir apse oluşmasına yol açar.

  1. Paratonzillit. Bademcik iltihabının en sık görülen komplikasyonudur. İnflamatuar süreç bademciklerin etrafındaki dokularda gelişir. Kafa hareket ettiğinde, ağzı açarken acı verici duygular ortaya çıkar. Şiddetli boğaz ağrısı yutmayı zorlaştırır. Bademcik şişer ve 3-4 gün sonra şişlik bir apseye dönüşür - mukoza zarının altında irin birikmesi. Tedavi antibiyotiklerle yapılır. Özellikle zor durumlarda, cerrahi müdahaleye başvururlar.
  2. Parapharyngeal (okolohlotochny) apsesi. Çok ciddi ve tehlikeli bir durum. Okolothril boşluğunun dokularında püy oluşumu vardır. Paratonzilitin arka planına karşı gelişir. Bir tarafta keskin bir ağrı var. Hasta ağzın açılmasıyla ilgili problemleri vardır. Enflamasyon, boyun, lenf düğümlerinin kaslarını etkiler. Belki de irin komşu damar ve sinirlerin bölgesine girmesi. Anında (2-3 saat içinde) işlem endikedir ve antibiyotikler reçete edilir.
  3. Retrophaengeal (faringofaringeal) abse. Posterior farryngeal duvarın dokularının takviyesi. Temel olarak, çocukların bir hastalığıdır. Semptomlar: mukoza zarının şişmesi, yutulduğunda ağrı, nefes almak zorlaşabilir. Bu durumda, antibiyotiklerin atanması ile acil bir işlem belirtilir.

  Ortak komplikasyonlar

  Anjinadan kaynaklanan lokal komplikasyonlar, tüm vücuda zarar veren genel olarak korkunç görünmemektedir. Etkisi altında:

  Kalbin komplikasyonları

  Romatizma ve kalp hastalıkları, çoğu zaman, aktarılan anjina ile ortaya çıkan komplikasyonlar değildir. Hastalığın seyrinde, antikorlar, zaman zaman organizmanın kendisine karşı dönüşen insanda üretilmeye başlar. Bağ doku üreten proteinleri öldürürler. Bu otoimmün sürece romatizma denir.

  Bağ dokusu rahatsızlıklarında romatoid nodüller oluşur, bunlar daha sonra cicatrize olur ve kalp kapakçığının başarısızlığına katkıda bulunurlar. Sonuç kalp hastalığıdır. 3-12 ay kurdu.

  Romatizmaya ek olarak, tonsillitten sonra, miyokardit oluşabilir. Bu kalp kasının iltihaplanmasıdır.

  Kişi görünür:

  • nefes darlığı;
  • kalp hızı artar;
  • boyunda damarlar şişer;
  • şişmiş bacaklar;
  • cilt maviye döner.

  Komplikasyon belirtileri, boğaz ağrısı sonrası 2-3 hafta sonra ortaya çıkar.

  Bir doktora danışmak ve zamanında tedaviye başlamak çok önemlidir.

  Çocuklarda, otoimmün bir süreç kalbin içindeki dokular etkilendiğinde endokardite neden olabilir. Sıcaklık, şişlik ve kalp yetmezliğinin belirtileri yükselir.

  Eklemlerin lezyonu

  Romatizma, kalp kapakçıklarının ve eklemlerin oluştuğu bağ dokusuna zarar veren bir hastalıktır. Bu nedenle, kalple birlikte, yetişkinlerde anjinadaki komplikasyonların etkisi altında ve çocuklar eklem alırlar.

  Romatizma gelişimi ile:

  • sıcaklık yükselir;
  • bir ürperti belirir;
  • eklemler acıyor.

  Acı dolaşıyor. Eklemlerin şişmesi, kızarıklıkları, ağrılı hareketleri vardır. Bu durum birkaç hafta sürebilir, sonra tüm belirtiler kaybolur. Bazen eklemlerin hava koşullarındaki değişimlere duyarlılığı artar.

  Romatizma ilacı ile tedavi fizyoterapi prosedürlerinin benimsenmesi ile birleştirildi.

  Böbreklerin komplikasyonları

  Anjinadan iyileşmeden 1-2 hafta sonra, böbreklerdeki iltihaplanma görülebilir - piyelonefrit (böbrek dokusunun iltihaplanması) veya glomerülonefrit (böbrek glomerüllerinin iltihaplanması).

  Hasta gözlemlenir:

  • standart antipiretik ilaçlar tarafından çıkarılmayan sıcaklık artışı;
  • sırt böbrek bölgesinde incinmeye başlar;
  • şiddetli zehirlenme.

  Pürülan formu başladığında tehlikelidir. Bu böbrek yetmezliğine neden olabilir.

  Beyin üzerindeki komplikasyonlar

  Bazen, ciddi şekilde tükenmiş bağışıklığa sahip çocuklarda ve yetişkinlerde, paratonez apsesi gibi lokal komplikasyonlar, kanla enfeksiyonun beyne girdiği bir kaynak haline gelebilir.

  Menenjit geliştirir - beyin zarlarının iltihabı. Hastalık, zayıflık ile sıcaklıkta bir artışla başlar. Hastalığın ayırt edici bir belirtisi dudakların yakınında siyanotik bir kenardır.

  Bir menenjit şüphesi olduğu anda, bir uzmana acilen başvurmanız gerekir.

  Pürülan boğaz ağrısından ve herhangi bir pürülan hastalıktan sonra ortaya çıkan en ciddi komplikasyon. Ne zaman sepsis, patojenik ortam kan akışına girer ve organın ortasına vurmak, vücut boyunca yayılır.

  • zayıflığı;
  • halsizlik;
  • sürekli yüksek sıcaklık.

  Bazen bu komplikasyonu tanımlamak çok zordur.

  Septik tanı alan hastalar, yüksek dozda antibiyotik almak ve hastaneye yatırmak için gereklidir. Ancak çoğu zaman tahminler elverişsizdir.

  Çocuklarda tonsillit komplikasyonlarının özgüllüğü

  Çocuk organizmasının hastalıklara tepkisi yetişkinlerinkinden farklıdır. Özel işaretlerini gösterebilirler.

  Yukarıda anjina ile tarif edilen komplikasyonlara ek olarak, çocuklar, bu hastalığın nedensel ajanı olan streptococcus'a karşı henüz antikor geliştirmemiş olduklarından, kızıl hastalığa yakalanabilirler.

  Çocuklarda, bademciklerde kanama şeklinde anjina sonrası komplikasyonlar görülebilir.

  Onlarda çok ince damar duvarları ve bademcik iltihabı bazen kanayan bir kanamaya neden olur. Eğer oluşursa, hemen doktora başvurmalısınız.

  Anjina ile komplikasyonları nasıl önleyebilirim?

  Geçiş anjinası sonrası bir komplikasyon olarak ortaya çıkan hastalıkların listesi korkutur ve sizi düşünür.

  Ancak, hoş olmayan sonuçları önlemek için, çeşitli kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekir:

  1. Güçlü bir vücut bekleyemez ve hastalığınızı ayaklarınızda tutamazsınız. Anjina yatak istirahati tedavisinde reçete edilir.
  2. Doktor tarafından reçete edilen tam bir antibiyotik almak zorunludur. Sağlığınızdaki en ufak bir iyileşme ile ilaç almayı bırakamazsınız.
  3. Gargara tam iyileşene kadar, patojenleri yıkayarak, diğer organlara dağılmamaları için gereklidir.
  4. Aktarılan hastalıktan sonra zayıflamış organizmayı fiziksel yüklerle hemen yüklemek imkansızdır.
  5. Temper ve vitamin kompleksleri almak emin olun.

  İyileştikten sonra, soğuk, sıcak giysiler giymemeye, soğuk su içmemeye ve boğazınıza dikkat etmemeye çalışın. Vücudunuza dikkat ve dikkat edin ve size minnettar olacaktır.

  Konuyla ilgili makaleler:

  Grip sonrası hangi komplikasyonlar oluşur? Eklemlerdeki grip sonrası hangi komplikasyonlar oluşabilir? Dikenlerde anjin için antibiyotikler. Hangileri yardımcı olacak? Pürülan boğaz ağrısında hangi antibiyotikler yardımcı olabilir?

  Yorum ekle Cevabı iptal et

  Kaynaktaki tüm makaleler mezunlar ve uygulamalı doktorlar tarafından yazılmıştır. Ancak, tüm bunlar için, onlar tamamen tanıdık. Hastalığın belirtileri durumunda, bir doktora danışmalısınız.

  hastalık

  [yönerge işlenirken bir hata oluştu]

  Aktif bir link koymadan materyalleri kopyalamak yasaktır. Site haritası

  • Arkadaşlarınla ​​Paylaş

  Burun Tedavisi Hakkında Daha Fazla Makaleler

  Kulaklarda ağrı damlaları

  Soğuk bir kulağınız varsa ve acı vermeye başladıysa, en iyi çare, ağrı sendromunu hızla ortadan kaldırır ve iltihabı giderir, kulaklar için ağrı kesicilerdir. Bununla birlikte, kulak zarı delinecek kulak ağrısından (antibiyotiklerle bile) böyle bir kulak damlası olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bademciklerin evde yıkanması

  Kronik bademcik iltihabı teşhisi konmuş kişiler düzenli olarak bademciklerin patolojik kitleler ve irinle doldurulması problemiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğer lakunadan zamanında uzaklaştırılmazlarsa, ağızda hoş olmayan bir tat ve koku gelişir ve zamanla, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte, anjinin ve beraberindeki tüm semptomların alevlenmesi olabilir.